One Piece

Thể loại: Action

Số chương: 914

Lần đọc: 3080215

Tóm tắt truyện

Câu chuyện xảy ra khi bọn hải tặc đang thống trị biển cả.Một vài nhóm hải tặc đối chọi lẫn nhau để giành lấy kho báu bí mật của biển cả,One Piece,bị cất giấu bởi tên hải tặc huyền thoại G.Roger.Người có thể đến được con đường biển cả vĩ đại và tìm ra One Piece sẽ được tôn vinh là vua của hải tặc.Một cậu bé rất ngưỡng mộ hải tặc tên là Monkey.D.Luffy,ước mơ của cậu là trở thành vua hải tặc.M

Danh sách các chương

 1. Chương 914
 2. Chương 913
 3. Chương 912
 4. Chương 911
 5. Chương 910
 6. Chương 909
 7. Chương 908
 8. Chương 907
 9. Chương 906
 10. Chương 905
 11. Chương 904
 12. Chương 903
 13. Chương 902
 14. Chương 901
 15. Chương 900
 16. Chương 899
 17. Chương 898
 18. Chương 897
 19. Chương 896
 20. Chương 895
 21. Chương 894
 22. Chương 893
 23. Chương 892
 24. Chương 891
 25. Chương 890
 26. Chương 889
 27. Chương 888
 28. Chương 887
 29. Chương 886
 30. Chương 885
 31. Chương 884
 32. Chương 883
 33. Chương 882
 34. Chương 881
 35. Chương 880
 36. Chương 879
 37. Chương 878
 38. Chương 877
 39. Chương 876
 40. Chương 875
 41. Chương 874
 42. Chương 873
 43. Chương 872
 44. Chương 871
 45. Chương 870
 46. Chương 869
 47. Chương 868
 48. Chương 867
 49. Chương 866
 50. Chương 865
 51. Chương 864
 52. Chương 863
 53. Chương 862
 54. Chương 861
 55. Chương 860
 56. Chương 859
 57. Chương 858
 58. Chương 857
 59. Chương 856
 60. Chương 855
 61. Chương 854
 62. Chương 853
 63. Chương 852
 64. Chương 851
 65. Chương 850
 66. Chương 849
 67. Chương 848
 68. Chương 847
 69. Chương 846
 70. Chương 845
 71. Chương 844
 72. Chương 843
 73. Chương 842
 74. Chương 841
 75. Chương 840
 76. Chương 839
 77. Chương 838
 78. Chương 837
 79. Chương 836
 80. Chương 835
 81. Chương 834
 82. Chương 833
 83. Chương 832
 84. Chương 831
 85. Chương 830
 86. Chương 829
 87. Chương 828
 88. Chương 827
 89. Chương 826
 90. Chương 825
 91. Chương 824
 92. Chương 823
 93. Chương 822
 94. Chương 821
 95. Chương 820
 96. Chương 819
 97. Chương 818
 98. Chương 817
 99. Chương 816
 100. Chương 815
 101. Chương 814
 102. Chương 813
 103. Chương 812
 104. Chương 811
 105. Chương 810
 106. Chương 809
 107. Chương 808
 108. Chương 807
 109. Chương 806
 110. Chương 805
 111. Chương 804
 112. Chương 803
 113. Chương 802
 114. Chương 801
 115. Chương 800
 116. Chương 799
 117. Chương 798
 118. Chương 797
 119. Chương 796
 120. Chương 795
 121. Chương 794
 122. Chương 793
 123. Chương 792
 124. Chương 791
 125. Chương 790
 126. Chương 789
 127. Chương 788
 128. Chương 787
 129. Chương 786
 130. Chương 785
 131. Chương 784
 132. Chương 783
 133. Chương 782
 134. Chương 781
 135. Chương 780
 136. Chương 779
 137. Chương 778
 138. Chương 777
 139. Chương 776
 140. Chương 775
 141. Chương 774
 142. Chương 773
 143. Chương 772
 144. Chương 771
 145. Chương 770
 146. Chương 769
 147. Chương 768
 148. Chương 767
 149. Chương 766
 150. Chương 765
 151. Chương 764
 152. Chương 763
 153. Chương 762
 154. Chương 761
 155. Chương 760
 156. Chương 759
 157. Chương 758
 158. Chương 757
 159. Chương 756
 160. Chương 755
 161. Chương 754
 162. Chương 753
 163. Chương 752
