Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Tác giả: Tiểu Tùng, Châu Hồng Tân

Thể loại: Action

Số chương: 460

Lần đọc: 1035225

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên: Công ty bảo an của cha trinh thám thiếu niên Lưu Tinh bị Cửu Nguyệt Thiên làm cho phá sản, thiếu khoản nợ lớn 100 triệu. Từ đó cậu ta bị cuốn vào làm người giúp việc cho Tiểu Tuyết, được tặng danh hiệu “cô bé lọ lem”. Cô gái Tiểu Tuyết nhìn qua có vẻ lí la lí lắc này, thân phận phía sau lại là siêu trộm nhanh như điện, có trình độ quốc tế– Cửu Nguyệt Thiên. Trộm cắp không phải vì tiền, mà muốn thách thức mạo hiểm. Các bên có liên quan huy động mọi lực lượng để truy tìm khống chế cô ấy. Chiếc la bàn vàng của số phận đã bắt đầu chuyển động, hiệu lệnh của các quốc gia cổ đại đã vang rền, có ai mà không để lộ tung tích chứ… Ngoại truyện Thương Nguyệt: Thâu Tinh Dị Giới Bản Ngoại truyện Thập Nguyệt:: Thâu Tinh Dị Giới Xem phần tiếp theo tại: Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên 2

