[Trace]

Tác giả: Nastycat

Thể loại: Action

Số chương: 183

Lần đọc: 1254655

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện [Trace]: 30 năm trước, thế giới xuất hiện " Trouble ", những con quái vật giết người. Cùng với nó, xuất hiện những người có năng lực đặc biệt được gọi là " Trace ", chỉ có họ mới có khả năng chống lại " Trouble ". Tuy nhiên sức mạnh thường đến cùng tham vọng, số tội ác do những " Trace " lạm dụng sức mạnh gây ra ngày càng tăng. Nên họ đã bị xã hội kỳ thị, họ không được coi là con người. Bộ truyện nói về những con người lương thiện, vô tội, nhưng lại nhận được sức mạnh của "Trace", và họ đã bị xã hội ruồng bỏ, mất đi quyền làm người. Mỗi nhân vật là một cuộc đời, mỗi cuộc đời lại là một câu chuyện đầy tính nhân văn. Không đơn thuần chỉ là một cuộc chiến, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, gia đình,... Và nói tóm lại là truyện hành động kịch tính, hay kịnh khủng, không sếc xiếc gì hết ! ecchi cũng không nốt ! Ai không đọc thì phí, đỡ nói nhiều dài dòng. Xem phần tiếp theo tại: Trace 1.5

Danh sách các chương

 1. Chương 183
 2. Chương 182
 3. Chương 181
 4. Chương 180
 5. Chương 179
 6. Chương 178
 7. Chương 177
 8. Chương 176
 9. Chương 175
 10. Chương 174
 11. Chương 173
 12. Chương 172
 13. Chương 171
 14. Chương 170
 15. Chương 169
 16. Chương 168
 17. Chương 167
 18. Chương 166
 19. Chương 165
 20. Chương 164
 21. Chương 163
 22. Chương 162
 23. Chương 161
 24. Chương 160
 25. Chương 159
 26. Chương 158
 27. Chương 157
 28. Chương 156
 29. Chương 155
 30. Chương 154
 31. Chương 153
 32. Chương 152
 33. Chương 151
 34. Chương 150
 35. Chương 149
 36. Chương 148
 37. Chương 147
 38. Chương 146
 39. Chương 145
 40. Chương 144
 41. Chương 143
 42. Chương 142
 43. Chương 141
 44. Chương 140
 45. Chương 139
 46. Chương 138
 47. Chương 137
 48. Chương 136
 49. Chương 135
 50. Chương 134
 51. Chương 133
 52. Chương 132
 53. Chương 131
 54. Chương 130
 55. Chương 129
 56. Chương 128
 57. Chương 127
 58. Chương 126
 59. Chương 125
 60. Chương 124
 61. Chương 123
 62. Chương 122
 63. Chương 121
 64. Chương 120
 65. Chương 119
 66. Chương 118
 67. Chương 117
 68. Chương 116
 69. Chương 115
 70. Chương 114
 71. Chương 113
 72. Chương 112
 73. Chương 111
 74. Chương 110
 75. Chương 109
 76. Chương 108
 77. Chương 107
 78. Chương 106
 79. Chương 105
 80. Chương 104
 81. Chương 103
 82. Chương 102
 83. Chương 101
 84. Chương 100
 85. Chương 99
 86. Chương 98
 87. Chương 97
 88. Chương 96
 89. Chương 95
 90. Chương 94
 91. Chương 93
 92. Chương 92
 93. Chương 91
 94. Chương 90
 95. Chương 89
 96. Chương 88
 97. Chương 87
 98. Chương 86
 99. Chương 85
 100. Chương 84
 101. Chương 83
 102. Chương 82
 103. Chương 81
 104. Chương 80
 105. Chương 79
 106. Chương 78
 107. Chương 77
 108. Chương 76
 109. Chương 75
 110. Chương 74
 111. Chương 73
 112. Chương 72
 113. Chương 71
 114. Chương 70
 115. Chương 69
 116. Chương 68
 117. Chương 67
 118. Chương 66
 119. Chương 65
 120. Chương 64
 121. Chương 63
 122. Chương 62
 123. Chương 61
 124. Chương 60
 125. Chương 59
 126. Chương 58
 127. Chương 57
 128. Chương 56
 129. Chương 55
 130. Chương 54
 131. Chương 53
 132. Chương 52
 133. Chương 51
 134. Chương 50
 135. Chương 49
 136. Chương 48
 137. Chương 47
 138. Chương 46
 139. Chương 45
 140. Chương 44
 141. Chương 43
 142. Chương 42
 143. Chương 41
 144. Chương 40
 145. Chương 39
 146. Chương 38
 147. Chương 37
 148. Chương 36
 149. Chương 35
 150. Chương 34
 151. Chương 33
 152. Chương 32
 153. Chương 31
 154. Chương 30
 155. Chương 29
 156. Chương 28
 157. Chương 27
 158. Chương 26
 159. Chương 25
 160. Chương 24
 161. Chương 23
 162. Chương 22
 163. Chương 21
 164. Chương 20
 165. Chương 19
 166. Chương 18
 167. Chương 17
 168. Chương 16
 169. Chương 15
 170. Chương 14
 171. Chương 13
 172. Chương 12
 173. Chương 11
 174. Chương 10
 175. Chương 9
 176. Chương 8
 177. Chương 7
 178. Chương 6
 179. Chương 5
 180. Chương 4
 181. Chương 3
 182. Chương 2
 183. Chương 1

Bình luận