Quý Tộc Ma Cà Rồng

Tác giả: Lee Gwang Su

Thể loại: Action

Số chương: 410

Lần đọc: 722188

Tóm tắt truyện

Nội Dung Quý Tộc Ma Cà Rồng: Truyện tranh Quý Tộc Ma Cà Rồng được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại Xemtruyentranh.info. Hãy ghé thăm Xemtruyentranh.info mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Quý Tộc Ma Cà Rồng. Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel(hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm... P/s: Vừa đọc truyện vừa nghe bài phía dưới sẽ rất phê. (Chỉ là ý kiến cá nhân của thớt xin đừng ném đá)

Danh sách các chương

 1. Chương 410
 2. Chương 409
 3. Chương 408
 4. Chương 407
 5. Chương 406
 6. Chương 405
 7. Chương 404
 8. Chương 403
 9. Chương 402
 10. Chương 401
 11. Chương 400
 12. Chương 399
 13. Chương 398
 14. Chương 397
 15. Chương 396
 16. Chương 395
 17. Chương 394
 18. Chương 393
 19. Chương 392
 20. Chương 391
 21. Chương 390
 22. Chương 389
 23. Chương 388
 24. Chương 387
 25. Chương 386
 26. Chương 385
 27. Chương 384
 28. Chương 383
 29. Chương 382
 30. Chương 381
 31. Chương 380
 32. Chương 379
 33. Chương 378
 34. Chương 377
 35. Chương 376
 36. Chương 375
 37. Chương 374
 38. Chương 373
 39. Chương 372
 40. Chương 371
 41. Chương 370
 42. Chương 369
 43. Chương 368
 44. Chương 367
 45. Chương 366
 46. Chương 365
 47. Chương 364
 48. Chương 363
 49. Chương 362
 50. Chương 361
 51. Chương 360
 52. Chương 359
 53. Chương 358
 54. Chương 357
 55. Chương 356
 56. Chương 355
 57. Chương 354
 58. Chương 353
 59. Chương 352
 60. Chương 351
 61. Chương 350
 62. Chương 349
 63. Chương 348
 64. Chương 347
 65. Chương 346
 66. Chương 345
 67. Chương 344
 68. Chương 343
 69. Chương 342
 70. Chương 341
 71. Chương 340
 72. Chương 339
 73. Chương 338
 74. Chương 337
 75. Chương 336
 76. Chương 335
 77. Chương 334
 78. Chương 333
 79. Chương 332
 80. Chương 331
 81. Chương 330
 82. Chương 329
 83. Chương 328
 84. Chương 327
 85. Chương 326
 86. Chương 325
 87. Chương 324
 88. Chương 323
 89. Chương 322
 90. Chương 321
 91. Chương 320
 92. Chương 319
 93. Chương 318
 94. Chương 317
 95. Chương 316
 96. Chương 315
 97. Chương 314
 98. Chương 313
 99. Chương 312
 100. Chương 311
 101. Chương 310
 102. Chương 309
 103. Chương 308
 104. Chương 307
 105. Chương 306
 106. Chương 305
 107. Chương 304
 108. Chương 303
 109. Chương 302
 110. Chương 301
 111. Chương 300
 112. Chương 299
 113. Chương 298
 114. Chương 297
 115. Chương 296
 116. Chương 295
 117. Chương 294
 118. Chương 293
 119. Chương 292
 120. Chương 291
 121. Chương 290
 122. Chương 289
 123. Chương 288
 124. Chương 287
 125. Chương 286
 126. Chương 285
 127. Chương 284
 128. Chương 283
 129. Chương 282
 130. Chương 281
 131. Chương 280
 132. Chương 279
 133. Chương 278
 134. Chương 277
 135. Chương 276
 136. Chương 275
 137. Chương 274
 138. Chương 273
 139. Chương 272
 140. Chương 271
 141. Chương 270
 142. Chương 269
 143. Chương 268
 144. Chương 267
 145. Chương 266
 146. Chương 265
 147. Chương 264
 148. Chương 263
 149. Chương 262
 150. Chương 261
 151. Chương 260
 152. Chương 259
 153. Chương 258
 154. Chương 257
 155. Chương 256
 156. Chương 255
 157. Chương 254
 158. Chương 253
 159. Chương 252
 160. Chương 251
 161. Chương 250
 162. Chương 249
 163. Chương 248
 164. Chương 247
 165. Chương 246
 166. Chương 245
 167. Chương 244
 168. Chương 243
 169. Chương 242
 170. Chương 241
 171. Chương 240
 172. Chương 239
 173. Chương 238
 174. Chương 237
 175. Chương 236
 176. Chương 235
 177. Chương 234
 178. Chương 233
 179. Chương 232
 180. Chương 231
 181. Chương 230
 182. Chương 229
 183. Chương 228
 184. Chương 227
 185. Chương 226
 186. Chương 225
 187. Chương 224
 188. Chương 223
