Magi - The Labyrinth Of Magic

Tác giả: Ohtaka Shinobu

Thể loại: Action

Số chương: 368

Lần đọc: 647097

Tóm tắt truyện

Nội Dung Magi - The Labyrinth Of Magic: Truyện tranh Magi - The Labyrinth Of Magic được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại Xemtruyentranh.info. Hãy ghé thăm Xemtruyentranh.info mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Magi - The Labyrinth Of Magic. Sau khi điều tra được những thông tin từ "tổ chức" Al Sarmen, Aladdin và bạn bè của mình đã đi theo con đường riêng biệt vì lý do của mỗi cá nhân. Aladdin ghi danh ở Học viện Magnostadt để nghiên cứu ma thuật. Alibaba đã đến Đế Quốc Laem để cải thiện kiếm thuật của mình .Hakuryuu trở về cho Đế quốc Kou, và Morgiana khởi hành đến lục địa bóng tối để thực hiện ước mơ về thăm quê hương mình, một cuộc hành trình đầy hứa hẹn đang diễn ra để rồi ghép nối lại với nhau trong tương lai.

Danh sách các chương

 1. Chương 368
 2. Chương 367
 3. Chương 366
 4. Chương 365
 5. Chương 364
 6. Chương 363
 7. Chương 362
 8. Chương 361
 9. Chương 360
 10. Chương 359
 11. Chương 358
 12. Chương 357
 13. Chương 356
 14. Chương 355
 15. Chương 354
 16. Chương 353
 17. Chương 352
 18. Chương 351
 19. Chương 350
 20. Chương 349
 21. Chương 348
 22. Chương 347
 23. Chương 346
 24. Chương 345
 25. Chương 344
 26. Chương 343
 27. Chương 342
 28. Chương 341
 29. Chương 340
 30. Chương 339
 31. Chương 338
 32. Chương 337
 33. Chương 336
 34. Chương 335
 35. Chương 334
 36. Chương 333
 37. Chương 332
 38. Chương 331
 39. Chương 330
 40. Chương 329
 41. Chương 328
 42. Chương 327
 43. Chương 326
 44. Chương 325
 45. Chương 324
 46. Chương 323
 47. Chương 322
 48. Chương 321
 49. Chương 320
 50. Chương 319
 51. Chương 318
 52. Chương 317
 53. Chương 316
 54. Chương 315
 55. Chương 314
 56. Chương 313
 57. Chương 312
 58. Chương 311
 59. Chương 310
 60. Chương 309
 61. Chương 308
 62. Chương 307
 63. Chương 306
 64. Chương 305
 65. Chương 304
 66. Chương 303
 67. Chương 302
 68. Chương 301
 69. Chương 300
 70. Chương 299
 71. Chương 298
 72. Chương 297
 73. Chương 296
 74. Chương 295
 75. Chương 294
 76. Chương 293
 77. Chương 292
 78. Chương 291
 79. Chương 290
 80. Chương 289
 81. Chương 288
 82. Chương 287
 83. Chương 286
 84. Chương 285
 85. Chương 284
 86. Chương 283
 87. Chương 282
 88. Chương 281
 89. Chương 280
 90. Chương 279
 91. Chương 278
 92. Chương 277
 93. Chương 276
 94. Chương 275
 95. Chương 274
 96. Chương 273
 97. Chương 272
 98. Chương 271
 99. Chương 270
 100. Chương 269
 101. Chương 268
 102. Chương 267
 103. Chương 266
 104. Chương 265
 105. Chương 264
 106. Chương 263
 107. Chương 262
 108. Chương 261
 109. Chương 260
 110. Chương 259
 111. Chương 258
 112. Chương 257
 113. Chương 256
 114. Chương 255
 115. Chương 254
 116. Chương 253
 117. Chương 252
 118. Chương 251
 119. Chương 250
 120. Chương 249
 121. Chương 248
 122. Chương 247
 123. Chương 246
 124. Chương 245
 125. Chương 244
 126. Chương 243
 127. Chương 242
 128. Chương 241
 129. Chương 240
 130. Chương 239
 131. Chương 238
 132. Chương 237
 133. Chương 236
 134. Chương 235
 135. Chương 234
 136. Chương 233
 137. Chương 232
 138. Chương 231
 139. Chương 230
 140. Chương 229
 141. Chương 228
 142. Chương 227
 143. Chương 226
 144. Chương 225
 145. Chương 224
 146. Chương 223
 147. Chương 222
 148. Chương 221
 149. Chương 220
 150. Chương 219
 151. Chương 218
 152. Chương 217
 153. Chương 216
 154. Chương 215
 155. Chương 214
 156. Chương 213
 157. Chương 212
