Yaiba Remake

Tác giả: Aoyama Gosho

Thể loại: Action

Số chương: 255

Lần đọc: 772744

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Yaiba Remake: Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.

Danh sách các chương

 1. Chương 255
 2. Chương 254
 3. Chương 253
 4. Chương 252
 5. Chương 251
 6. Chương 250
 7. Chương 249
 8. Chương 248
 9. Chương 247
 10. Chương 246
 11. Chương 245
 12. Chương 244
 13. Chương 243
 14. Chương 242
 15. Chương 241
 16. Chương 240
 17. Chương 239
 18. Chương 238
 19. Chương 237
 20. Chương 236
 21. Chương 235
 22. Chương 234
 23. Chương 233
 24. Chương 232
 25. Chương 231
 26. Chương 230
 27. Chương 229
 28. Chương 228
 29. Chương 227
 30. Chương 226
 31. Chương 225
 32. Chương 224
 33. Chương 223
 34. Chương 222
 35. Chương 221
 36. Chương 220
 37. Chương 219
 38. Chương 218
 39. Chương 217
 40. Chương 216
 41. Chương 215
 42. Chương 214
 43. Chương 213
 44. Chương 212
 45. Chương 211
 46. Chương 210
 47. Chương 209
 48. Chương 208
 49. Chương 207
 50. Chương 206
 51. Chương 205
 52. Chương 204
 53. Chương 203
 54. Chương 202
 55. Chương 201
 56. Chương 200
 57. Chương 199
 58. Chương 198
 59. Chương 197
 60. Chương 196
 61. Chương 195
 62. Chương 194
 63. Chương 193
 64. Chương 192
 65. Chương 191
 66. Chương 190
 67. Chương 189
 68. Chương 188
 69. Chương 187
 70. Chương 186
 71. Chương 185
 72. Chương 184
 73. Chương 183
 74. Chương 182
 75. Chương 181
 76. Chương 180
 77. Chương 179
 78. Chương 178
 79. Chương 177
 80. Chương 176
 81. Chương 175
 82. Chương 174
 83. Chương 173
 84. Chương 172
 85. Chương 171
 86. Chương 170
 87. Chương 169
 88. Chương 168
 89. Chương 167
 90. Chương 166
 91. Chương 165
 92. Chương 164
 93. Chương 163
 94. Chương 162
 95. Chương 161
 96. Chương 160
 97. Chương 159
 98. Chương 158
 99. Chương 157
 100. Chương 156
 101. Chương 155
 102. Chương 154
 103. Chương 153
 104. Chương 152
 105. Chương 151
 106. Chương 150
 107. Chương 149
 108. Chương 148
 109. Chương 147
 110. Chương 146
 111. Chương 145
 112. Chương 144
 113. Chương 143
 114. Chương 142
 115. Chương 141
 116. Chương 140
 117. Chương 139
 118. Chương 138
 119. Chương 137
 120. Chương 136
 121. Chương 135
 122. Chương 134
 123. Chương 133
 124. Chương 132
 125. Chương 131
 126. Chương 130
 127. Chương 129
 128. Chương 128
 129. Chương 127
 130. Chương 126
 131. Chương 125
 132. Chương 124
 133. Chương 123
 134. Chương 122
 135. Chương 121
 136. Chương 120
 137. Chương 119
 138. Chương 118
 139. Chương 117
 140. Chương 116
 141. Chương 115
 142. Chương 114
 143. Chương 113
 144. Chương 112
 145. Chương 111
 146. Chương 110
 147. Chương 109
 148. Chương 108
 149. Chương 107
 150. Chương 106
 151. Chương 105
 152. Chương 104
 153. Chương 103
 154. Chương 102
 155. Chương 101
 156. Chương 100
 157. Chương 99
 158. Chương 98
 159. Chương 97
 160. Chương 96
 161. Chương 95
 162. Chương 94
 163. Chương 93
 164. Chương 92
 165. Chương 91
 166. Chương 90
 167. Chương 89
 168. Chương 88
 169. Chương 87
 170. Chương 86
 171. Chương 85
 172. Chương 84
 173. Chương 83
 174. Chương 82
 175. Chương 81
 176. Chương 80
 177. Chương 79
 178. Chương 78
 179. Chương 77
 180. Chương 76
 181. Chương 75
 182. Chương 74
 183. Chương 73
 184. Chương 72
 185. Chương 71
 186. Chương 70
 187. Chương 69
 188. Chương 68
 189. Chương 67
 190. Chương 66
 191. Chương 65
 192. Chương 64
 193. Chương 63
 194. Chương 62
 195. Chương 61
 196. Chương 60
 197. Chương 59
 198. Chương 58
 199. Chương 57
 200. Chương 56
 201. Chương 55
 202. Chương 54
 203. Chương 53
 204. Chương 52
 205. Chương 51
 206. Chương 50
 207. Chương 49
 208. Chương 48
 209. Chương 47
 210. Chương 46
 211. Chương 45
 212. Chương 44
 213. Chương 43
 214. Chương 42
 215. Chương 41
 216. Chương 40
 217. Chương 39
 218. Chương 38
 219. Chương 37
 220. Chương 36
 221. Chương 35
 222. Chương 34
 223. Chương 33
 224. Chương 32
 225. Chương 31
 226. Chương 30
 227. Chương 29
 228. Chương 28
 229. Chương 27
 230. Chương 26
 231. Chương 25
 232. Chương 24
 233. Chương 23
 234. Chương 22
 235. Chương 21
 236. Chương 20
 237. Chương 19
 238. Chương 18
 239. Chương 17
 240. Chương 16
 241. Chương 15
 242. Chương 14
 243. Chương 13
 244. Chương 12
 245. Chương 11
 246. Chương 10
 247. Chương 9
 248. Chương 8
 249. Chương 7
 250. Chương 6
 251. Chương 5
 252. Chương 4
 253. Chương 3
 254. Chương 2
 255. Chương 1

Bình luận