Danh sách các chương

 1. Chương 360
 2. Chương 359
 3. Chương 358
 4. Chương 357
 5. Chương 356
 6. Chương 355
 7. Chương 354
 8. Chương 353
 9. Chương 352
 10. Chương 351
 11. Chương 350
 12. Chương 349
 13. Chương 348
 14. Chương 347
 15. Chương 346
 16. Chương 345
 17. Chương 344
 18. Chương 343
 19. Chương 342
 20. Chương 341
 21. Chương 340
 22. Chương 339
 23. Chương 338
 24. Chương 337
 25. Chương 336
 26. Chương 335
 27. Chương 334
 28. Chương 333
 29. Chương 332
 30. Chương 331
 31. Chương 330
 32. Chương 329
 33. Chương 328
 34. Chương 327
 35. Chương 326
 36. Chương 325
 37. Chương 324
 38. Chương 323
 39. Chương 322
 40. Chương 321
 41. Chương 320
 42. Chương 319
 43. Chương 318
 44. Chương 317
 45. Chương 316
 46. Chương 315
 47. Chương 314
 48. Chương 313
 49. Chương 312
 50. Chương 311
 51. Chương 310
 52. Chương 309
 53. Chương 308
 54. Chương 307
 55. Chương 306
 56. Chương 305
 57. Chương 304
 58. Chương 303
 59. Chương 302
 60. Chương 301
 61. Chương 300
 62. Chương 299
 63. Chương 298
 64. Chương 297
 65. Chương 296
 66. Chương 295
 67. Chương 294
 68. Chương 293
 69. Chương 292
 70. Chương 291
 71. Chương 290
 72. Chương 289
 73. Chương 288
 74. Chương 287
 75. Chương 286
 76. Chương 285
 77. Chương 284
 78. Chương 283
 79. Chương 282
 80. Chương 281
 81. Chương 280
 82. Chương 279
 83. Chương 278
 84. Chương 277
 85. Chương 276
 86. Chương 275
 87. Chương 274
 88. Chương 273
 89. Chương 272
 90. Chương 271
 91. Chương 270
 92. Chương 269
 93. Chương 268
 94. Chương 267
 95. Chương 266
 96. Chương 265
 97. Chương 264
 98. Chương 263
 99. Chương 262
 100. Chương 261
 101. Chương 260
 102. Chương 259
 103. Chương 258
 104. Chương 257
 105. Chương 256
 106. Chương 255
 107. Chương 254
 108. Chương 253
 109. Chương 252
 110. Chương 251
 111. Chương 250
 112. Chương 249
 113. Chương 248
 114. Chương 247
 115. Chương 246
 116. Chương 245
 117. Chương 244
 118. Chương 243
 119. Chương 242
 120. Chương 241
 121. Chương 240
 122. Chương 239
 123. Chương 238
 124. Chương 237
 125. Chương 236
 126. Chương 235
 127. Chương 234
 128. Chương 233
 129. Chương 232
 130. Chương 231
 131. Chương 230
 132. Chương 229
 133. Chương 228
 134. Chương 227
 135. Chương 226
 136. Chương 225
 137. Chương 224
 138. Chương 223
 139. Chương 222
 140. Chương 221
 141. Chương 220
 142. Chương 219
 143. Chương 218
 144. Chương 217
 145. Chương 216
 146. Chương 215
 147. Chương 214
 148. Chương 213
 149. Chương 212
 150. Chương 211
 151. Chương 210
 152. Chương 209
 153. Chương 208
 154. Chương 207
 155. Chương 206
 156. Chương 205
 157. Chương 204
 158. Chương 203
 159. Chương 202
 160. Chương 201
 161. Chương 200
 162. Chương 199
 163. Chương 198
 164. Chương 197
 165. Chương 196
 166. Chương 195
 167. Chương 194
 168. Chương 193
 169. Chương 192
 170. Chương 191
 171. Chương 190
 172. Chương 189
 173. Chương 188
 174. Chương 187
 175. Chương 186
 176. Chương 185
 177. Chương 184
 178. Chương 183
 179. Chương 182
 180. Chương 181
 181. Chương 180
 182. Chương 179
 183. Chương 178
 184. Chương 177
 185. Chương 176
 186. Chương 175
 187. Chương 174
 188. Chương 173
 189. Chương 172
 190. Chương 171
 191. Chương 170
 192. Chương 169
 193. Chương 168
 194. Chương 167
 195. Chương 166
 196. Chương 165
 197. Chương 164
 198. Chương 163
 199. Chương 162
 200. Chương 161
 201. Chương 160
 202. Chương 159
 203. Chương 158
 204. Chương 157
 205. Chương 156
 206. Chương 155
 207. Chương 154
 208. Chương 153
 209. Chương 152
 210. Chương 151
 211. Chương 150
 212. Chương 149
 213. Chương 148
 214. Chương 147
 215. Chương 146
 216. Chương 145
 217. Chương 144
 218. Chương 143
 219. Chương 142
 220. Chương 141
 221. Chương 140
 222. Chương 139
 223. Chương 138
 224. Chương 137
 225. Chương 136
 226. Chương 135
 227. Chương 134
 228. Chương 133
 229. Chương 132
 230. Chương 131
 231. Chương 130
 232. Chương 129
 233. Chương 128
 234. Chương 127
 235. Chương 126
 236. Chương 125
 237. Chương 124
 238. Chương 123
 239. Chương 122
 240. Chương 121
 241. Chương 120
 242. Chương 119
 243. Chương 118
 244. Chương 117
 245. Chương 116
 246. Chương 115
 247. Chương 114
 248. Chương 113
 249. Chương 112
 250. Chương 111
 251. Chương 110
 252. Chương 109
 253. Chương 108
 254. Chương 107
 255. Chương 106
 256. Chương 105
 257. Chương 104
 258. Chương 103
 259. Chương 102
 260. Chương 101
 261. Chương 100
 262. Chương 99
 263. Chương 98
 264. Chương 97
 265. Chương 96
 266. Chương 95
 267. Chương 94
 268. Chương 93
 269. Chương 92
 270. Chương 91
 271. Chương 90
 272. Chương 89
 273. Chương 88
 274. Chương 87
 275. Chương 86
 276. Chương 85
 277. Chương 84
 278. Chương 83
 279. Chương 82
 280. Chương 81
 281. Chương 80
 282. Chương 79
 283. Chương 78
 284. Chương 77
 285. Chương 76
 286. Chương 75
 287. Chương 74
 288. Chương 73
 289. Chương 72
 290. Chương 71
 291. Chương 70
 292. Chương 69
 293. Chương 68
 294. Chương 67
 295. Chương 66
 296. Chương 65
 297. Chương 64
 298. Chương 63
 299. Chương 62
 300. Chương 61
 301. Chương 60
 302. Chương 59
 303. Chương 58
 304. Chương 57
 305. Chương 56
 306. Chương 55
 307. Chương 54
 308. Chương 53
 309. Chương 52
 310. Chương 51
 311. Chương 50
 312. Chương 49
 313. Chương 48
 314. Chương 47
 315. Chương 46
 316. Chương 45
 317. Chương 44
 318. Chương 43
 319. Chương 42
 320. Chương 41
 321. Chương 40
 322. Chương 39
 323. Chương 38
 324. Chương 37
 325. Chương 36
 326. Chương 35
 327. Chương 34
 328. Chương 33
 329. Chương 32
 330. Chương 31
 331. Chương 30
 332. Chương 29
 333. Chương 28
 334. Chương 27
 335. Chương 26
 336. Chương 25
 337. Chương 24
 338. Chương 23
 339. Chương 22
 340. Chương 21
 341. Chương 20
 342. Chương 19
 343. Chương 18
 344. Chương 17
 345. Chương 16
 346. Chương 15
 347. Chương 14
 348. Chương 13
 349. Chương 12
 350. Chương 11
 351. Chương 10
 352. Chương 9
 353. Chương 8
 354. Chương 7
 355. Chương 6
 356. Chương 5
 357. Chương 4
 358. Chương 3
 359. Chương 2
 360. Chương 1

Bình luận