Phong Vân

Tác giả: Mã Vinh Thành

Thể loại: Action

Số chương: 672

Lần đọc: 1354889

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Phong Vân: Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

Danh sách các chương

 1. Chương 672
 2. Chương 671
 3. Chương 670
 4. Chương 669
 5. Chương 668
 6. Chương 667
 7. Chương 666
 8. Chương 665
 9. Chương 664
 10. Chương 663
 11. Chương 662
 12. Chương 661
 13. Chương 660
 14. Chương 659
 15. Chương 658
 16. Chương 657
 17. Chương 656
 18. Chương 655
 19. Chương 654
 20. Chương 653
 21. Chương 652
 22. Chương 651
 23. Chương 650
 24. Chương 649
 25. Chương 648
 26. Chương 647
 27. Chương 646
 28. Chương 645
 29. Chương 644
 30. Chương 643
 31. Chương 642
 32. Chương 641
 33. Chương 640
 34. Chương 639
 35. Chương 638
 36. Chương 637
 37. Chương 636
 38. Chương 635
 39. Chương 634
 40. Chương 633
 41. Chương 632
 42. Chương 631
 43. Chương 630
 44. Chương 629
 45. Chương 628
 46. Chương 627
 47. Chương 626
 48. Chương 625
 49. Chương 624
 50. Chương 623
 51. Chương 622
 52. Chương 621
 53. Chương 620
 54. Chương 619
 55. Chương 618
 56. Chương 617
 57. Chương 616
 58. Chương 615
 59. Chương 614
 60. Chương 613
 61. Chương 612
 62. Chương 611
 63. Chương 610
 64. Chương 609
 65. Chương 608
 66. Chương 607
 67. Chương 606
 68. Chương 605
 69. Chương 604
 70. Chương 603
 71. Chương 602
 72. Chương 601
 73. Chương 600
 74. Chương 599
 75. Chương 598
 76. Chương 597
 77. Chương 596
 78. Chương 595
 79. Chương 594
 80. Chương 593
 81. Chương 592
 82. Chương 591
 83. Chương 590
 84. Chương 589
 85. Chương 588
 86. Chương 587
 87. Chương 586
 88. Chương 585
 89. Chương 584
 90. Chương 583
 91. Chương 582
 92. Chương 581
 93. Chương 580
 94. Chương 579
 95. Chương 578
 96. Chương 577
 97. Chương 576
 98. Chương 575
 99. Chương 574
 100. Chương 573
 101. Chương 572
 102. Chương 571
 103. Chương 570
 104. Chương 569
 105. Chương 568
 106. Chương 567
 107. Chương 566
 108. Chương 565
 109. Chương 564
 110. Chương 563
 111. Chương 562
 112. Chương 561
 113. Chương 560
 114. Chương 559
 115. Chương 558
 116. Chương 557
 117. Chương 556
 118. Chương 555
 119. Chương 554
 120. Chương 553
 121. Chương 552
 122. Chương 551
 123. Chương 550
 124. Chương 549
 125. Chương 548
 126. Chương 547
 127. Chương 546
 128. Chương 545
 129. Chương 544
 130. Chương 543
 131. Chương 542
 132. Chương 541
 133. Chương 540
 134. Chương 539
 135. Chương 538
 136. Chương 537
 137. Chương 536
 138. Chương 535
 139. Chương 534
 140. Chương 533
 141. Chương 532
 142. Chương 531
 143. Chương 530
 144. Chương 529
 145. Chương 528
 146. Chương 527
 147. Chương 526
 148. Chương 525
 149. Chương 524
 150. Chương 523
 151. Chương 522
 152. Chương 521
 153. Chương 520
 154. Chương 519
 155. Chương 518
 156. Chương 517
 157. Chương 516
 158. Chương 515
 159. Chương 514
 160. Chương 513
 161. Chương 512
 162. Chương 511
 163. Chương 510
 164. Chương 509
 165. Chương 508
 166. Chương 507
 167. Chương 506
 168. Chương 505
 169. Chương 504
 170. Chương 503
 171. Chương 502
 172. Chương 501
 173. Chương 500
 174. Chương 499
 175. Chương 498
 176. Chương 497
 177. Chương 496
 178. Chương 495
 179. Chương 494
 180. Chương 493
 181. Chương 492
 182. Chương 491
 183. Chương 490
 184. Chương 489
 185. Chương 488
 186. Chương 487
 187. Chương 486
 188. Chương 485
 189. Chương 484
 190. Chương 483
 191. Chương 482
 192. Chương 481
 193. Chương 480
 194. Chương 479
 195. Chương 478
 196. Chương 477
 197. Chương 476
 198. Chương 475
 199. Chương 474
 200. Chương 473
 201. Chương 472
 202. Chương 471
 203. Chương 470
 204. Chương 469
 205. Chương 468
 206. Chương 467
 207. Chương 466
 208. Chương 465
 209. Chương 464
 210. Chương 463
 211. Chương 462
 212. Chương 461
 213. Chương 460
 214. Chương 459
 215. Chương 458
 216. Chương 457
 217. Chương 456
