Keijo

Thể loại: Adult

Số chương: 279

Lần đọc: 1460340

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Keijo: Kaminashi Nozomi(17 tuổi) là 1 vận động viên xuất sắc.Giỏi tới mức mà những trường đại học có chương trình đào tọa vận động viên tốt nhất đều tìm cách chiêu mộ cô. Rất tiếc cho họ, cô ấy đã có dự tính khác. Do hoàn cảnh gia đình rất nghèo khổ, đối với cô ấy, tình tiền là tất cả. Thế nên cô ấy quyết định bước chân vào thế giới của keijo. Keijo là 1 môn thể thao cá cược nơi mà các cô gái phải đứng trên các bục nổi và thi đấu với nhau. Mục đích cuối cùng là đẩy đối phương ngã khỏi bục và rớt xuống nước, nhưng họ chỉ được sử dụng " mông và "mông để đẩy. Liệu Nozomo có thể thi đấu trong thế giới Keijo đầy khắc nghiệt và mang lại may mắn cùng sự giàu có cho gia đình không?

Danh sách các chương

 1. Chương 279
 2. Chương 278
 3. Chương 277
 4. Chương 276
 5. Chương 275
 6. Chương 274
 7. Chương 273
 8. Chương 272
 9. Chương 271
 10. Chương 270
 11. Chương 269
 12. Chương 268
 13. Chương 267
 14. Chương 266
 15. Chương 265
 16. Chương 264
 17. Chương 263
 18. Chương 262
 19. Chương 261
 20. Chương 260
 21. Chương 259
 22. Chương 258
 23. Chương 257
 24. Chương 256
 25. Chương 255
 26. Chương 254
 27. Chương 253
 28. Chương 252
 29. Chương 251
 30. Chương 250
 31. Chương 249
 32. Chương 248
 33. Chương 247
 34. Chương 246
 35. Chương 245
 36. Chương 244
 37. Chương 243
 38. Chương 242
 39. Chương 241
 40. Chương 240
 41. Chương 239
 42. Chương 238
 43. Chương 237
 44. Chương 236
 45. Chương 235
 46. Chương 234
 47. Chương 233
 48. Chương 232
 49. Chương 231
 50. Chương 230
 51. Chương 229
 52. Chương 228
 53. Chương 227
 54. Chương 226
 55. Chương 225
 56. Chương 224
 57. Chương 223
 58. Chương 222
 59. Chương 221
 60. Chương 220
 61. Chương 219
 62. Chương 218
 63. Chương 217
 64. Chương 216
 65. Chương 215
 66. Chương 214
 67. Chương 213
 68. Chương 212
 69. Chương 211
 70. Chương 210
 71. Chương 209
 72. Chương 208
 73. Chương 207
 74. Chương 206
 75. Chương 205
 76. Chương 204
 77. Chương 203
 78. Chương 202
 79. Chương 201
 80. Chương 200
 81. Chương 199
 82. Chương 198
 83. Chương 197
 84. Chương 196
 85. Chương 195
 86. Chương 194
 87. Chương 193
 88. Chương 192
 89. Chương 191
 90. Chương 190
 91. Chương 189
 92. Chương 188
 93. Chương 187
 94. Chương 186
 95. Chương 185
 96. Chương 184
 97. Chương 183
 98. Chương 182
 99. Chương 181
 100. Chương 180
 101. Chương 179
 102. Chương 178
 103. Chương 177
 104. Chương 176
 105. Chương 175
 106. Chương 174
 107. Chương 173
 108. Chương 172
 109. Chương 171
 110. Chương 170
 111. Chương 169
 112. Chương 168
 113. Chương 167
 114. Chương 166
 115. Chương 165
 116. Chương 164
 117. Chương 163
 118. Chương 162
 119. Chương 161
 120. Chương 160
 121. Chương 159
 122. Chương 158
 123. Chương 157
 124. Chương 156
 125. Chương 155
 126. Chương 154
 127. Chương 153
 128. Chương 152
 129. Chương 151
 130. Chương 150
 131. Chương 149
 132. Chương 148
 133. Chương 147
 134. Chương 146
 135. Chương 145
 136. Chương 144
 137. Chương 143
 138. Chương 142
 139. Chương 141
 140. Chương 140
 141. Chương 139
 142. Chương 138
 143. Chương 137
 144. Chương 136
 145. Chương 135
 146. Chương 134
 147. Chương 133
 148. Chương 132
 149. Chương 131
 150. Chương 130
 151. Chương 129
 152. Chương 128
 153. Chương 127
 154. Chương 126
 155. Chương 125
 156. Chương 124
 157. Chương 123
 158. Chương 122
 159. Chương 121
 160. Chương 120
 161. Chương 119
 162. Chương 118
 163. Chương 117
 164. Chương 116
 165. Chương 115
 166. Chương 114
 167. Chương 113
 168. Chương 112
 169. Chương 111
 170. Chương 110
 171. Chương 109
 172. Chương 108
 173. Chương 107
 174. Chương 106
 175. Chương 105
 176. Chương 104
 177. Chương 103
 178. Chương 102
 179. Chương 101
 180. Chương 100
 181. Chương 99
 182. Chương 98
 183. Chương 97
 184. Chương 96
 185. Chương 95
 186. Chương 94
 187. Chương 93
 188. Chương 92
 189. Chương 91
 190. Chương 90
 191. Chương 89
 192. Chương 88
 193. Chương 87
 194. Chương 86
 195. Chương 85
 196. Chương 84
 197. Chương 83
 198. Chương 82
 199. Chương 81
 200. Chương 80
 201. Chương 79
 202. Chương 78
 203. Chương 77
 204. Chương 76
 205. Chương 75
 206. Chương 74
 207. Chương 73
 208. Chương 72
 209. Chương 71
 210. Chương 70
 211. Chương 69
 212. Chương 68
 213. Chương 67
 214. Chương 66
 215. Chương 65
 216. Chương 64
 217. Chương 63
 218. Chương 62
 219. Chương 61
 220. Chương 60
 221. Chương 59
 222. Chương 58
 223. Chương 57
 224. Chương 56
 225. Chương 55
 226. Chương 54
 227. Chương 53
 228. Chương 52
 229. Chương 51
 230. Chương 50
 231. Chương 49
 232. Chương 48
 233. Chương 47
 234. Chương 46
 235. Chương 45
 236. Chương 44
 237. Chương 43
 238. Chương 42
 239. Chương 41
 240. Chương 40
 241. Chương 39
 242. Chương 38
 243. Chương 37
 244. Chương 36
 245. Chương 35
 246. Chương 34
 247. Chương 33
 248. Chương 32
 249. Chương 31
 250. Chương 30
 251. Chương 29
 252. Chương 28
 253. Chương 27
 254. Chương 26
 255. Chương 25
 256. Chương 24
 257. Chương 23
 258. Chương 22
 259. Chương 21
 260. Chương 20
 261. Chương 19
 262. Chương 18
 263. Chương 17
 264. Chương 16
 265. Chương 15
 266. Chương 14
 267. Chương 13
 268. Chương 12
 269. Chương 11
 270. Chương 10
 271. Chương 9
 272. Chương 8
 273. Chương 7
 274. Chương 6
 275. Chương 5
 276. Chương 4
 277. Chương 3
 278. Chương 2
 279. Chương 1

Bình luận