 158. Chương 211
 159. Chương 210
 160. Chương 209
 161. Chương 208
 162. Chương 207
 163. Chương 206
 164. Chương 205
 165. Chương 204
 166. Chương 203
 167. Chương 202
 168. Chương 201
 169. Chương 200
 170. Chương 199
 171. Chương 198
 172. Chương 197
 173. Chương 196
 174. Chương 195
 175. Chương 194
 176. Chương 193
 177. Chương 192
 178. Chương 191
 179. Chương 190
 180. Chương 189
 181. Chương 188
 182. Chương 187
 183. Chương 186
 184. Chương 185
 185. Chương 184
 186. Chương 183
 187. Chương 182
 188. Chương 181
 189. Chương 180
 190. Chương 179
 191. Chương 178
 192. Chương 177
 193. Chương 176
 194. Chương 175
 195. Chương 174
 196. Chương 173
 197. Chương 172
 198. Chương 171
 199. Chương 170
 200. Chương 169
 201. Chương 168
 202. Chương 167
 203. Chương 166
 204. Chương 165
 205. Chương 164
 206. Chương 163
 207. Chương 162
 208. Chương 161
 209. Chương 160
 210. Chương 159
 211. Chương 158
 212. Chương 157
 213. Chương 156
 214. Chương 155
 215. Chương 154
 216. Chương 153
 217. Chương 152
 218. Chương 151
 219. Chương 150
 220. Chương 149
 221. Chương 148
 222. Chương 147
 223. Chương 146
 224. Chương 145
 225. Chương 144
 226. Chương 143
 227. Chương 142
 228. Chương 141
 229. Chương 140
 230. Chương 139
 231. Chương 138
 232. Chương 137
 233. Chương 136
 234. Chương 135
 235. Chương 134
 236. Chương 133
 237. Chương 132
 238. Chương 131
 239. Chương 130
 240. Chương 129
 241. Chương 128
 242. Chương 127
 243. Chương 126
 244. Chương 125
 245. Chương 124
 246. Chương 123
 247. Chương 122
 248. Chương 121
 249. Chương 120
 250. Chương 119
 251. Chương 118
 252. Chương 117
 253. Chương 116
 254. Chương 115
 255. Chương 114
 256. Chương 113
 257. Chương 112
 258. Chương 111
 259. Chương 110
 260. Chương 109
 261. Chương 108
 262. Chương 107
 263. Chương 106
 264. Chương 105
 265. Chương 104
 266. Chương 103
 267. Chương 102
 268. Chương 101
 269. Chương 100
 270. Chương 99
 271. Chương 98
 272. Chương 97
 273. Chương 96
 274. Chương 95
 275. Chương 94
 276. Chương 93
 277. Chương 92
 278. Chương 91
 279. Chương 90
 280. Chương 89
 281. Chương 88
 282. Chương 87
 283. Chương 86
 284. Chương 85
 285. Chương 84
 286. Chương 83
 287. Chương 82
 288. Chương 81
 289. Chương 80
 290. Chương 79
 291. Chương 78
 292. Chương 77
 293. Chương 76
 294. Chương 75
 295. Chương 74
 296. Chương 73
 297. Chương 72
 298. Chương 71
 299. Chương 70
 300. Chương 69
 301. Chương 68
 302. Chương 67
 303. Chương 66
 304. Chương 65
 305. Chương 64
 306. Chương 63
 307. Chương 62
 308. Chương 61
 309. Chương 60
 310. Chương 59
 311. Chương 58
 312. Chương 57
 313. Chương 56
 314. Chương 55
 315. Chương 54
 316. Chương 53
 317. Chương 52
 318. Chương 51
 319. Chương 50
 320. Chương 49
 321. Chương 48
 322. Chương 47
 323. Chương 46
 324. Chương 45
 325. Chương 44
 326. Chương 43
 327. Chương 42
 328. Chương 41
 329. Chương 40
 330. Chương 39
 331. Chương 38
 332. Chương 37
 333. Chương 36
 334. Chương 35
 335. Chương 34
 336. Chương 33
 337. Chương 32
 338. Chương 31
 339. Chương 30
 340. Chương 29
 341. Chương 28
 342. Chương 27
 343. Chương 26
 344. Chương 25
 345. Chương 24
 346. Chương 23
 347. Chương 22
 348. Chương 21
 349. Chương 20
 350. Chương 19
 351. Chương 18
 352. Chương 17
 353. Chương 16
 354. Chương 15
 355. Chương 14
 356. Chương 13
 357. Chương 12
 358. Chương 11
 359. Chương 10
 360. Chương 9
 361. Chương 8
 362. Chương 7
 363. Chương 6
 364. Chương 5
 365. Chương 4
 366. Chương 3
 367. Chương 2
 368. Chương 1

Bình luận