 164. Chương 751
 165. Chương 750
 166. Chương 749
 167. Chương 748
 168. Chương 747
 169. Chương 746
 170. Chương 745
 171. Chương 744
 172. Chương 743
 173. Chương 742
 174. Chương 741
 175. Chương 740
 176. Chương 739
 177. Chương 738
 178. Chương 737
 179. Chương 736
 180. Chương 735
 181. Chương 734
 182. Chương 733
 183. Chương 732
 184. Chương 731
 185. Chương 730
 186. Chương 729
 187. Chương 728
 188. Chương 727
 189. Chương 726
 190. Chương 725
 191. Chương 724
 192. Chương 723
 193. Chương 722
 194. Chương 721
 195. Chương 720
 196. Chương 719
 197. Chương 718
 198. Chương 717
 199. Chương 716
 200. Chương 715
 201. Chương 714
 202. Chương 713
 203. Chương 712
 204. Chương 711
 205. Chương 710
 206. Chương 709
 207. Chương 708
 208. Chương 707
 209. Chương 706
 210. Chương 705
 211. Chương 704
 212. Chương 703
 213. Chương 702
 214. Chương 701
 215. Chương 700
 216. Chương 699
 217. Chương 698
 218. Chương 697
 219. Chương 696
 220. Chương 695
 221. Chương 694
 222. Chương 693
 223. Chương 692
 224. Chương 691
 225. Chương 690
 226. Chương 689
 227. Chương 688
 228. Chương 687
 229. Chương 686
 230. Chương 685
 231. Chương 684
 232. Chương 683
 233. Chương 682
 234. Chương 681
 235. Chương 680
 236. Chương 679
 237. Chương 678
 238. Chương 677
 239. Chương 676
 240. Chương 675
 241. Chương 674
 242. Chương 673
 243. Chương 672
 244. Chương 671
 245. Chương 670
 246. Chương 669
 247. Chương 668
 248. Chương 667
 249. Chương 666
 250. Chương 665
 251. Chương 664
 252. Chương 663
 253. Chương 662
 254. Chương 661
 255. Chương 660
 256. Chương 659
 257. Chương 658
 258. Chương 657
 259. Chương 656
 260. Chương 655
 261. Chương 654
 262. Chương 653
 263. Chương 652
 264. Chương 651
 265. Chương 650
 266. Chương 649
 267. Chương 648
 268. Chương 647
 269. Chương 646
 270. Chương 645
 271. Chương 644
 272. Chương 643
 273. Chương 642
 274. Chương 641
 275. Chương 640
 276. Chương 639
 277. Chương 638
 278. Chương 637
 279. Chương 636
 280. Chương 635
 281. Chương 634
 282. Chương 633
 283. Chương 632
 284. Chương 631
 285. Chương 630
 286. Chương 629
 287. Chương 628
 288. Chương 627
 289. Chương 626
 290. Chương 625
 291. Chương 624
 292. Chương 623
 293. Chương 622
 294. Chương 621
 295. Chương 620
 296. Chương 619
 297. Chương 618
 298. Chương 617
 299. Chương 616
 300. Chương 615
 301. Chương 614
 302. Chương 613
 303. Chương 612
 304. Chương 611
 305. Chương 610
 306. Chương 609
 307. Chương 608
 308. Chương 607
 309. Chương 606
 310. Chương 605
 311. Chương 604
 312. Chương 603
 313. Chương 602
 314. Chương 601
 315. Chương 600
 316. Chương 599
 317. Chương 598
 318. Chương 597
 319. Chương 596
 320. Chương 595
 321. Chương 594
 322. Chương 593
 323. Chương 592
 324. Chương 591
 325. Chương 590
 326. Chương 589
 327. Chương 588
 328. Chương 587
 329. Chương 586
 330. Chương 585
 331. Chương 584
 332. Chương 583
 333. Chương 582
 334. Chương 581
 335. Chương 580
 336. Chương 579
 337. Chương 578
 338. Chương 577
 339. Chương 576
 340. Chương 575
 341. Chương 574
 342. Chương 573
 343. Chương 572
 344. Chương 571
 345. Chương 570
 346. Chương 569
 347. Chương 568
 348. Chương 567
 349. Chương 566
 350. Chương 565
