Witch Hunter - Thợ Săn Phù Thuỷ

Tác giả: Cho Jung-man

Thể loại: Action

Số chương: 151

Lần đọc: 695769

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Witch Hunter - Thợ Săn Phù Thuỷ: Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ? Truyện hài lắm, ai không đọc đừng có tiếc nhen ^^

Danh sách các chương

 1. Chương 151
 2. Chương 150
 3. Chương 149
 4. Chương 148
 5. Chương 147
 6. Chương 146
 7. Chương 145
 8. Chương 144
 9. Chương 143
 10. Chương 142
 11. Chương 141
 12. Chương 140
 13. Chương 139
 14. Chương 138
 15. Chương 137
 16. Chương 136
 17. Chương 135
 18. Chương 134
 19. Chương 133
 20. Chương 132
 21. Chương 131
 22. Chương 130
 23. Chương 129
 24. Chương 128
 25. Chương 127
 26. Chương 126
 27. Chương 125
 28. Chương 124
 29. Chương 123
 30. Chương 122
 31. Chương 121
 32. Chương 120
 33. Chương 119
 34. Chương 118
 35. Chương 117
 36. Chương 116
 37. Chương 115
 38. Chương 114
 39. Chương 113
 40. Chương 112
 41. Chương 111
 42. Chương 110
 43. Chương 109
 44. Chương 108
 45. Chương 107
 46. Chương 106
 47. Chương 105
 48. Chương 104
 49. Chương 103
 50. Chương 102
 51. Chương 101
 52. Chương 100
 53. Chương 99
 54. Chương 98
 55. Chương 97
 56. Chương 96
 57. Chương 95
 58. Chương 94
 59. Chương 93
 60. Chương 92
 61. Chương 91
 62. Chương 90
 63. Chương 89
 64. Chương 88
 65. Chương 87
 66. Chương 86
 67. Chương 85
 68. Chương 84
 69. Chương 83
 70. Chương 82
 71. Chương 81
 72. Chương 80
 73. Chương 79
 74. Chương 78
 75. Chương 77
 76. Chương 76
 77. Chương 75
 78. Chương 74
 79. Chương 73
 80. Chương 72
 81. Chương 71
 82. Chương 70
 83. Chương 69
 84. Chương 68
 85. Chương 67
 86. Chương 66
 87. Chương 65
 88. Chương 64
 89. Chương 63
 90. Chương 62
 91. Chương 61
 92. Chương 60
 93. Chương 59
 94. Chương 58
 95. Chương 57
 96. Chương 56
 97. Chương 55
 98. Chương 54
 99. Chương 53
 100. Chương 52
 101. Chương 51
 102. Chương 50
 103. Chương 49
 104. Chương 48
 105. Chương 47
 106. Chương 46
 107. Chương 45
 108. Chương 44
 109. Chương 43
 110. Chương 42
 111. Chương 41
 112. Chương 40
 113. Chương 39
 114. Chương 38
 115. Chương 37
 116. Chương 36
 117. Chương 35
 118. Chương 34
 119. Chương 33
 120. Chương 32
 121. Chương 31
 122. Chương 30
 123. Chương 29
 124. Chương 28
 125. Chương 27
 126. Chương 26
 127. Chương 25
 128. Chương 24
 129. Chương 23
 130. Chương 22
 131. Chương 21
 132. Chương 20
 133. Chương 19
 134. Chương 18
 135. Chương 17
 136. Chương 16
 137. Chương 15
 138. Chương 14
 139. Chương 13
 140. Chương 12
 141. Chương 11
 142. Chương 10
 143. Chương 9
 144. Chương 8
 145. Chương 7
 146. Chương 6
 147. Chương 5
 148. Chương 4
 149. Chương 3
 150. Chương 2
 151. Chương 1

Bình luận