Thiết Tướng Tung Hoành

Tác giả: Khưu Phúc Long

Thể loại: Action

Số chương: 239

Lần đọc: 364217

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Thiết Tướng Tung Hoành: Hồi mở đầu, vừa mới bắt đầu đã đầy gay cấn! Nóng hổi, gay cấn với từng trang truyện! Hồi mở đầu, bắt đầu từ con số 0, Khưu Phúc Long với công ty mới làm lại từ đầu! Một lần nữa, Khưu Phúc Long lại đem đến hình ảnh của 1 Thiết Tung Hoành hiệp nghĩa, của 1 Xích Sát Vương hung tàn cùng với 1 Sài Vinh mưu mô xảo quyệt! Thế nhưng lần này, hình ảnh đẹp hơn, nét vẽ chau chuốt hơn, nội dung cũng theo đó mà hay hơn bản cũ!

Danh sách các chương

 1. Chương 239
 2. Chương 238
 3. Chương 237
 4. Chương 236
 5. Chương 235
 6. Chương 234
 7. Chương 233
 8. Chương 232
 9. Chương 231
 10. Chương 230
 11. Chương 229
 12. Chương 228
 13. Chương 227
 14. Chương 226
 15. Chương 225
 16. Chương 224
 17. Chương 223
 18. Chương 222
 19. Chương 221
 20. Chương 220
 21. Chương 219
 22. Chương 218
 23. Chương 217
 24. Chương 216
 25. Chương 215
 26. Chương 214
 27. Chương 213
 28. Chương 212
 29. Chương 211
 30. Chương 210
 31. Chương 209
 32. Chương 208
 33. Chương 207
 34. Chương 206
 35. Chương 205
 36. Chương 204
 37. Chương 203
 38. Chương 202
 39. Chương 201
 40. Chương 200
 41. Chương 199
 42. Chương 198
 43. Chương 197
 44. Chương 196
 45. Chương 195
 46. Chương 194
 47. Chương 193
 48. Chương 192
 49. Chương 191
 50. Chương 190
 51. Chương 189
 52. Chương 188
 53. Chương 187
 54. Chương 186
 55. Chương 185
 56. Chương 184
 57. Chương 183
 58. Chương 182
 59. Chương 181
 60. Chương 180
 61. Chương 179
 62. Chương 178
 63. Chương 177
 64. Chương 176
 65. Chương 175
 66. Chương 174
 67. Chương 173
 68. Chương 172
 69. Chương 171
 70. Chương 170
 71. Chương 169
 72. Chương 168
 73. Chương 167
 74. Chương 166
 75. Chương 165
 76. Chương 164
 77. Chương 163
 78. Chương 162
 79. Chương 161
 80. Chương 160
 81. Chương 159
 82. Chương 158
 83. Chương 157
 84. Chương 156
 85. Chương 155
 86. Chương 154
 87. Chương 153
 88. Chương 152
 89. Chương 151
 90. Chương 150
 91. Chương 149
 92. Chương 148
 93. Chương 147
 94. Chương 146
 95. Chương 145
 96. Chương 144
 97. Chương 143
 98. Chương 142
 99. Chương 141
 100. Chương 140
 101. Chương 139
 102. Chương 138
 103. Chương 137
 104. Chương 136
 105. Chương 135
 106. Chương 134
 107. Chương 133
 108. Chương 132
 109. Chương 131
 110. Chương 130
 111. Chương 129
 112. Chương 128
 113. Chương 127
 114. Chương 126
 115. Chương 125
 116. Chương 124
 117. Chương 123
 118. Chương 122
 119. Chương 121
 120. Chương 120
 121. Chương 119
 122. Chương 118
 123. Chương 117
 124. Chương 116
 125. Chương 115
 126. Chương 114
 127. Chương 113
 128. Chương 112
 129. Chương 111
 130. Chương 110
 131. Chương 109
 132. Chương 108
 133. Chương 107
 134. Chương 106
 135. Chương 105
 136. Chương 104
 137. Chương 103
 138. Chương 102
 139. Chương 101
 140. Chương 100
 141. Chương 99
 142. Chương 98
 143. Chương 97
 144. Chương 96
 145. Chương 95
 146. Chương 94
 147. Chương 93
 148. Chương 92
 149. Chương 91
 150. Chương 90
 151. Chương 89
 152. Chương 88
 153. Chương 87
 154. Chương 86
 155. Chương 85
 156. Chương 84
 157. Chương 83
 158. Chương 82
 159. Chương 81
 160. Chương 80
 161. Chương 79
 162. Chương 78
 163. Chương 77
 164. Chương 76
 165. Chương 75
 166. Chương 74
 167. Chương 73
 168. Chương 72
 169. Chương 71
 170. Chương 70
 171. Chương 69
 172. Chương 68
 173. Chương 67
 174. Chương 66
 175. Chương 65
 176. Chương 64
 177. Chương 63
 178. Chương 62
 179. Chương 61
 180. Chương 60
 181. Chương 59
 182. Chương 58
 183. Chương 57
 184. Chương 56
 185. Chương 55
 186. Chương 54
 187. Chương 53
 188. Chương 52
 189. Chương 51
 190. Chương 50
 191. Chương 49
 192. Chương 48
 193. Chương 47
 194. Chương 46
 195. Chương 45
 196. Chương 44
 197. Chương 43
 198. Chương 42
 199. Chương 41
 200. Chương 40
 201. Chương 39
 202. Chương 38
 203. Chương 37
 204. Chương 36
 205. Chương 35
 206. Chương 34
 207. Chương 33
 208. Chương 32
 209. Chương 31
 210. Chương 30
 211. Chương 29
 212. Chương 28
 213. Chương 27
 214. Chương 26
 215. Chương 25
 216. Chương 24
 217. Chương 23
 218. Chương 22
 219. Chương 21
 220. Chương 20
 221. Chương 19
 222. Chương 18
 223. Chương 17
 224. Chương 16
 225. Chương 15
 226. Chương 14
 227. Chương 13
 228. Chương 12
 229. Chương 11
 230. Chương 10
 231. Chương 9
 232. Chương 8
 233. Chương 7
 234. Chương 6
 235. Chương 5
 236. Chương 4
 237. Chương 3
 238. Chương 2
 239. Chương 1

Bình luận