Tuyền Ky Lục

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Drama

Số chương: 8

Lần đọc: 24627

Tóm tắt truyện

Nội Dung Tuyền Ky Lục: Tuyền Cơ sở hữu một quyển sách tên “Tuyền Ky Lục”, thông qua nó hiểu rõ những chuyện kì bí trên thế gian. Nhưng cái giá phải trả cho việc nhìn thấy thiên cơ mật pháp đó là mỗi ngày làm một việc thiện, cho nên toàn cơ lâu ra đời. Mỗi ngày chỉ nhận một lời ủy thác, giúp đỡ những người bị những sự việc dị thường quấy rối.

Bình luận