Law of Ueki

Tác giả: Fukuchi Tsubasa

Thể loại: Action

Số chương: 163

Lần đọc: 438468

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Law of Ueki: Học sinh cấp hai Ueki Kosuke có một khả năng kì lạ: cậu có thể biến bất cứ vật gì cậu cho là rác thành một cái cây. Năng lực này được giáo viên chủ nhiệm của Ueki, thầy giáo Kobayashi, ban cho cậu. Ueki giữ bí mật về khả năng của mình cho đến một ngày người bạn cùng lớp của cậu, Mori Ai, phát hiện ra. Ai bắt đầu theo bám Ueki và cố gắng tìm ra thân phận của cậu, nhưng lại giúp đỡ cậu ta sau khi biết được những sự hi sinh mà Ueki phải trả để sử dụng khả năng của mình. Ueki sớm biết được mình được gia nhập vào một cuộc thi đấu của 100 thí sinh, một trong số đó là thầy của Ueki, Kobayashi. Mỗi thí sinh trong cuộc thi đấu phải chọn ra một học trò cho mình và cho học trò đó một năng lực đặc biệt, như Kobayashi đã làm đối với Ueki. Năng lực của những học trò giúp chúng có nhiều cơ hội hơn trong cuộc thi đấu. Những thí sinh trong cuộc thi đấu phải bắt các học trò của mình đánh với nhau đến khi chỉ còn một thí sinh. Thí sinh nào có học trò là người thắng cuộc sẽ trở thành "Thần tối cao" kế tiếp, và học trò đó sẽ nhận được "Tài tự chọn", có khả năng biến thành bất cứ tài năng nào được viết lên.

Danh sách các chương

 1. Chương 163
 2. Chương 162
 3. Chương 161
 4. Chương 160
 5. Chương 159
 6. Chương 158
 7. Chương 157
 8. Chương 156
 9. Chương 155
 10. Chương 154
 11. Chương 153
 12. Chương 152
 13. Chương 151
 14. Chương 150
 15. Chương 149
 16. Chương 148
 17. Chương 147
 18. Chương 146
 19. Chương 145
 20. Chương 144
 21. Chương 143
 22. Chương 142
 23. Chương 141
 24. Chương 140
 25. Chương 139
 26. Chương 138
 27. Chương 137
 28. Chương 136
 29. Chương 135
 30. Chương 134
 31. Chương 133
 32. Chương 132
 33. Chương 131
 34. Chương 130
 35. Chương 129
 36. Chương 128
 37. Chương 127
 38. Chương 126
 39. Chương 125
 40. Chương 124
 41. Chương 123
 42. Chương 122
 43. Chương 121
 44. Chương 120
 45. Chương 119
 46. Chương 118
 47. Chương 117
 48. Chương 116
 49. Chương 115
 50. Chương 114
 51. Chương 113
 52. Chương 112
 53. Chương 111
 54. Chương 110
 55. Chương 109
 56. Chương 108
 57. Chương 107
 58. Chương 106
 59. Chương 105
 60. Chương 104
 61. Chương 103
 62. Chương 102
 63. Chương 101
 64. Chương 100
 65. Chương 99
 66. Chương 98
 67. Chương 97
 68. Chương 96
 69. Chương 95
 70. Chương 94
 71. Chương 93
 72. Chương 92
 73. Chương 91
 74. Chương 90
 75. Chương 89
 76. Chương 88
 77. Chương 87
 78. Chương 86
 79. Chương 85
 80. Chương 84
 81. Chương 83
 82. Chương 82
 83. Chương 81
 84. Chương 80
 85. Chương 79
 86. Chương 78
 87. Chương 77
 88. Chương 76
 89. Chương 75
 90. Chương 74
 91. Chương 73
 92. Chương 72
 93. Chương 71
 94. Chương 70
 95. Chương 69
 96. Chương 68
 97. Chương 67
 98. Chương 66
 99. Chương 65
 100. Chương 64
 101. Chương 63
 102. Chương 62
 103. Chương 61
 104. Chương 60
 105. Chương 59
 106. Chương 58
 107. Chương 57
 108. Chương 56
 109. Chương 55
 110. Chương 54
 111. Chương 53
 112. Chương 52
 113. Chương 51
 114. Chương 50
 115. Chương 49
 116. Chương 48
 117. Chương 47
 118. Chương 46
 119. Chương 45
 120. Chương 44
 121. Chương 43
 122. Chương 42
 123. Chương 41
 124. Chương 40
 125. Chương 39
 126. Chương 38
 127. Chương 37
 128. Chương 36
 129. Chương 35
 130. Chương 34
 131. Chương 33
 132. Chương 32
 133. Chương 31
 134. Chương 30
 135. Chương 29
 136. Chương 28
 137. Chương 27
 138. Chương 26
 139. Chương 25
 140. Chương 24
 141. Chương 23
 142. Chương 22
 143. Chương 21
 144. Chương 20
 145. Chương 19
 146. Chương 18
 147. Chương 17
 148. Chương 16
 149. Chương 15
 150. Chương 14
 151. Chương 13
 152. Chương 12
 153. Chương 11
 154. Chương 10
 155. Chương 9
 156. Chương 8
 157. Chương 7
 158. Chương 6
 159. Chương 5
 160. Chương 4
 161. Chương 3
 162. Chương 2
 163. Chương 1

Bình luận