 351. Chương 564
 352. Chương 563
 353. Chương 562
 354. Chương 561
 355. Chương 560
 356. Chương 559
 357. Chương 558
 358. Chương 557
 359. Chương 556
 360. Chương 555
 361. Chương 554
 362. Chương 553
 363. Chương 552
 364. Chương 551
 365. Chương 550
 366. Chương 549
 367. Chương 548
 368. Chương 547
 369. Chương 546
 370. Chương 545
 371. Chương 544
 372. Chương 543
 373. Chương 542
 374. Chương 541
 375. Chương 540
 376. Chương 539
 377. Chương 538
 378. Chương 537
 379. Chương 536
 380. Chương 535
 381. Chương 534
 382. Chương 533
 383. Chương 532
 384. Chương 531
 385. Chương 530
 386. Chương 529
 387. Chương 528
 388. Chương 527
 389. Chương 526
 390. Chương 525
 391. Chương 524
 392. Chương 523
 393. Chương 522
 394. Chương 521
 395. Chương 520
 396. Chương 519
 397. Chương 518
 398. Chương 517
 399. Chương 516
 400. Chương 515
 401. Chương 514
 402. Chương 513
 403. Chương 512
 404. Chương 511
 405. Chương 510
 406. Chương 509
 407. Chương 508
 408. Chương 507
 409. Chương 506
 410. Chương 505
 411. Chương 504
 412. Chương 503
 413. Chương 502
 414. Chương 501
 415. Chương 500
 416. Chương 499
 417. Chương 498
 418. Chương 497
 419. Chương 496
 420. Chương 495
 421. Chương 494
 422. Chương 493
 423. Chương 492
 424. Chương 491
 425. Chương 490
 426. Chương 489
 427. Chương 488
 428. Chương 487
 429. Chương 486
 430. Chương 485
 431. Chương 484
 432. Chương 483
 433. Chương 482
 434. Chương 481
 435. Chương 480
 436. Chương 479
 437. Chương 478
 438. Chương 477
 439. Chương 476
 440. Chương 475
 441. Chương 474
 442. Chương 473
 443. Chương 472
 444. Chương 471
 445. Chương 470
 446. Chương 469
 447. Chương 468
 448. Chương 467
 449. Chương 466
 450. Chương 465
 451. Chương 464
 452. Chương 463
 453. Chương 462
 454. Chương 461
 455. Chương 460
 456. Chương 459
 457. Chương 458
 458. Chương 457
 459. Chương 456
 460. Chương 455
 461. Chương 454
 462. Chương 453
 463. Chương 452
 464. Chương 451
 465. Chương 450
 466. Chương 449
 467. Chương 448
 468. Chương 447
 469. Chương 446
 470. Chương 445
 471. Chương 444
 472. Chương 443
 473. Chương 442
 474. Chương 441
 475. Chương 440
 476. Chương 439
 477. Chương 438
 478. Chương 437
 479. Chương 436
 480. Chương 435
 481. Chương 434
 482. Chương 433
 483. Chương 432
 484. Chương 431
 485. Chương 430
 486. Chương 429
 487. Chương 428
 488. Chương 427
 489. Chương 426
 490. Chương 425
 491. Chương 424
 492. Chương 423
 493. Chương 422
 494. Chương 421
 495. Chương 420
 496. Chương 419
 497. Chương 418
 498. Chương 417
 499. Chương 416
 500. Chương 415
 501. Chương 414
 502. Chương 413
 503. Chương 412
 504. Chương 411
 505. Chương 410
 506. Chương 409
 507. Chương 408
 508. Chương 407
 509. Chương 406
 510. Chương 405
 511. Chương 404
 512. Chương 403
 513. Chương 402
 514. Chương 401
 515. Chương 400
 516. Chương 399
 517. Chương 398
 518. Chương 397
 519. Chương 396
 520. Chương 395
 521. Chương 394
 522. Chương 393
 523. Chương 392
 524. Chương 391
 525. Chương 390
 526. Chương 389
 527. Chương 388
 528. Chương 387
 529. Chương 386
 530. Chương 385
 531. Chương 384
 532. Chương 383
 533. Chương 382
 534. Chương 381
 535. Chương 380
 536. Chương 379
