Musashi

Tác giả: Motoka Murakami

Thể loại: Action

Số chương: 220

Lần đọc: 589253

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Musashi: Sinh ra trong gia đình có truyền thống võ sĩ đạo, ba là vô địch ngũ đẳng vùng núi,mẹ là đệ nhất nữ kiếm của Nhật Bản.Musashi sớm thể hiện " năng khiếu " kiếm thuật của mình.Cậu bé Musashi thông minh,lém lỉnh,siêng năng và quậy ( nhưng rất đáng yêu!).Nhưng để có thể nối tiếp truyền thông võ sĩ đạo vẻ vang của gia đình,cậu bé Musashi phải nếm trải sự rèn luyện cực kì khắc nghiệt để có thể đứng vững trong các cuộc thi kiếm thuật.Đây là lúc cậu bé Musashi thể hiện bản lĩnh không hề lùi bước trước khó khăn,thử thách,sẵn sàng đối mặt với nhiều đối thủ cao to và xảo trá mà không hề run sợ. Nhò chịu khó học hỏi,động não su nghĩ nên mặc dù còn nhỏ tuổi,từng dường kiếm của Musashi đã sắc sảo,ngoan mục và điêu luyện.

Danh sách các chương

 1. Chương 220
 2. Chương 219
 3. Chương 218
 4. Chương 217
 5. Chương 216
 6. Chương 215
 7. Chương 214
 8. Chương 213
 9. Chương 212
 10. Chương 211
 11. Chương 210
 12. Chương 209
 13. Chương 208
 14. Chương 207
 15. Chương 206
 16. Chương 205
 17. Chương 204
 18. Chương 203
 19. Chương 202
 20. Chương 201
 21. Chương 200
 22. Chương 199
 23. Chương 198
 24. Chương 197
 25. Chương 196
 26. Chương 195
 27. Chương 194
 28. Chương 193
 29. Chương 192
 30. Chương 191
 31. Chương 190
 32. Chương 189
 33. Chương 188
 34. Chương 187
 35. Chương 186
 36. Chương 185
 37. Chương 184
 38. Chương 183
 39. Chương 182
 40. Chương 181
 41. Chương 180
 42. Chương 179
 43. Chương 178
 44. Chương 177
 45. Chương 176
 46. Chương 175
 47. Chương 174
 48. Chương 173
 49. Chương 172
 50. Chương 171
 51. Chương 170
 52. Chương 169
 53. Chương 168
 54. Chương 167
 55. Chương 166
 56. Chương 165
 57. Chương 164
 58. Chương 163
 59. Chương 162
 60. Chương 161
 61. Chương 160
 62. Chương 159
 63. Chương 158
 64. Chương 157
 65. Chương 156
 66. Chương 155
 67. Chương 154
 68. Chương 153
 69. Chương 152
 70. Chương 151
 71. Chương 150
 72. Chương 149
 73. Chương 148
 74. Chương 147
 75. Chương 146
 76. Chương 145
 77. Chương 144
 78. Chương 143
 79. Chương 142
 80. Chương 141
 81. Chương 140
 82. Chương 139
 83. Chương 138
 84. Chương 137
 85. Chương 136
 86. Chương 135
 87. Chương 134
 88. Chương 133
 89. Chương 132
 90. Chương 131
 91. Chương 130
 92. Chương 129
 93. Chương 128
 94. Chương 127
 95. Chương 126
 96. Chương 125
 97. Chương 124
 98. Chương 123
 99. Chương 122
 100. Chương 121
 101. Chương 120
 102. Chương 119
 103. Chương 118
 104. Chương 117
 105. Chương 116
 106. Chương 115
 107. Chương 114
 108. Chương 113
 109. Chương 112
 110. Chương 111
 111. Chương 110
 112. Chương 109
 113. Chương 108
 114. Chương 107
 115. Chương 106
 116. Chương 105
 117. Chương 104
 118. Chương 103
 119. Chương 102
 120. Chương 101
 121. Chương 100
 122. Chương 99
 123. Chương 98
 124. Chương 97
 125. Chương 96
 126. Chương 95
 127. Chương 94
 128. Chương 93
 129. Chương 92
 130. Chương 91
 131. Chương 90
 132. Chương 89
 133. Chương 88
 134. Chương 87
 135. Chương 86
 136. Chương 85
 137. Chương 84
 138. Chương 83
 139. Chương 82
 140. Chương 81
 141. Chương 80
 142. Chương 79
 143. Chương 78
 144. Chương 77
 145. Chương 76
 146. Chương 75
 147. Chương 74
 148. Chương 73
 149. Chương 72
 150. Chương 71
 151. Chương 70
 152. Chương 69
 153. Chương 68
 154. Chương 67
 155. Chương 66
 156. Chương 65
 157. Chương 64
 158. Chương 63
 159. Chương 62
 160. Chương 61
 161. Chương 60
 162. Chương 59
 163. Chương 58
 164. Chương 57
 165. Chương 56
 166. Chương 55
 167. Chương 54
 168. Chương 53
 169. Chương 52
 170. Chương 51
 171. Chương 50
 172. Chương 49
 173. Chương 48
 174. Chương 47
 175. Chương 46
 176. Chương 45
 177. Chương 44
 178. Chương 43
 179. Chương 42
 180. Chương 41
 181. Chương 40
 182. Chương 39
 183. Chương 38
 184. Chương 37
 185. Chương 36
 186. Chương 35
 187. Chương 34
 188. Chương 33
 189. Chương 32
 190. Chương 31
 191. Chương 30
 192. Chương 29
 193. Chương 28
 194. Chương 27
 195. Chương 26
 196. Chương 25
 197. Chương 24
 198. Chương 23
 199. Chương 22
 200. Chương 21
 201. Chương 20
 202. Chương 19
 203. Chương 18
 204. Chương 17
 205. Chương 16
 206. Chương 15
 207. Chương 14
 208. Chương 13
 209. Chương 12
 210. Chương 11
 211. Chương 10
 212. Chương 9
 213. Chương 8
 214. Chương 7
 215. Chương 6
 216. Chương 5
 217. Chương 4
 218. Chương 3
 219. Chương 2
 220. Chương 1

Bình luận