Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ

Tác giả: Hara Yasuhisa

Thể loại: Action

Số chương: 535

Lần đọc: 729799

Tóm tắt truyện

Nội Dung Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ: Truyện tranh Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại Xemtruyentranh.info. Hãy ghé thăm Xemtruyentranh.info mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ. Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần. Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới. Thời đại của hơn 500 năm binh biến: thời Chiến Quốc. Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go, những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại. Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013.

Danh sách các chương

 1. Chương 535
 2. Chương 534
 3. Chương 533
 4. Chương 532
 5. Chương 531
 6. Chương 530
 7. Chương 529
 8. Chương 528
 9. Chương 527
 10. Chương 526
 11. Chương 525
 12. Chương 524
 13. Chương 523
 14. Chương 522
 15. Chương 521
 16. Chương 520
 17. Chương 519
 18. Chương 518
 19. Chương 517
 20. Chương 516
 21. Chương 515
 22. Chương 514
 23. Chương 513
 24. Chương 512
 25. Chương 511
 26. Chương 510
 27. Chương 509
 28. Chương 508
 29. Chương 507
 30. Chương 506
 31. Chương 505
 32. Chương 504
 33. Chương 503
 34. Chương 502
 35. Chương 501
 36. Chương 500
 37. Chương 499
 38. Chương 498
 39. Chương 497
 40. Chương 496
 41. Chương 495
 42. Chương 494
 43. Chương 493
 44. Chương 492
 45. Chương 491
 46. Chương 490
 47. Chương 489
 48. Chương 488
 49. Chương 487
 50. Chương 486
 51. Chương 485
 52. Chương 484
 53. Chương 483
 54. Chương 482
 55. Chương 481
 56. Chương 480
 57. Chương 479
 58. Chương 478
 59. Chương 477
 60. Chương 476
 61. Chương 475
 62. Chương 474
 63. Chương 473
 64. Chương 472
 65. Chương 471
 66. Chương 470
 67. Chương 469
 68. Chương 468
 69. Chương 467
 70. Chương 466
 71. Chương 465
 72. Chương 464
 73. Chương 463
 74. Chương 462
 75. Chương 461
 76. Chương 460
 77. Chương 459
 78. Chương 458
 79. Chương 457
 80. Chương 456
 81. Chương 455
 82. Chương 454
 83. Chương 453
 84. Chương 452
 85. Chương 451
 86. Chương 450
 87. Chương 449
 88. Chương 448
 89. Chương 447
 90. Chương 446
 91. Chương 445
 92. Chương 444
 93. Chương 443
 94. Chương 442
 95. Chương 441
 96. Chương 440
 97. Chương 439
 98. Chương 438
 99. Chương 437
 100. Chương 436
 101. Chương 435
 102. Chương 434
 103. Chương 433
 104. Chương 432
 105. Chương 431
 106. Chương 430
 107. Chương 429
 108. Chương 428
 109. Chương 427
 110. Chương 426
 111. Chương 425
 112. Chương 424
 113. Chương 423
 114. Chương 422
 115. Chương 421
 116. Chương 420
 117. Chương 419
 118. Chương 418
 119. Chương 417
 120. Chương 416
 121. Chương 415
 122. Chương 414
 123. Chương 413
 124. Chương 412
 125. Chương 411
 126. Chương 410
 127. Chương 409
 128. Chương 408
 129. Chương 407
 130. Chương 406
 131. Chương 405
 132. Chương 404
 133. Chương 403
 134. Chương 402
 135. Chương 401
 136. Chương 400
 137. Chương 399
 138. Chương 398
 139. Chương 397
 140. Chương 396
 141. Chương 395
 142. Chương 394
 143. Chương 393
 144. Chương 392
 145. Chương 391
 146. Chương 390
 147. Chương 389
 148. Chương 388
 149. Chương 387
 150. Chương 386
 151. Chương 385