 537. Chương 378
 538. Chương 377
 539. Chương 376
 540. Chương 375
 541. Chương 374
 542. Chương 373
 543. Chương 372
 544. Chương 371
 545. Chương 370
 546. Chương 369
 547. Chương 368
 548. Chương 367
 549. Chương 366
 550. Chương 365
 551. Chương 364
 552. Chương 363
 553. Chương 362
 554. Chương 361
 555. Chương 360
 556. Chương 359
 557. Chương 358
 558. Chương 357
 559. Chương 356
 560. Chương 355
 561. Chương 354
 562. Chương 353
 563. Chương 352
 564. Chương 351
 565. Chương 350
 566. Chương 349
 567. Chương 348
 568. Chương 347
 569. Chương 346
 570. Chương 345
 571. Chương 344
 572. Chương 343
 573. Chương 342
 574. Chương 341
 575. Chương 340
 576. Chương 339
 577. Chương 338
 578. Chương 337
 579. Chương 336
 580. Chương 335
 581. Chương 334
 582. Chương 333
 583. Chương 332
 584. Chương 331
 585. Chương 330
 586. Chương 329
 587. Chương 328
 588. Chương 327
 589. Chương 326
 590. Chương 325
 591. Chương 324
 592. Chương 323
 593. Chương 322
 594. Chương 321
 595. Chương 320
 596. Chương 319
 597. Chương 318
 598. Chương 317
 599. Chương 316
 600. Chương 315
 601. Chương 314
 602. Chương 313
 603. Chương 312
 604. Chương 311
 605. Chương 310
 606. Chương 309
 607. Chương 308
 608. Chương 307
 609. Chương 306
 610. Chương 305
 611. Chương 304
 612. Chương 303
 613. Chương 302
 614. Chương 301
 615. Chương 300
 616. Chương 299
 617. Chương 298
 618. Chương 297
 619. Chương 296
 620. Chương 295
 621. Chương 294
 622. Chương 293
 623. Chương 292
 624. Chương 291
 625. Chương 290
 626. Chương 289
 627. Chương 288
 628. Chương 287
 629. Chương 286
 630. Chương 285
 631. Chương 284
 632. Chương 283
 633. Chương 282
 634. Chương 281
 635. Chương 280
 636. Chương 279
 637. Chương 278
 638. Chương 277
 639. Chương 276
 640. Chương 275
 641. Chương 274
 642. Chương 273
 643. Chương 272
 644. Chương 271
 645. Chương 270
 646. Chương 269
 647. Chương 268
 648. Chương 267
 649. Chương 266
 650. Chương 265
 651. Chương 264
 652. Chương 263
 653. Chương 262
 654. Chương 261
 655. Chương 260
 656. Chương 259
 657. Chương 258
 658. Chương 257
 659. Chương 256
 660. Chương 255
 661. Chương 254
 662. Chương 253
 663. Chương 252
 664. Chương 251
 665. Chương 250
 666. Chương 249
 667. Chương 248
 668. Chương 247
 669. Chương 246
 670. Chương 245
 671. Chương 244
 672. Chương 243
 673. Chương 242
 674. Chương 241
 675. Chương 240
 676. Chương 239
 677. Chương 238
 678. Chương 237
 679. Chương 236
 680. Chương 235
 681. Chương 234
 682. Chương 233
 683. Chương 232
 684. Chương 231
 685. Chương 230
 686. Chương 229
 687. Chương 228
 688. Chương 227
 689. Chương 226
 690. Chương 225
 691. Chương 224
 692. Chương 223
 693. Chương 222
 694. Chương 221
 695. Chương 220
 696. Chương 219
 697. Chương 218
 698. Chương 217
 699. Chương 216
 700. Chương 215
 701. Chương 214
 702. Chương 213
 703. Chương 212
 704. Chương 211
 705. Chương 210
 706. Chương 209
 707. Chương 208
 708. Chương 207
 709. Chương 206
 710. Chương 205
 711. Chương 204
 712. Chương 203
 713. Chương 202
 714. Chương 201
 715. Chương 200
 716. Chương 199
 717. Chương 198
 718. Chương 197
 719. Chương 196
 720. Chương 195
 721. Chương 194
 722. Chương 193
