Thám Tử Kindaichi - Phần 2

Tác giả: AMAGI Seimaru, Fumiya Sato

Thể loại: Horror

Số chương: 140

Lần đọc: 1058597

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Thám Tử Kindaichi - Phần 2: Sau khi kết thúc hành trình bằng chiếc xe đạp của mình, Kindaichi - thám tử học sinh, tiếp tục trở lại với những vụ án mới không kém phần hấp dẫn và kịch tính. Những vụ giết người man rợn mang đầy màu sắc thần linh hay quỷ dữ nhưng ẩn chứa bên trong vẫn là dã tâm thấp kém và lòng thù hận của con người. Phần 2 những vụ án của thám tử Kindaichi sẽ trở lại với các bạn!

Danh sách các chương

 1. Chương 140
 2. Chương 139
 3. Chương 138
 4. Chương 137
 5. Chương 136
 6. Chương 135
 7. Chương 134
 8. Chương 133
 9. Chương 132
 10. Chương 131
 11. Chương 130
 12. Chương 129
 13. Chương 128
 14. Chương 127
 15. Chương 126
 16. Chương 125
 17. Chương 124
 18. Chương 123
 19. Chương 122
 20. Chương 121
 21. Chương 120
 22. Chương 119
 23. Chương 118
 24. Chương 117
 25. Chương 116
 26. Chương 115
 27. Chương 114
 28. Chương 113
 29. Chương 112
 30. Chương 111
 31. Chương 110
 32. Chương 109
 33. Chương 108
 34. Chương 107
 35. Chương 106
 36. Chương 105
 37. Chương 104
 38. Chương 103
 39. Chương 102
 40. Chương 101
 41. Chương 100
 42. Chương 99
 43. Chương 98
 44. Chương 97
 45. Chương 96
 46. Chương 95
 47. Chương 94
 48. Chương 93
 49. Chương 92
 50. Chương 91
 51. Chương 90
 52. Chương 89
 53. Chương 88
 54. Chương 87
 55. Chương 86
 56. Chương 85
 57. Chương 84
 58. Chương 83
 59. Chương 82
 60. Chương 81
 61. Chương 80
 62. Chương 79
 63. Chương 78
 64. Chương 77
 65. Chương 76
 66. Chương 75
 67. Chương 74
 68. Chương 73
 69. Chương 72
 70. Chương 71
 71. Chương 70
 72. Chương 69
 73. Chương 68
 74. Chương 67
 75. Chương 66
 76. Chương 65
 77. Chương 64
 78. Chương 63
 79. Chương 62
 80. Chương 61
 81. Chương 60
 82. Chương 59
 83. Chương 58
 84. Chương 57
 85. Chương 56
 86. Chương 55
 87. Chương 54
 88. Chương 53
 89. Chương 52
 90. Chương 51
 91. Chương 50
 92. Chương 49
 93. Chương 48
 94. Chương 47
 95. Chương 46
 96. Chương 45
 97. Chương 44
 98. Chương 43
 99. Chương 42
 100. Chương 41
 101. Chương 40
 102. Chương 39
 103. Chương 38
 104. Chương 37
 105. Chương 36
 106. Chương 35
 107. Chương 34
 108. Chương 33
 109. Chương 32
 110. Chương 31
 111. Chương 30
 112. Chương 29
 113. Chương 28
 114. Chương 27
 115. Chương 26
 116. Chương 25
 117. Chương 24
 118. Chương 23
 119. Chương 22
 120. Chương 21
 121. Chương 20
 122. Chương 19
 123. Chương 18
 124. Chương 17
 125. Chương 16
 126. Chương 15
 127. Chương 14
 128. Chương 13
 129. Chương 12
 130. Chương 11
 131. Chương 10
 132. Chương 9
 133. Chương 8
 134. Chương 7
 135. Chương 6
 136. Chương 5
 137. Chương 4
 138. Chương 3
 139. Chương 2
 140. Chương 1

Bình luận