Kazu Doctor K

Tác giả: Kazuo Mafune

Thể loại: Drama

Số chương: 137

Lần đọc: 472525

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Kazu Doctor K: Bác sĩ Kazu, một bác sĩ tài năng xuất chúng lại kiên cường dũng cảm chống lại những thế lực mờ ám, là một con người trọng nghĩa, khinh tài không bao giờ biết từ nan khó nhọc để đến với các bệnh nhân nghèo, xa xôi. Đối với họ, Kazu là "thần y." Thật tình cớ bác sĩ Kazu được biết mình còn một người em gái. Kei được thụ tinh từ ống nghiệm, cũng là một bác sĩ kỳ tài nhưng ngược hẳn với anh mình. Bác sĩ Kei có cái nhìn rất lệch lạc về cuộc sống, thay vì đem tài năng của mình cống hiến cho nhân loại, bác sĩ Kei chỉ biết căm thù khoa học, đẩy con người vào tay tử thần. Bác sĩ Kazu thường phải sửa chữa những hậu quả khủng khiếp do Kei gây ra. Mâu thuẫn giữa "anh em nhà bác sĩ" sẽ kết thúc ra sao? Mời bạn theo dõi..."

Danh sách các chương

 1. Chương 137
 2. Chương 136
 3. Chương 135
 4. Chương 134
 5. Chương 133
 6. Chương 132
 7. Chương 131
 8. Chương 130
 9. Chương 129
 10. Chương 128
 11. Chương 127
 12. Chương 126
 13. Chương 125
 14. Chương 124
 15. Chương 123
 16. Chương 122
 17. Chương 121
 18. Chương 120
 19. Chương 119
 20. Chương 118
 21. Chương 117
 22. Chương 116
 23. Chương 115
 24. Chương 114
 25. Chương 113
 26. Chương 112
 27. Chương 111
 28. Chương 110
 29. Chương 109
 30. Chương 108
 31. Chương 107
 32. Chương 106
 33. Chương 105
 34. Chương 104
 35. Chương 103
 36. Chương 102
 37. Chương 101
 38. Chương 100
 39. Chương 99
 40. Chương 98
 41. Chương 97
 42. Chương 96
 43. Chương 95
 44. Chương 94
 45. Chương 93
 46. Chương 92
 47. Chương 91
 48. Chương 90
 49. Chương 89
 50. Chương 88
 51. Chương 87
 52. Chương 86
 53. Chương 85
 54. Chương 84
 55. Chương 83
 56. Chương 82
 57. Chương 81
 58. Chương 80
 59. Chương 79
 60. Chương 78
 61. Chương 77
 62. Chương 76
 63. Chương 75
 64. Chương 74
 65. Chương 73
 66. Chương 72
 67. Chương 71
 68. Chương 70
 69. Chương 69
 70. Chương 68
 71. Chương 67
 72. Chương 66
 73. Chương 65
 74. Chương 64
 75. Chương 63
 76. Chương 62
 77. Chương 61
 78. Chương 60
 79. Chương 59
 80. Chương 58
 81. Chương 57
 82. Chương 56
 83. Chương 55
 84. Chương 54
 85. Chương 53
 86. Chương 52
 87. Chương 51
 88. Chương 50
 89. Chương 49
 90. Chương 48
 91. Chương 47
 92. Chương 46
 93. Chương 45
 94. Chương 44
 95. Chương 43
 96. Chương 42
 97. Chương 41
 98. Chương 40
 99. Chương 39
 100. Chương 38
 101. Chương 37
 102. Chương 36
 103. Chương 35
 104. Chương 34
 105. Chương 33
 106. Chương 32
 107. Chương 31
 108. Chương 30
 109. Chương 29
 110. Chương 28
 111. Chương 27
 112. Chương 26
 113. Chương 25
 114. Chương 24
 115. Chương 23
 116. Chương 22
 117. Chương 21
 118. Chương 20
 119. Chương 19
 120. Chương 18
 121. Chương 17
 122. Chương 16
 123. Chương 15
 124. Chương 14
 125. Chương 13
 126. Chương 12
 127. Chương 11
 128. Chương 10
 129. Chương 9
 130. Chương 8
 131. Chương 7
 132. Chương 6
 133. Chương 5
 134. Chương 4
 135. Chương 3
 136. Chương 2
 137. Chương 1

Bình luận