 723. Chương 192
 724. Chương 191
 725. Chương 190
 726. Chương 189
 727. Chương 188
 728. Chương 187
 729. Chương 186
 730. Chương 185
 731. Chương 184
 732. Chương 183
 733. Chương 182
 734. Chương 181
 735. Chương 180
 736. Chương 179
 737. Chương 178
 738. Chương 177
 739. Chương 176
 740. Chương 175
 741. Chương 174
 742. Chương 173
 743. Chương 172
 744. Chương 171
 745. Chương 170
 746. Chương 169
 747. Chương 168
 748. Chương 167
 749. Chương 166
 750. Chương 165
 751. Chương 164
 752. Chương 163
 753. Chương 162
 754. Chương 161
 755. Chương 160
 756. Chương 159
 757. Chương 158
 758. Chương 157
 759. Chương 156
 760. Chương 155
 761. Chương 154
 762. Chương 153
 763. Chương 152
 764. Chương 151
 765. Chương 150
 766. Chương 149
 767. Chương 148
 768. Chương 147
 769. Chương 146
 770. Chương 145
 771. Chương 144
 772. Chương 143
 773. Chương 142
 774. Chương 141
 775. Chương 140
 776. Chương 139
 777. Chương 138
 778. Chương 137
 779. Chương 136
 780. Chương 135
 781. Chương 134
 782. Chương 133
 783. Chương 132
 784. Chương 131
 785. Chương 130
 786. Chương 129
 787. Chương 128
 788. Chương 127
 789. Chương 126
 790. Chương 125
 791. Chương 124
 792. Chương 123
 793. Chương 122
 794. Chương 121
 795. Chương 120
 796. Chương 119
 797. Chương 118
 798. Chương 117
 799. Chương 116
 800. Chương 115
 801. Chương 114
 802. Chương 113
 803. Chương 112
 804. Chương 111
 805. Chương 110
 806. Chương 109
 807. Chương 108
 808. Chương 107
 809. Chương 106
 810. Chương 105
 811. Chương 104
 812. Chương 103
 813. Chương 102
 814. Chương 101
 815. Chương 100
 816. Chương 99
 817. Chương 98
 818. Chương 97
 819. Chương 96
 820. Chương 95
 821. Chương 94
 822. Chương 93
 823. Chương 92
 824. Chương 91
 825. Chương 90
 826. Chương 89
 827. Chương 88
 828. Chương 87
 829. Chương 86
 830. Chương 85
 831. Chương 84
 832. Chương 83
 833. Chương 82
 834. Chương 81
 835. Chương 80
 836. Chương 79
 837. Chương 78
 838. Chương 77
 839. Chương 76
 840. Chương 75
 841. Chương 74
 842. Chương 73
 843. Chương 72
 844. Chương 71
 845. Chương 70
 846. Chương 69
 847. Chương 68
 848. Chương 67
 849. Chương 66
 850. Chương 65
 851. Chương 64
 852. Chương 63
 853. Chương 62
 854. Chương 61
 855. Chương 60
 856. Chương 59
 857. Chương 58
 858. Chương 57
 859. Chương 56
 860. Chương 55
 861. Chương 54
 862. Chương 53
 863. Chương 52
 864. Chương 51
 865. Chương 50
 866. Chương 49
 867. Chương 48
 868. Chương 47
 869. Chương 46
 870. Chương 45
 871. Chương 44
 872. Chương 43
 873. Chương 42
 874. Chương 41
 875. Chương 40
 876. Chương 39
 877. Chương 38
 878. Chương 37
 879. Chương 36
 880. Chương 35
 881. Chương 34
 882. Chương 33
 883. Chương 32
 884. Chương 31
 885. Chương 30
 886. Chương 29
 887. Chương 28
 888. Chương 27
 889. Chương 26
 890. Chương 25
 891. Chương 24
 892. Chương 23
 893. Chương 22
 894. Chương 21
 895. Chương 20
 896. Chương 19
 897. Chương 18
 898. Chương 17
 899. Chương 16
 900. Chương 15
 901. Chương 14
 902. Chương 13
 903. Chương 12
 904. Chương 11
 905. Chương 10
 906. Chương 9
 907. Chương 8
 908. Chương 7
 909. Chương 6
 910. Chương 5
 911. Chương 4
 912. Chương 3
 913. Chương 2
 914. Chương 1

Bình luận