Ta Là Bá Vương

Thể loại: Action

Số chương: 6

Lần đọc: 23737

Tóm tắt truyện

Thiếu niên làm lại từ đầu, lấy tuyệt thế thiên tư tu võ, nhận bá vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp yêu thú, trảm phá mọi chương ngại, đoạt lại cơ nghiệp của mình, bước lên đỉnh cao vũ lực, ngạo thị thương khung

Bình luận