Quý Tộc Ma Cà Rồng

Tác giả: Lee Gwang Su

Thể loại: Action

Số chương: 409

Lần đọc: 1470538

Tóm tắt truyện

Nội Dung Quý Tộc Ma Cà Rồng: Truyện tranh Quý Tộc Ma Cà Rồng được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại Xemtruyentranh.info. Hãy ghé thăm Xemtruyentranh.info mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Quý Tộc Ma Cà Rồng. Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel(hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm... P/s: Vừa đọc truyện vừa nghe bài phía dưới sẽ rất phê. (Chỉ là ý kiến cá nhân của thớt xin đừng ném đá)

Danh sách các chương

 1. Chương 410
 2. Chương 409
 3. Chương 408
 4. Chương 407
 5. Chương 406
 6. Chương 405
 7. Chương 404
 8. Chương 403
 9. Chương 402
 10. Chương 401
 11. Chương 400
 12. Chương 399
 13. Chương 398
 14. Chương 397
 15. Chương 396
 16. Chương 395
 17. Chương 394
 18. Chương 393
 19. Chương 392
 20. Chương 391
 21. Chương 390
 22. Chương 389
 23. Chương 388
 24. Chương 387
 25. Chương 386
 26. Chương 385
 27. Chương 384
 28. Chương 383
 29. Chương 382
 30. Chương 381
 31. Chương 380
 32. Chương 379
 33. Chương 378
 34. Chương 377
 35. Chương 375
 36. Chương 374
 37. Chương 373
 38. Chương 372
 39. Chương 371
 40. Chương 370
 41. Chương 369
 42. Chương 368
 43. Chương 367
 44. Chương 366
 45. Chương 365
 46. Chương 364
 47. Chương 363
 48. Chương 362
 49. Chương 361
 50. Chương 360
 51. Chương 359
 52. Chương 358
 53. Chương 357
 54. Chương 356
 55. Chương 355
 56. Chương 354
 57. Chương 353
 58. Chương 352
 59. Chương 351
 60. Chương 350
 61. Chương 349
 62. Chương 348
 63. Chương 347
 64. Chương 346
 65. Chương 345
 66. Chương 344
 67. Chương 343
 68. Chương 342
 69. Chương 341
 70. Chương 340
 71. Chương 339
 72. Chương 338
 73. Chương 337
 74. Chương 336
 75. Chương 335
 76. Chương 334
 77. Chương 333
 78. Chương 332
 79. Chương 331
 80. Chương 330
 81. Chương 329
 82. Chương 328
 83. Chương 327
 84. Chương 326
 85. Chương 325
 86. Chương 324
 87. Chương 323
 88. Chương 322
 89. Chương 321
 90. Chương 320
 91. Chương 319
 92. Chương 318
 93. Chương 317
 94. Chương 316
 95. Chương 315
 96. Chương 314
 97. Chương 313
 98. Chương 312
 99. Chương 311
 100. Chương 310
 101. Chương 309
 102. Chương 308
 103. Chương 307
 104. Chương 306
 105. Chương 305
 106. Chương 304
 107. Chương 303
 108. Chương 302
 109. Chương 301
 110. Chương 300
 111. Chương 299
 112. Chương 298
 113. Chương 297
 114. Chương 296
 115. Chương 295
 116. Chương 294
 117. Chương 293
 118. Chương 292
 119. Chương 291
 120. Chương 290
 121. Chương 289
 122. Chương 288
 123. Chương 287
 124. Chương 286
 125. Chương 285
 126. Chương 284
 127. Chương 283
 128. Chương 282
 129. Chương 281
 130. Chương 280
 131. Chương 279
 132. Chương 278
 133. Chương 277
 134. Chương 276
 135. Chương 275
 136. Chương 274
 137. Chương 273
 138. Chương 272
 139. Chương 271
 140. Chương 270
 141. Chương 269
 142. Chương 268
 143. Chương 267
 144. Chương 266
 145. Chương 265
 146. Chương 264
 147. Chương 263
 148. Chương 262
 149. Chương 261
 150. Chương 260
 151. Chương 259
 152. Chương 258
 153. Chương 257
 154. Chương 256
 155. Chương 255
 156. Chương 254
 157. Chương 253
 158. Chương 252
 159. Chương 251
 160. Chương 250
 161. Chương 249
 162. Chương 248
 163. Chương 247
 164. Chương 246
 165. Chương 245
 166. Chương 244
 167. Chương 243
 168. Chương 242
 169. Chương 241
 170. Chương 240
 171. Chương 239
 172. Chương 238
 173. Chương 237
 174. Chương 236
 175. Chương 235
 176. Chương 234
 177. Chương 233
 178. Chương 232
 179. Chương 231
 180. Chương 230
 181. Chương 229
 182. Chương 228
 183. Chương 227
 184. Chương 226
 185. Chương 225
 186. Chương 224
 187. Chương 223
