Kyoukai No Rinne - Cảnh Giới Luân Hồi

Tác giả: Rumiko Takahashi

Thể loại: Comedy

Số chương: 276

Lần đọc: 1837570

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Kyoukai No Rinne - Cảnh Giới Luân Hồi: Khi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới 1 nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi - nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là...thần chết...

Danh sách các chương

 1. Chương 276
 2. Chương 275
 3. Chương 274
 4. Chương 273
 5. Chương 272
 6. Chương 271
 7. Chương 270
 8. Chương 269
 9. Chương 268
 10. Chương 267
 11. Chương 266
 12. Chương 265
 13. Chương 264
 14. Chương 263
 15. Chương 262
 16. Chương 261
 17. Chương 260
 18. Chương 259
 19. Chương 258
 20. Chương 257
 21. Chương 256
 22. Chương 255
 23. Chương 254
 24. Chương 253
 25. Chương 252
 26. Chương 251
 27. Chương 250
 28. Chương 249
 29. Chương 248
 30. Chương 247
 31. Chương 246
 32. Chương 245
 33. Chương 244
 34. Chương 243
 35. Chương 242
 36. Chương 241
 37. Chương 240
 38. Chương 239
 39. Chương 238
 40. Chương 237
 41. Chương 236
 42. Chương 235
 43. Chương 234
 44. Chương 233
 45. Chương 232
 46. Chương 231
 47. Chương 230
 48. Chương 229
 49. Chương 228
 50. Chương 227
 51. Chương 226
 52. Chương 225
 53. Chương 224
 54. Chương 223
 55. Chương 222
 56. Chương 221
 57. Chương 220
 58. Chương 219
 59. Chương 218
 60. Chương 217
 61. Chương 216
 62. Chương 215
 63. Chương 214
 64. Chương 213
 65. Chương 212
 66. Chương 211
 67. Chương 210
 68. Chương 209
 69. Chương 208
 70. Chương 207
 71. Chương 206
 72. Chương 205
 73. Chương 204
 74. Chương 203
 75. Chương 202
 76. Chương 201
 77. Chương 200
 78. Chương 199
 79. Chương 198
 80. Chương 197
 81. Chương 196
 82. Chương 195
 83. Chương 194
 84. Chương 193
 85. Chương 192
 86. Chương 191
 87. Chương 190
 88. Chương 189
 89. Chương 188
 90. Chương 187
 91. Chương 186
 92. Chương 185
 93. Chương 184
 94. Chương 183
 95. Chương 182
 96. Chương 181
 97. Chương 180
 98. Chương 179
 99. Chương 178
 100. Chương 177
 101. Chương 176
 102. Chương 175
 103. Chương 174
 104. Chương 173
 105. Chương 172
 106. Chương 171
 107. Chương 170
 108. Chương 169
 109. Chương 168
 110. Chương 167
 111. Chương 166
 112. Chương 165
 113. Chương 164
 114. Chương 163
 115. Chương 162
 116. Chương 161
 117. Chương 160
 118. Chương 159
 119. Chương 158
 120. Chương 157
 121. Chương 156
 122. Chương 155
 123. Chương 154
 124. Chương 153
 125. Chương 152
 126. Chương 151
 127. Chương 150
 128. Chương 149
 129. Chương 148
 130. Chương 147
 131. Chương 146
 132. Chương 145
 133. Chương 144
 134. Chương 143
 135. Chương 142
 136. Chương 141
 137. Chương 140
 138. Chương 139
 139. Chương 138
 140. Chương 137
 141. Chương 136
 142. Chương 135
 143. Chương 134
 144. Chương 133
 145. Chương 132
 146. Chương 131
 147. Chương 130
 148. Chương 129
 149. Chương 128
 150. Chương 127
 151. Chương 126
 152. Chương 125
 153. Chương 124
 154. Chương 123
 155. Chương 122
 156. Chương 121
 157. Chương 120
 158. Chương 119
 159. Chương 118
 160. Chương 117
 161. Chương 116
 162. Chương 115
 163. Chương 114
 164. Chương 113
 165. Chương 112
 166. Chương 111
 167. Chương 110
 168. Chương 109
 169. Chương 108
 170. Chương 107
 171. Chương 106
 172. Chương 105
 173. Chương 104
 174. Chương 103
 175. Chương 102
 176. Chương 101
 177. Chương 100
 178. Chương 99
 179. Chương 98
 180. Chương 97
 181. Chương 96
 182. Chương 95
 183. Chương 94
 184. Chương 93
 185. Chương 92
 186. Chương 91
 187. Chương 90
 188. Chương 89
 189. Chương 88
 190. Chương 87
 191. Chương 86
 192. Chương 85
 193. Chương 84
 194. Chương 83
 195. Chương 82
 196. Chương 81
 197. Chương 80
 198. Chương 79
 199. Chương 78
 200. Chương 77
 201. Chương 76
 202. Chương 75
 203. Chương 74
 204. Chương 73
 205. Chương 72
 206. Chương 71
 207. Chương 70
 208. Chương 69
 209. Chương 68
 210. Chương 67
 211. Chương 66
 212. Chương 65
 213. Chương 64
 214. Chương 63
 215. Chương 62
 216. Chương 61
 217. Chương 60
 218. Chương 59
 219. Chương 58
 220. Chương 57
 221. Chương 56
 222. Chương 55
 223. Chương 54
 224. Chương 53
 225. Chương 52
 226. Chương 51
 227. Chương 50
 228. Chương 49
 229. Chương 48
 230. Chương 47
 231. Chương 46
 232. Chương 45
 233. Chương 44
 234. Chương 43
 235. Chương 42
 236. Chương 41
 237. Chương 40
 238. Chương 39
 239. Chương 38
 240. Chương 37
 241. Chương 36
 242. Chương 35
 243. Chương 34
 244. Chương 33
 245. Chương 32
 246. Chương 31
 247. Chương 30
 248. Chương 29
 249. Chương 28
 250. Chương 27
 251. Chương 26
 252. Chương 25
 253. Chương 24
 254. Chương 23
 255. Chương 22
 256. Chương 21
 257. Chương 20
 258. Chương 19
 259. Chương 18
 260. Chương 17
 261. Chương 16
 262. Chương 15
 263. Chương 14
 264. Chương 13
 265. Chương 12
 266. Chương 11
 267. Chương 10
 268. Chương 9
 269. Chương 8
 270. Chương 7
 271. Chương 6
 272. Chương 5
 273. Chương 4
 274. Chương 3
 275. Chương 2
 276. Chương 1

Bình luận