Người Duy Nhất [The Only Girl]

Thể loại: Drama

Số chương: 119

Lần đọc: 303693

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Người Duy Nhất [The Only Girl]: Thế giới sẽ ra sao khi không còn phụ nữ nữa? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi Ho Su là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này?

Bình luận