Punisher: Trial Of The Punisher

Tác giả: Marvel

Thể loại: Action

Số chương: 2

Lần đọc: 18286

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Punisher: Trial Of The Punisher: Một câu chuyện về thể loại tâm lý tội phạm của Marvel, xoay quanh nhân vật chính: Frank Castle - The Punisher (kẻ xử quyết) trong một phiên xử mà chính hắn đã đưa mình vào tròng.

Danh sách các chương

Bình luận