Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy

Tác giả: Shin Young-Woo

Thể loại: Action

Số chương: 260

Lần đọc: 730732

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy: Đây là một bộ truyện tranh cực kỳ thú vị , các tình tiết hài vừa lạ vừa quái khéo léo xen kẽ với các tình huống hấp dẫn về xã hội đen Hàn Quốc , đảm bảo vừa lôi cuốn vừa hài từ đầu đến cuối !!! Câu chuyện xoay quanh một sự cố khiến một băng xã hội đen cùi bắp "ngày thứ ba" phải đem một đứa trẻ còn bú bình về nuôi , và hàng đống chuyện éo le buồn cười xảy đến . Các nhân vật "vô học" này rất khùng khiến người xem ko thể ko cười qua từng trang truyện nhưng họ cũng đầy lòng yêu thương ... đồng thời truyện sẽ dần hé lộ quá khứ không hề êm ả của băng xã hội đen này ......

Danh sách các chương

 1. Chương 260
 2. Chương 259
 3. Chương 258
 4. Chương 257
 5. Chương 256
 6. Chương 255
 7. Chương 254
 8. Chương 253
 9. Chương 252
 10. Chương 251
 11. Chương 250
 12. Chương 249
 13. Chương 248
 14. Chương 247
 15. Chương 246
 16. Chương 245
 17. Chương 244
 18. Chương 243
 19. Chương 242
 20. Chương 241
 21. Chương 240
 22. Chương 239
 23. Chương 238
 24. Chương 237
 25. Chương 236
 26. Chương 235
 27. Chương 234
 28. Chương 233
 29. Chương 232
 30. Chương 231
 31. Chương 230
 32. Chương 229
 33. Chương 228
 34. Chương 227
 35. Chương 226
 36. Chương 225
 37. Chương 224
 38. Chương 223
 39. Chương 222
 40. Chương 221
 41. Chương 220
 42. Chương 219
 43. Chương 218
 44. Chương 217
 45. Chương 216
 46. Chương 215
 47. Chương 214
 48. Chương 213
 49. Chương 212
 50. Chương 211
 51. Chương 210
 52. Chương 209
 53. Chương 208
 54. Chương 207
 55. Chương 206
 56. Chương 205
 57. Chương 204
 58. Chương 203
 59. Chương 202
 60. Chương 201
 61. Chương 200
 62. Chương 199
 63. Chương 198
 64. Chương 197
 65. Chương 196
 66. Chương 195
 67. Chương 194
 68. Chương 193
 69. Chương 192
 70. Chương 191
 71. Chương 190
 72. Chương 189
 73. Chương 188
 74. Chương 187
 75. Chương 186
 76. Chương 185
 77. Chương 184
 78. Chương 183
 79. Chương 182
 80. Chương 181
 81. Chương 180
 82. Chương 179
 83. Chương 178
 84. Chương 177
 85. Chương 176
 86. Chương 175
 87. Chương 174
 88. Chương 173
 89. Chương 172
 90. Chương 171
 91. Chương 170
 92. Chương 169
 93. Chương 168
 94. Chương 167
 95. Chương 166
 96. Chương 165
 97. Chương 164
 98. Chương 163
 99. Chương 162
 100. Chương 161
 101. Chương 160
 102. Chương 159
 103. Chương 158
 104. Chương 157
 105. Chương 156
 106. Chương 155
 107. Chương 154
 108. Chương 153
 109. Chương 152
 110. Chương 151
 111. Chương 150
 112. Chương 149
 113. Chương 148
 114. Chương 147
 115. Chương 146
 116. Chương 145
 117. Chương 144
 118. Chương 143
 119. Chương 142
 120. Chương 141
 121. Chương 140
 122. Chương 139
 123. Chương 138
 124. Chương 137
 125. Chương 136
 126. Chương 135
 127. Chương 134
 128. Chương 133
 129. Chương 132
 130. Chương 131
 131. Chương 130
 132. Chương 129
 133. Chương 128
 134. Chương 127
 135. Chương 126
 136. Chương 125
 137. Chương 124
 138. Chương 123
 139. Chương 122
 140. Chương 121
 141. Chương 120
 142. Chương 119
 143. Chương 118
 144. Chương 117
 145. Chương 116
 146. Chương 115
 147. Chương 114
 148. Chương 113
 149. Chương 112
 150. Chương 111
 151. Chương 110
 152. Chương 109
 153. Chương 108
 154. Chương 107
 155. Chương 106
 156. Chương 105
 157. Chương 104
 158. Chương 103
 159. Chương 102
 160. Chương 101
 161. Chương 100
 162. Chương 99
 163. Chương 98
 164. Chương 97
 165. Chương 96
 166. Chương 95
 167. Chương 94
 168. Chương 93
 169. Chương 92
 170. Chương 91
 171. Chương 90
 172. Chương 89
 173. Chương 88
 174. Chương 87
 175. Chương 86
 176. Chương 85
 177. Chương 84
 178. Chương 83
 179. Chương 82
 180. Chương 81
 181. Chương 80
 182. Chương 79
 183. Chương 78
 184. Chương 77
 185. Chương 76
 186. Chương 75
 187. Chương 74
 188. Chương 73
 189. Chương 72
 190. Chương 71
 191. Chương 70
 192. Chương 69
 193. Chương 68
 194. Chương 67
 195. Chương 66
 196. Chương 65
 197. Chương 64
 198. Chương 63
 199. Chương 62
 200. Chương 61
 201. Chương 60
 202. Chương 59
 203. Chương 58
 204. Chương 57
 205. Chương 56
 206. Chương 55
 207. Chương 54
 208. Chương 53
 209. Chương 52
 210. Chương 51
 211. Chương 50
 212. Chương 49
 213. Chương 48
 214. Chương 47
 215. Chương 46
 216. Chương 45
 217. Chương 44
 218. Chương 43
 219. Chương 42
 220. Chương 41
 221. Chương 40
 222. Chương 39
 223. Chương 38
 224. Chương 37
 225. Chương 36
 226. Chương 35
 227. Chương 34
 228. Chương 33
 229. Chương 32
 230. Chương 31
 231. Chương 30
 232. Chương 29
 233. Chương 28
 234. Chương 27
 235. Chương 26
 236. Chương 25
 237. Chương 24
 238. Chương 23
 239. Chương 22
 240. Chương 21
 241. Chương 20
 242. Chương 19
 243. Chương 18
 244. Chương 17
 245. Chương 16
 246. Chương 15
 247. Chương 14
 248. Chương 13
 249. Chương 12
 250. Chương 11
 251. Chương 10
 252. Chương 9
 253. Chương 8
 254. Chương 7
 255. Chương 6
 256. Chương 5
 257. Chương 4
 258. Chương 3
 259. Chương 2
 260. Chương 1

Bình luận