Thiên Cơ Tam Quốc

Thể loại: Action

Số chương: 4

Lần đọc: 7875

Tóm tắt truyện

Thanh niên trùng sinh tại dị giới trở thành Lưu Bị, có được sức mạnh siêu phàm. Những anh hùng tam quốc hướng vận mệnh phát khởi khiêu chiến...... Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, xin đừng so sánh với lịch sử.

Bình luận