Tuyệt Thế Võ Thần

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Thể loại: Action

Số chương: 159

Lần đọc: 397345

Tóm tắt truyện

Nội Dung Tuyệt Thế Võ Thần: Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Danh sách các chương

 1. Chương 159
 2. Chương 158
 3. Chương 157
 4. Chương 156
 5. Chương 155
 6. Chương 154
 7. Chương 153
 8. Chương 152
 9. Chương 151
 10. Chương 150
 11. Chương 149
 12. Chương 148
 13. Chương 147
 14. Chương 146
 15. Chương 145
 16. Chương 144
 17. Chương 143
 18. Chương 142
 19. Chương 141
 20. Chương 140
 21. Chương 139
 22. Chương 138
 23. Chương 137
 24. Chương 136
 25. Chương 135
 26. Chương 134
 27. Chương 133
 28. Chương 132
 29. Chương 131
 30. Chương 130
 31. Chương 129
 32. Chương 128
 33. Chương 127
 34. Chương 126
 35. Chương 125
 36. Chương 124
 37. Chương 123
 38. Chương 122
 39. Chương 121
 40. Chương 120
 41. Chương 119
 42. Chương 118
 43. Chương 117
 44. Chương 116
 45. Chương 115
 46. Chương 114
 47. Chương 113
 48. Chương 112
 49. Chương 111
 50. Chương 110
 51. Chương 109
 52. Chương 108
 53. Chương 107
 54. Chương 106
 55. Chương 105
 56. Chương 104
 57. Chương 103
 58. Chương 102
 59. Chương 101
 60. Chương 100
 61. Chương 99
 62. Chương 98
 63. Chương 97
 64. Chương 96
 65. Chương 95
 66. Chương 94
 67. Chương 93
 68. Chương 92
 69. Chương 91
 70. Chương 90
 71. Chương 89
 72. Chương 88
 73. Chương 87
 74. Chương 86
 75. Chương 85
 76. Chương 84
 77. Chương 83
 78. Chương 82
 79. Chương 81
 80. Chương 80
 81. Chương 79
 82. Chương 78
 83. Chương 77
 84. Chương 76
 85. Chương 75
 86. Chương 74
 87. Chương 73
 88. Chương 72
 89. Chương 71
 90. Chương 70
 91. Chương 69
 92. Chương 68
 93. Chương 67
 94. Chương 66
 95. Chương 65
 96. Chương 64
 97. Chương 63
 98. Chương 62
 99. Chương 61
 100. Chương 60
 101. Chương 59
 102. Chương 58
 103. Chương 57
 104. Chương 56
 105. Chương 55
 106. Chương 54
 107. Chương 53
 108. Chương 52
 109. Chương 51
 110. Chương 50
 111. Chương 49
 112. Chương 48
 113. Chương 47
 114. Chương 46
 115. Chương 45
 116. Chương 44
 117. Chương 43
 118. Chương 42
 119. Chương 41
 120. Chương 40
 121. Chương 39
 122. Chương 38
 123. Chương 37
 124. Chương 36
 125. Chương 35
 126. Chương 34
 127. Chương 33
 128. Chương 32
 129. Chương 31
 130. Chương 30
 131. Chương 29
 132. Chương 28
 133. Chương 27
 134. Chương 26
 135. Chương 25
 136. Chương 24
 137. Chương 23
 138. Chương 22
 139. Chương 21
 140. Chương 20
 141. Chương 19
 142. Chương 18
 143. Chương 17
 144. Chương 16
 145. Chương 15
 146. Chương 14
 147. Chương 13
 148. Chương 12
 149. Chương 11
 150. Chương 10
 151. Chương 9
 152. Chương 8
 153. Chương 7
 154. Chương 6
 155. Chương 5
 156. Chương 4
 157. Chương 3
 158. Chương 2
 159. Chương 1

Bình luận