 218. Chương 455
 219. Chương 454
 220. Chương 453
 221. Chương 452
 222. Chương 451
 223. Chương 450
 224. Chương 449
 225. Chương 448
 226. Chương 447
 227. Chương 446
 228. Chương 445
 229. Chương 444
 230. Chương 443
 231. Chương 442
 232. Chương 441
 233. Chương 440
 234. Chương 439
 235. Chương 438
 236. Chương 437
 237. Chương 436
 238. Chương 435
 239. Chương 434
 240. Chương 433
 241. Chương 432
 242. Chương 431
 243. Chương 430
 244. Chương 429
 245. Chương 428
 246. Chương 427
 247. Chương 426
 248. Chương 425
 249. Chương 424
 250. Chương 423
 251. Chương 422
 252. Chương 421
 253. Chương 420
 254. Chương 419
 255. Chương 418
 256. Chương 417
 257. Chương 416
 258. Chương 415
 259. Chương 414
 260. Chương 413
 261. Chương 412
 262. Chương 411
 263. Chương 410
 264. Chương 409
 265. Chương 408
 266. Chương 407
 267. Chương 406
 268. Chương 405
 269. Chương 404
 270. Chương 403
 271. Chương 402
 272. Chương 401
 273. Chương 400
 274. Chương 399
 275. Chương 398
 276. Chương 397
 277. Chương 396
 278. Chương 395
 279. Chương 394
 280. Chương 393
 281. Chương 392
 282. Chương 391
 283. Chương 390
 284. Chương 389
 285. Chương 388
 286. Chương 387
 287. Chương 386
 288. Chương 385
 289. Chương 384
 290. Chương 383
 291. Chương 382
 292. Chương 381
 293. Chương 380
 294. Chương 379
 295. Chương 378
 296. Chương 377
 297. Chương 376
 298. Chương 375
 299. Chương 374
 300. Chương 373
 301. Chương 372
 302. Chương 371
 303. Chương 370
 304. Chương 369
 305. Chương 368
 306. Chương 367
 307. Chương 366
 308. Chương 365
 309. Chương 364
 310. Chương 363
 311. Chương 362
 312. Chương 361
 313. Chương 360
 314. Chương 359
 315. Chương 358
 316. Chương 357
 317. Chương 356
 318. Chương 355
 319. Chương 354
 320. Chương 353
 321. Chương 352
 322. Chương 351
 323. Chương 350
 324. Chương 349
 325. Chương 348
 326. Chương 347
 327. Chương 346
 328. Chương 345
 329. Chương 344
 330. Chương 343
 331. Chương 342
 332. Chương 341
 333. Chương 340
 334. Chương 339
 335. Chương 338
 336. Chương 337
 337. Chương 336
 338. Chương 335
 339. Chương 334
 340. Chương 333
 341. Chương 332
 342. Chương 331
 343. Chương 330
 344. Chương 329
 345. Chương 328
 346. Chương 327
 347. Chương 326
 348. Chương 325
 349. Chương 324
 350. Chương 323
 351. Chương 322
 352. Chương 321
 353. Chương 320
 354. Chương 319
 355. Chương 318
 356. Chương 317
 357. Chương 316
 358. Chương 315
 359. Chương 314
 360. Chương 313
 361. Chương 312
 362. Chương 311
 363. Chương 310
 364. Chương 309
 365. Chương 308
 366. Chương 307
 367. Chương 306
 368. Chương 305
 369. Chương 304
 370. Chương 303
 371. Chương 302
 372. Chương 301
 373. Chương 300
 374. Chương 299
 375. Chương 298
 376. Chương 297
 377. Chương 296
 378. Chương 295
 379. Chương 294
 380. Chương 293
 381. Chương 292
 382. Chương 291
 383. Chương 290
 384. Chương 289
 385. Chương 288
 386. Chương 287
 387. Chương 286
 388. Chương 285
 389. Chương 284
 390. Chương 283
 391. Chương 282
 392. Chương 281
 393. Chương 280
 394. Chương 279
 395. Chương 278
 396. Chương 277
 397. Chương 276
 398. Chương 275
 399. Chương 274
 400. Chương 273
 401. Chương 272
 402. Chương 271
 403. Chương 270
 404. Chương 269
 405. Chương 268
 406. Chương 267
 407. Chương 266
 408. Chương 265
 409. Chương 264
 410. Chương 263
 411. Chương 262
 412. Chương 261
 413. Chương 260
 414. Chương 259
 415. Chương 258
 416. Chương 257
 417. Chương 256
 418. Chương 255
 419. Chương 254
 420. Chương 253
 421. Chương 252
 422. Chương 251
 423. Chương 250
 424. Chương 249
 425. Chương 248
 426. Chương 247
 427. Chương 246
 428. Chương 245
 429. Chương 244
 430. Chương 243
 431. Chương 242
 432. Chương 241
 433. Chương 240
 434. Chương 239
 435. Chương 238
 436. Chương 237
 437. Chương 236
 438. Chương 235
 439. Chương 234
 440. Chương 233
 441. Chương 232
 442. Chương 231