 188. Chương 222
 189. Chương 221
 190. Chương 220
 191. Chương 219
 192. Chương 218
 193. Chương 217
 194. Chương 216
 195. Chương 215
 196. Chương 214
 197. Chương 213
 198. Chương 212
 199. Chương 211
 200. Chương 210
 201. Chương 209
 202. Chương 208
 203. Chương 207
 204. Chương 206
 205. Chương 205
 206. Chương 204
 207. Chương 203
 208. Chương 202
 209. Chương 201
 210. Chương 200
 211. Chương 199
 212. Chương 198
 213. Chương 197
 214. Chương 196
 215. Chương 195
 216. Chương 194
 217. Chương 193
 218. Chương 192
 219. Chương 191
 220. Chương 190
 221. Chương 189
 222. Chương 188
 223. Chương 187
 224. Chương 186
 225. Chương 185
 226. Chương 184
 227. Chương 183
 228. Chương 182
 229. Chương 181
 230. Chương 180
 231. Chương 179
 232. Chương 178
 233. Chương 177
 234. Chương 176
 235. Chương 175
 236. Chương 174
 237. Chương 173
 238. Chương 172
 239. Chương 171
 240. Chương 170
 241. Chương 169
 242. Chương 168
 243. Chương 167
 244. Chương 166
 245. Chương 165
 246. Chương 164
 247. Chương 163
 248. Chương 162
 249. Chương 161
 250. Chương 160
 251. Chương 159
 252. Chương 158
 253. Chương 157
 254. Chương 156
 255. Chương 155
 256. Chương 154
 257. Chương 153
 258. Chương 152
 259. Chương 151
 260. Chương 150
 261. Chương 149
 262. Chương 148
 263. Chương 147
 264. Chương 146
 265. Chương 145
 266. Chương 144
 267. Chương 143
 268. Chương 142
 269. Chương 141
 270. Chương 140
 271. Chương 139
 272. Chương 138
 273. Chương 137
 274. Chương 136
 275. Chương 135
 276. Chương 134
 277. Chương 133
 278. Chương 132
 279. Chương 131
 280. Chương 130
 281. Chương 129
 282. Chương 128
 283. Chương 127
 284. Chương 126
 285. Chương 125
 286. Chương 124
 287. Chương 123
 288. Chương 122
 289. Chương 121
 290. Chương 120
 291. Chương 119
 292. Chương 118
 293. Chương 117
 294. Chương 116
 295. Chương 115
 296. Chương 114
 297. Chương 113
 298. Chương 112
 299. Chương 111
 300. Chương 110
 301. Chương 109
 302. Chương 108
 303. Chương 107
 304. Chương 106
 305. Chương 105
 306. Chương 104
 307. Chương 103
 308. Chương 102
 309. Chương 101
 310. Chương 100
 311. Chương 99
 312. Chương 98
 313. Chương 97
 314. Chương 96
 315. Chương 95
 316. Chương 94
 317. Chương 93
 318. Chương 92
 319. Chương 91
 320. Chương 90
 321. Chương 89
 322. Chương 88
 323. Chương 87
 324. Chương 86
 325. Chương 85
 326. Chương 84
 327. Chương 83
 328. Chương 82
 329. Chương 81
 330. Chương 80
 331. Chương 79
 332. Chương 78
 333. Chương 77
 334. Chương 76
 335. Chương 75
 336. Chương 74
 337. Chương 73
 338. Chương 72
 339. Chương 71
 340. Chương 70
 341. Chương 69
 342. Chương 68
 343. Chương 67
 344. Chương 66
 345. Chương 65
 346. Chương 64
 347. Chương 63
 348. Chương 62
 349. Chương 61
 350. Chương 60
 351. Chương 59
 352. Chương 58
 353. Chương 57
 354. Chương 56
 355. Chương 55
 356. Chương 54
 357. Chương 53
 358. Chương 52
 359. Chương 51
 360. Chương 50
 361. Chương 49
 362. Chương 48
 363. Chương 47
 364. Chương 46
 365. Chương 45
 366. Chương 44
 367. Chương 43
 368. Chương 42
 369. Chương 41
 370. Chương 40
 371. Chương 39
 372. Chương 38
 373. Chương 37
 374. Chương 36
 375. Chương 35
 376. Chương 34
 377. Chương 33
 378. Chương 32
 379. Chương 31
 380. Chương 30
 381. Chương 29
 382. Chương 28
 383. Chương 27
 384. Chương 26
 385. Chương 25
 386. Chương 24
 387. Chương 23
 388. Chương 22
 389. Chương 21
 390. Chương 20
 391. Chương 19
 392. Chương 18
 393. Chương 17
 394. Chương 16
 395. Chương 15
 396. Chương 14
 397. Chương 13
 398. Chương 12
 399. Chương 11
 400. Chương 10
 401. Chương 9
 402. Chương 8
 403. Chương 7
 404. Chương 6
 405. Chương 5
 406. Chương 4
 407. Chương 3
 408. Chương 2
 409. Chương 1

Bình luận