 189. Chương 222
 190. Chương 221
 191. Chương 220
 192. Chương 219
 193. Chương 218
 194. Chương 217
 195. Chương 216
 196. Chương 215
 197. Chương 214
 198. Chương 213
 199. Chương 212
 200. Chương 211
 201. Chương 210
 202. Chương 209
 203. Chương 208
 204. Chương 207
 205. Chương 206
 206. Chương 205
 207. Chương 204
 208. Chương 203
 209. Chương 202
 210. Chương 201
 211. Chương 200
 212. Chương 199
 213. Chương 198
 214. Chương 197
 215. Chương 196
 216. Chương 195
 217. Chương 194
 218. Chương 193
 219. Chương 192
 220. Chương 191
 221. Chương 190
 222. Chương 189
 223. Chương 188
 224. Chương 187
 225. Chương 186
 226. Chương 185
 227. Chương 184
 228. Chương 183
 229. Chương 182
 230. Chương 181
 231. Chương 180
 232. Chương 179
 233. Chương 178
 234. Chương 177
 235. Chương 176
 236. Chương 175
 237. Chương 174
 238. Chương 173
 239. Chương 172
 240. Chương 171
 241. Chương 170
 242. Chương 169
 243. Chương 168
 244. Chương 167
 245. Chương 166
 246. Chương 165
 247. Chương 164
 248. Chương 163
 249. Chương 162
 250. Chương 161
 251. Chương 160
 252. Chương 159
 253. Chương 158
 254. Chương 157
 255. Chương 156
 256. Chương 155
 257. Chương 154
 258. Chương 153
 259. Chương 152
 260. Chương 151
 261. Chương 150
 262. Chương 149
 263. Chương 148
 264. Chương 147
 265. Chương 146
 266. Chương 145
 267. Chương 144
 268. Chương 143
 269. Chương 142
 270. Chương 141
 271. Chương 140
 272. Chương 139
 273. Chương 138
 274. Chương 137
 275. Chương 136
 276. Chương 135
 277. Chương 134
 278. Chương 133
 279. Chương 132
 280. Chương 131
 281. Chương 130
 282. Chương 129
 283. Chương 128
 284. Chương 127
 285. Chương 126
 286. Chương 125
 287. Chương 124
 288. Chương 123
 289. Chương 122
 290. Chương 121
 291. Chương 120
 292. Chương 119
 293. Chương 118
 294. Chương 117
 295. Chương 116
 296. Chương 115
 297. Chương 114
 298. Chương 113
 299. Chương 112
 300. Chương 111
 301. Chương 110
 302. Chương 109
 303. Chương 108
 304. Chương 107
 305. Chương 106
 306. Chương 105
 307. Chương 104
 308. Chương 103
 309. Chương 102
 310. Chương 101
 311. Chương 100
 312. Chương 99
 313. Chương 98
 314. Chương 97
 315. Chương 96
 316. Chương 95
 317. Chương 94
 318. Chương 93
 319. Chương 92
 320. Chương 91
 321. Chương 90
 322. Chương 89
 323. Chương 88
 324. Chương 87
 325. Chương 86
 326. Chương 85
 327. Chương 84
 328. Chương 83
 329. Chương 82
 330. Chương 81
 331. Chương 80
 332. Chương 79
 333. Chương 78
 334. Chương 77
 335. Chương 76
 336. Chương 75
 337. Chương 74
 338. Chương 73
 339. Chương 72
 340. Chương 71
 341. Chương 70
 342. Chương 69
 343. Chương 68
 344. Chương 67
 345. Chương 66
 346. Chương 65
 347. Chương 64
 348. Chương 63
 349. Chương 62
 350. Chương 61
 351. Chương 60
 352. Chương 59
 353. Chương 58
 354. Chương 57
 355. Chương 56
 356. Chương 55
 357. Chương 54
 358. Chương 53
 359. Chương 52
 360. Chương 51
 361. Chương 50
 362. Chương 49
 363. Chương 48
 364. Chương 47
 365. Chương 46
 366. Chương 45
 367. Chương 44
 368. Chương 43
 369. Chương 42
 370. Chương 41
 371. Chương 40
 372. Chương 39
 373. Chương 38
 374. Chương 37
 375. Chương 36
 376. Chương 35
 377. Chương 34
 378. Chương 33
 379. Chương 32
 380. Chương 31
 381. Chương 30
 382. Chương 29
 383. Chương 28
 384. Chương 27
 385. Chương 26
 386. Chương 25
 387. Chương 24
 388. Chương 23
 389. Chương 22
 390. Chương 21
 391. Chương 20
 392. Chương 19
 393. Chương 18
 394. Chương 17
 395. Chương 16
 396. Chương 15
 397. Chương 14
 398. Chương 13
 399. Chương 12
 400. Chương 11
 401. Chương 10
 402. Chương 9
 403. Chương 8
 404. Chương 7
 405. Chương 6
 406. Chương 5
 407. Chương 4
 408. Chương 3
 409. Chương 2
 410. Chương 1

Bình luận