 443. Chương 230
 444. Chương 229
 445. Chương 228
 446. Chương 227
 447. Chương 226
 448. Chương 225
 449. Chương 224
 450. Chương 223
 451. Chương 222
 452. Chương 221
 453. Chương 220
 454. Chương 219
 455. Chương 218
 456. Chương 217
 457. Chương 216
 458. Chương 215
 459. Chương 214
 460. Chương 213
 461. Chương 212
 462. Chương 211
 463. Chương 210
 464. Chương 209
 465. Chương 208
 466. Chương 207
 467. Chương 206
 468. Chương 205
 469. Chương 204
 470. Chương 203
 471. Chương 202
 472. Chương 201
 473. Chương 200
 474. Chương 199
 475. Chương 198
 476. Chương 197
 477. Chương 196
 478. Chương 195
 479. Chương 194
 480. Chương 193
 481. Chương 192
 482. Chương 191
 483. Chương 190
 484. Chương 189
 485. Chương 188
 486. Chương 187
 487. Chương 186
 488. Chương 185
 489. Chương 184
 490. Chương 183
 491. Chương 182
 492. Chương 181
 493. Chương 180
 494. Chương 179
 495. Chương 178
 496. Chương 177
 497. Chương 176
 498. Chương 175
 499. Chương 174
 500. Chương 173
 501. Chương 172
 502. Chương 171
 503. Chương 170
 504. Chương 169
 505. Chương 168
 506. Chương 167
 507. Chương 166
 508. Chương 165
 509. Chương 164
 510. Chương 163
 511. Chương 162
 512. Chương 161
 513. Chương 160
 514. Chương 159
 515. Chương 158
 516. Chương 157
 517. Chương 156
 518. Chương 155
 519. Chương 154
 520. Chương 153
 521. Chương 152
 522. Chương 151
 523. Chương 150
 524. Chương 149
 525. Chương 148
 526. Chương 147
 527. Chương 146
 528. Chương 145
 529. Chương 144
 530. Chương 143
 531. Chương 142
 532. Chương 141
 533. Chương 140
 534. Chương 139
 535. Chương 138
 536. Chương 137
 537. Chương 136
 538. Chương 135
 539. Chương 134
 540. Chương 133
 541. Chương 132
 542. Chương 131
 543. Chương 130
 544. Chương 129
 545. Chương 128
 546. Chương 127
 547. Chương 126
 548. Chương 125
 549. Chương 124
 550. Chương 123
 551. Chương 122
 552. Chương 121
 553. Chương 120
 554. Chương 119
 555. Chương 118
 556. Chương 117
 557. Chương 116
 558. Chương 115
 559. Chương 114
 560. Chương 113
 561. Chương 112
 562. Chương 111
 563. Chương 110
 564. Chương 109
 565. Chương 108
 566. Chương 107
 567. Chương 106
 568. Chương 105
 569. Chương 104
 570. Chương 103
 571. Chương 102
 572. Chương 101
 573. Chương 100
 574. Chương 99
 575. Chương 98
 576. Chương 97
 577. Chương 96
 578. Chương 95
 579. Chương 94
 580. Chương 93
 581. Chương 92
 582. Chương 91
 583. Chương 90
 584. Chương 89
 585. Chương 88
 586. Chương 87
 587. Chương 86
 588. Chương 85
 589. Chương 84
 590. Chương 83
 591. Chương 82
 592. Chương 81
 593. Chương 80
 594. Chương 79
 595. Chương 78
 596. Chương 77
 597. Chương 76
 598. Chương 75
 599. Chương 74
 600. Chương 73
 601. Chương 72
 602. Chương 71
 603. Chương 70
 604. Chương 69
 605. Chương 68
 606. Chương 67
 607. Chương 66
 608. Chương 65
 609. Chương 64
 610. Chương 63
 611. Chương 62
 612. Chương 61
 613. Chương 60
 614. Chương 59
 615. Chương 58
 616. Chương 57
 617. Chương 56
 618. Chương 55
 619. Chương 54
 620. Chương 53
 621. Chương 52
 622. Chương 51
 623. Chương 50
 624. Chương 49
 625. Chương 48
 626. Chương 47
 627. Chương 46
 628. Chương 45
 629. Chương 44
 630. Chương 43
 631. Chương 42
 632. Chương 41
 633. Chương 40
 634. Chương 39
 635. Chương 38
 636. Chương 37
 637. Chương 36
 638. Chương 35
 639. Chương 34
 640. Chương 33
 641. Chương 32
 642. Chương 31
 643. Chương 30
 644. Chương 29
 645. Chương 28
 646. Chương 27
 647. Chương 26
 648. Chương 25
 649. Chương 24
 650. Chương 23
 651. Chương 22
 652. Chương 21
 653. Chương 20
 654. Chương 19
 655. Chương 18
 656. Chương 17
 657. Chương 16
 658. Chương 15
 659. Chương 14
 660. Chương 13
 661. Chương 12
 662. Chương 11
 663. Chương 10
 664. Chương 9
 665. Chương 8
 666. Chương 7
 667. Chương 6
 668. Chương 5
 669. Chương 4
 670. Chương 3
 671. Chương 2
 672. Chương 1

Bình luận