 152. Chương 384
 153. Chương 383
 154. Chương 382
 155. Chương 381
 156. Chương 380
 157. Chương 379
 158. Chương 378
 159. Chương 377
 160. Chương 376
 161. Chương 375
 162. Chương 374
 163. Chương 373
 164. Chương 372
 165. Chương 371
 166. Chương 370
 167. Chương 369
 168. Chương 368
 169. Chương 367
 170. Chương 366
 171. Chương 365
 172. Chương 364
 173. Chương 363
 174. Chương 362
 175. Chương 361
 176. Chương 360
 177. Chương 359
 178. Chương 358
 179. Chương 357
 180. Chương 356
 181. Chương 355
 182. Chương 354
 183. Chương 353
 184. Chương 352
 185. Chương 351
 186. Chương 350
 187. Chương 349
 188. Chương 348
 189. Chương 347
 190. Chương 346
 191. Chương 345
 192. Chương 344
 193. Chương 343
 194. Chương 342
 195. Chương 341
 196. Chương 340
 197. Chương 339
 198. Chương 338
 199. Chương 337
 200. Chương 336
 201. Chương 335
 202. Chương 334
 203. Chương 333
 204. Chương 332
 205. Chương 331
 206. Chương 330
 207. Chương 329
 208. Chương 328
 209. Chương 327
 210. Chương 326
 211. Chương 325
 212. Chương 324
 213. Chương 323
 214. Chương 322
 215. Chương 321
 216. Chương 320
 217. Chương 319
 218. Chương 318
 219. Chương 317
 220. Chương 316
 221. Chương 315
 222. Chương 314
 223. Chương 313
 224. Chương 312
 225. Chương 311
 226. Chương 310
 227. Chương 309
 228. Chương 308
 229. Chương 307
 230. Chương 306
 231. Chương 305
 232. Chương 304
 233. Chương 303
 234. Chương 302
 235. Chương 301
 236. Chương 300
 237. Chương 299
 238. Chương 298
 239. Chương 297
 240. Chương 296
 241. Chương 295
 242. Chương 294
 243. Chương 293
 244. Chương 292
 245. Chương 291
 246. Chương 290
 247. Chương 289
 248. Chương 288
 249. Chương 287
 250. Chương 286
 251. Chương 285
 252. Chương 284
 253. Chương 283
 254. Chương 282
 255. Chương 281
 256. Chương 280
 257. Chương 279
 258. Chương 278
 259. Chương 277
 260. Chương 276
 261. Chương 275
 262. Chương 274
 263. Chương 273
 264. Chương 272
 265. Chương 271
 266. Chương 270
 267. Chương 269
 268. Chương 268
 269. Chương 267
 270. Chương 266
 271. Chương 265
 272. Chương 264
 273. Chương 263
 274. Chương 262
 275. Chương 261
 276. Chương 260
 277. Chương 259
 278. Chương 258
 279. Chương 257
 280. Chương 256
 281. Chương 255
 282. Chương 254
 283. Chương 253
 284. Chương 252
 285. Chương 251
 286. Chương 250
 287. Chương 249
 288. Chương 248
 289. Chương 247
 290. Chương 246
 291. Chương 245
 292. Chương 244
 293. Chương 243
 294. Chương 242
 295. Chương 241
 296. Chương 240
 297. Chương 239
 298. Chương 238
 299. Chương 237
 300. Chương 236
 301. Chương 235
 302. Chương 234
 303. Chương 233
 304. Chương 232
 305. Chương 231
 306. Chương 230
 307. Chương 229
 308. Chương 228
 309. Chương 227
 310. Chương 226
 311. Chương 225
 312. Chương 224
 313. Chương 223
 314. Chương 222
 315. Chương 221
 316. Chương 220
 317. Chương 219
 318. Chương 218
 319. Chương 217
 320. Chương 216
 321. Chương 215
 322. Chương 214
 323. Chương 213
 324. Chương 212
 325. Chương 211
 326. Chương 210
 327. Chương 209
 328. Chương 208
 329. Chương 207
 330. Chương 206
 331. Chương 205
 332. Chương 204
 333. Chương 203
 334. Chương 202
 335. Chương 201
 336. Chương 200
 337. Chương 199
 338. Chương 198
 339. Chương 197
 340. Chương 196
