Shonan Junai Gumi (Young GTO)

Tác giả: Tohru Fujisawa

Thể loại: Action

Số chương: 246

Lần đọc: 776701

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Shonan Junai Gumi (Young GTO): can tuyen translot gap ai co nhiet huyet xin lien he:[email protected] Các bạn đã đọc qua Bad Company, Great Teacher Onizuka và Shonan 14 days ( on going) . Bad Company là phần 1 , Great Teacher Onizuka là phần 3, Shonan 14 days là phần 4 và Shonan Junai Gumi chính là phần 2 của seri này. Đây là phần nói về việc cuộc sống của Eikichi Onizuka ( Đỗ Thành Đạt ) và Danma Ryujy ( Tùng sửa xe ) lúc hồi còn học cấp 3 nghĩa là sau khi bộ Bad Company kết thúc. Eikichi Onizuka và Danma Ryujy gọi tắt là Onibaku là thành viên của 1 nhóm đua xe nổi tiếng và những cuộc đánh nhau đối với họ xảy ra như cơm bữa và mức độ đánh nhau và bạo lực thì còn hơn GTO nhiều. Nói nhiêu đây thôi bạn muốn biết thêm thì hãy vào xem chuyện gì sẽ xảy ra…

Danh sách các chương

 1. Chương 246
 2. Chương 245
 3. Chương 244
 4. Chương 243
 5. Chương 242
 6. Chương 241
 7. Chương 240
 8. Chương 239
 9. Chương 238
 10. Chương 237
 11. Chương 236
 12. Chương 235
 13. Chương 234
 14. Chương 233
 15. Chương 232
 16. Chương 231
 17. Chương 230
 18. Chương 229
 19. Chương 228
 20. Chương 227
 21. Chương 226
 22. Chương 225
 23. Chương 224
 24. Chương 223
 25. Chương 222
 26. Chương 221
 27. Chương 220
 28. Chương 219
 29. Chương 218
 30. Chương 217
 31. Chương 216
 32. Chương 215
 33. Chương 214
 34. Chương 213
 35. Chương 212
 36. Chương 211
 37. Chương 210
 38. Chương 209
 39. Chương 208
 40. Chương 207
 41. Chương 206
 42. Chương 205
 43. Chương 204
 44. Chương 203
 45. Chương 202
 46. Chương 201
 47. Chương 200
 48. Chương 199
 49. Chương 198
 50. Chương 197
 51. Chương 196
 52. Chương 195
 53. Chương 194
 54. Chương 193
 55. Chương 192
 56. Chương 191
 57. Chương 190
 58. Chương 189
 59. Chương 188
 60. Chương 187
 61. Chương 186
 62. Chương 185
 63. Chương 184
 64. Chương 183
 65. Chương 182
 66. Chương 181
 67. Chương 180
 68. Chương 179
 69. Chương 178
 70. Chương 177
 71. Chương 176
 72. Chương 175
 73. Chương 174
 74. Chương 173
 75. Chương 172
 76. Chương 171
 77. Chương 170
 78. Chương 169
 79. Chương 168
 80. Chương 167
 81. Chương 166
 82. Chương 165
 83. Chương 164
 84. Chương 163
 85. Chương 162
 86. Chương 161
 87. Chương 160
 88. Chương 159
 89. Chương 158
 90. Chương 157
 91. Chương 156
 92. Chương 155
 93. Chương 154
 94. Chương 153
 95. Chương 152
 96. Chương 151
 97. Chương 150
 98. Chương 149
 99. Chương 148
 100. Chương 147
 101. Chương 146
 102. Chương 145
 103. Chương 144
 104. Chương 143
 105. Chương 142
 106. Chương 141
 107. Chương 140
 108. Chương 139
 109. Chương 138
 110. Chương 137
 111. Chương 136
 112. Chương 135
 113. Chương 134
 114. Chương 133
 115. Chương 132
 116. Chương 131
 117. Chương 130
 118. Chương 129
 119. Chương 128
 120. Chương 127
 121. Chương 126
 122. Chương 125
 123. Chương 124
 124. Chương 123
 125. Chương 122
 126. Chương 121
 127. Chương 120
 128. Chương 119
 129. Chương 118
 130. Chương 117
 131. Chương 116
 132. Chương 115
 133. Chương 114
 134. Chương 113
 135. Chương 112
 136. Chương 111
 137. Chương 110
 138. Chương 109
 139. Chương 108
 140. Chương 107
 141. Chương 106
 142. Chương 105
 143. Chương 104
 144. Chương 103
 145. Chương 102
 146. Chương 101
 147. Chương 100
 148. Chương 99
 149. Chương 98
 150. Chương 97
 151. Chương 96
 152. Chương 95
 153. Chương 94
 154. Chương 93
 155. Chương 92
 156. Chương 91
 157. Chương 90
 158. Chương 89
 159. Chương 88
 160. Chương 87
 161. Chương 86
 162. Chương 85
 163. Chương 84
 164. Chương 83
 165. Chương 82
 166. Chương 81
 167. Chương 80
 168. Chương 79
 169. Chương 78
 170. Chương 77
 171. Chương 76
 172. Chương 75
 173. Chương 74
 174. Chương 73
 175. Chương 72
 176. Chương 71
 177. Chương 70
 178. Chương 69
 179. Chương 68
 180. Chương 67
 181. Chương 66
 182. Chương 65
 183. Chương 64
 184. Chương 63
 185. Chương 62
 186. Chương 61
 187. Chương 60
 188. Chương 59
 189. Chương 58
 190. Chương 57
 191. Chương 56
 192. Chương 55
 193. Chương 54
 194. Chương 53
 195. Chương 52
 196. Chương 51
 197. Chương 50
 198. Chương 49
 199. Chương 48
 200. Chương 47
 201. Chương 46
 202. Chương 45
 203. Chương 44
 204. Chương 43
 205. Chương 42
 206. Chương 41
 207. Chương 40
 208. Chương 39
 209. Chương 38
 210. Chương 37
 211. Chương 36
 212. Chương 35
 213. Chương 34
 214. Chương 33
 215. Chương 32
 216. Chương 31
 217. Chương 30
 218. Chương 29
 219. Chương 28
 220. Chương 27
 221. Chương 26
 222. Chương 25
 223. Chương 24
 224. Chương 23
 225. Chương 22
 226. Chương 21
 227. Chương 20
 228. Chương 19
 229. Chương 18
 230. Chương 17
 231. Chương 16
 232. Chương 15
 233. Chương 14
 234. Chương 13
 235. Chương 12
 236. Chương 11
 237. Chương 10
 238. Chương 9
 239. Chương 8
 240. Chương 7
 241. Chương 6
 242. Chương 5
 243. Chương 4
 244. Chương 3
 245. Chương 2
 246. Chương 1

Bình luận