Liar Game

Tác giả: Kaitani Shinobu

Thể loại: Drama

Số chương: 201

Lần đọc: 821487

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Liar Game: Câu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng... ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó... Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa...

Danh sách các chương

 1. Chương 201
 2. Chương 200
 3. Chương 199
 4. Chương 198
 5. Chương 197
 6. Chương 196
 7. Chương 195
 8. Chương 194
 9. Chương 193
 10. Chương 192
 11. Chương 191
 12. Chương 190
 13. Chương 189
 14. Chương 188
 15. Chương 187
 16. Chương 186
 17. Chương 185
 18. Chương 184
 19. Chương 183
 20. Chương 182
 21. Chương 181
 22. Chương 180
 23. Chương 179
 24. Chương 178
 25. Chương 177
 26. Chương 176
 27. Chương 175
 28. Chương 174
 29. Chương 173
 30. Chương 172
 31. Chương 171
 32. Chương 170
 33. Chương 169
 34. Chương 168
 35. Chương 167
 36. Chương 166
 37. Chương 165
 38. Chương 164
 39. Chương 163
 40. Chương 162
 41. Chương 161
 42. Chương 160
 43. Chương 159
 44. Chương 158
 45. Chương 157
 46. Chương 156
 47. Chương 155
 48. Chương 154
 49. Chương 153
 50. Chương 152
 51. Chương 151
 52. Chương 150
 53. Chương 149
 54. Chương 148
 55. Chương 147
 56. Chương 146
 57. Chương 145
 58. Chương 144
 59. Chương 143
 60. Chương 142
 61. Chương 141
 62. Chương 140
 63. Chương 139
 64. Chương 138
 65. Chương 137
 66. Chương 136
 67. Chương 135
 68. Chương 134
 69. Chương 133
 70. Chương 132
 71. Chương 131
 72. Chương 130
 73. Chương 129
 74. Chương 128
 75. Chương 127
 76. Chương 126
 77. Chương 125
 78. Chương 124
 79. Chương 123
 80. Chương 122
 81. Chương 121
 82. Chương 120
 83. Chương 119
 84. Chương 118
 85. Chương 117
 86. Chương 116
 87. Chương 115
 88. Chương 114
 89. Chương 113
 90. Chương 112
 91. Chương 111
 92. Chương 110
 93. Chương 109
 94. Chương 108
 95. Chương 107
 96. Chương 106
 97. Chương 105
 98. Chương 104
 99. Chương 103
 100. Chương 102
 101. Chương 101
 102. Chương 100
 103. Chương 99
 104. Chương 98
 105. Chương 97
 106. Chương 96
 107. Chương 95
 108. Chương 94
 109. Chương 93
 110. Chương 92
 111. Chương 91
 112. Chương 90
 113. Chương 89
 114. Chương 88
 115. Chương 87
 116. Chương 86
 117. Chương 85
 118. Chương 84
 119. Chương 83
 120. Chương 82
 121. Chương 81
 122. Chương 80
 123. Chương 79
 124. Chương 78
 125. Chương 77
 126. Chương 76
 127. Chương 75
 128. Chương 74
 129. Chương 73
 130. Chương 72
 131. Chương 71
 132. Chương 70
 133. Chương 69
 134. Chương 68
 135. Chương 67
 136. Chương 66
 137. Chương 65
 138. Chương 64
 139. Chương 63
 140. Chương 62
 141. Chương 61
 142. Chương 60
 143. Chương 59
 144. Chương 58
 145. Chương 57
 146. Chương 56
 147. Chương 55
 148. Chương 54
 149. Chương 53
 150. Chương 52
 151. Chương 51
 152. Chương 50
 153. Chương 49
 154. Chương 48
 155. Chương 47
 156. Chương 46
 157. Chương 45
 158. Chương 44
 159. Chương 43
 160. Chương 42
 161. Chương 41
 162. Chương 40
 163. Chương 39
 164. Chương 38
 165. Chương 37
 166. Chương 36
 167. Chương 35
 168. Chương 34
 169. Chương 33
 170. Chương 32
 171. Chương 31
 172. Chương 30
 173. Chương 29
 174. Chương 28
 175. Chương 27
 176. Chương 26
 177. Chương 25
 178. Chương 24
 179. Chương 23
 180. Chương 22
 181. Chương 21
 182. Chương 20
 183. Chương 19
 184. Chương 18
 185. Chương 17
 186. Chương 16
 187. Chương 15
 188. Chương 14
 189. Chương 13
 190. Chương 12
 191. Chương 11
 192. Chương 10
 193. Chương 9
 194. Chương 8
 195. Chương 7
 196. Chương 6
 197. Chương 5
 198. Chương 4
 199. Chương 3
 200. Chương 2
 201. Chương 1

Bình luận