 341. Chương 195
 342. Chương 194
 343. Chương 193
 344. Chương 192
 345. Chương 191
 346. Chương 190
 347. Chương 189
 348. Chương 188
 349. Chương 187
 350. Chương 186
 351. Chương 185
 352. Chương 184
 353. Chương 183
 354. Chương 182
 355. Chương 181
 356. Chương 180
 357. Chương 179
 358. Chương 178
 359. Chương 177
 360. Chương 176
 361. Chương 175
 362. Chương 174
 363. Chương 173
 364. Chương 172
 365. Chương 171
 366. Chương 170
 367. Chương 169
 368. Chương 168
 369. Chương 167
 370. Chương 166
 371. Chương 165
 372. Chương 164
 373. Chương 163
 374. Chương 162
 375. Chương 161
 376. Chương 160
 377. Chương 159
 378. Chương 158
 379. Chương 157
 380. Chương 156
 381. Chương 155
 382. Chương 154
 383. Chương 153
 384. Chương 152
 385. Chương 151
 386. Chương 150
 387. Chương 149
 388. Chương 148
 389. Chương 147
 390. Chương 146
 391. Chương 145
 392. Chương 144
 393. Chương 143
 394. Chương 142
 395. Chương 141
 396. Chương 140
 397. Chương 139
 398. Chương 138
 399. Chương 137
 400. Chương 136
 401. Chương 135
 402. Chương 134
 403. Chương 133
 404. Chương 132
 405. Chương 131
 406. Chương 130
 407. Chương 129
 408. Chương 128
 409. Chương 127
 410. Chương 126
 411. Chương 125
 412. Chương 124
 413. Chương 123
 414. Chương 122
 415. Chương 121
 416. Chương 120
 417. Chương 119
 418. Chương 118
 419. Chương 117
 420. Chương 116
 421. Chương 115
 422. Chương 114
 423. Chương 113
 424. Chương 112
 425. Chương 111
 426. Chương 110
 427. Chương 109
 428. Chương 108
 429. Chương 107
 430. Chương 106
 431. Chương 105
 432. Chương 104
 433. Chương 103
 434. Chương 102
 435. Chương 101
 436. Chương 100
 437. Chương 99
 438. Chương 98
 439. Chương 97
 440. Chương 96
 441. Chương 95
 442. Chương 94
 443. Chương 93
 444. Chương 92
 445. Chương 91
 446. Chương 90
 447. Chương 89
 448. Chương 88
 449. Chương 87
 450. Chương 86
 451. Chương 85
 452. Chương 84
 453. Chương 83
 454. Chương 82
 455. Chương 81
 456. Chương 80
 457. Chương 79
 458. Chương 78
 459. Chương 77
 460. Chương 76
 461. Chương 75
 462. Chương 74
 463. Chương 73
 464. Chương 72
 465. Chương 71
 466. Chương 70
 467. Chương 69
 468. Chương 68
 469. Chương 67
 470. Chương 66
 471. Chương 65
 472. Chương 64
 473. Chương 63
 474. Chương 62
 475. Chương 61
 476. Chương 60
 477. Chương 59
 478. Chương 58
 479. Chương 57
 480. Chương 56
 481. Chương 55
 482. Chương 54
 483. Chương 53
 484. Chương 52
 485. Chương 51
 486. Chương 50
 487. Chương 49
 488. Chương 48
 489. Chương 47
 490. Chương 46
 491. Chương 45
 492. Chương 44
 493. Chương 43
 494. Chương 42
 495. Chương 41
 496. Chương 40
 497. Chương 39
 498. Chương 38
 499. Chương 37
 500. Chương 36
 501. Chương 35
 502. Chương 34
 503. Chương 33
 504. Chương 32
 505. Chương 31
 506. Chương 30
 507. Chương 29
 508. Chương 28
 509. Chương 27
 510. Chương 26
 511. Chương 25
 512. Chương 24
 513. Chương 23
 514. Chương 22
 515. Chương 21
 516. Chương 20
 517. Chương 19
 518. Chương 18
 519. Chương 17
 520. Chương 16
 521. Chương 15
 522. Chương 14
 523. Chương 13
 524. Chương 12
 525. Chương 11
 526. Chương 10
 527. Chương 9
 528. Chương 8
 529. Chương 7
 530. Chương 6
 531. Chương 5
 532. Chương 4
 533. Chương 3
 534. Chương 2
 535. Chương 1

Bình luận