Phục Ma Thiên Sư

Thể loại: Action

Số chương: 3

Lần đọc: 14004

Tóm tắt truyện

Chung Quỳ cùng đồ đệ của hắn Tần Sương thông qua lần lượt hàng yêu trừ ma dần dần phát hiện những yêu vật này cổ quái liên hệ cùng bọn hắn một chút kỳ quái bố trí, cuối cùng tra ra có người nghĩ ở kinh thành bố trí dạng này pháp trận.

Danh sách các chương

Bình luận