Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Thể loại: Action

Số chương: 5

Lần đọc: 13565

Tóm tắt truyện

Xuyên việt tới thế giới trò chơi! Nhân vật chính Long Phi mang theo một hệ thống cuồng bạo thức tỉnh bên trong thế giới trò chơi, giết quái lên cấp, giết người cũng thăng cấp, nghịch tập báo thù, nghiền ép tam giới, đả bạo hết thảy người không phục!

Bình luận