Kateikyoushi Hitman Reborn

Tác giả: Amano Akira

Thể loại: Action

Số chương: 427

Lần đọc: 414094

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Kateikyoushi Hitman Reborn: Nội dung chính xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh cấp hai Sawada Tsunayoshi, biệt danh “ Tsuna vô dụng ”. Để giúp cậu học khá hơn, mẹ cậu đã thuê một gia sư . Nhưng không giống như những gia sư bình thường, gia sư của Tsuna – Reborn là một Hitman và mục đích thực sự cuả Reborn là huấn luyện Tsuna trở thành Đệ Thập của Vongola Family – tổ chức mafia lớn nhất ở Ý

Danh sách các chương

 1. Chương 427
 2. Chương 426
 3. Chương 425
 4. Chương 424
 5. Chương 423
 6. Chương 422
 7. Chương 421
 8. Chương 420
 9. Chương 419
 10. Chương 418
 11. Chương 417
 12. Chương 416
 13. Chương 415
 14. Chương 414
 15. Chương 413
 16. Chương 412
 17. Chương 411
 18. Chương 410
 19. Chương 409
 20. Chương 408
 21. Chương 407
 22. Chương 406
 23. Chương 405
 24. Chương 404
 25. Chương 403
 26. Chương 402
 27. Chương 401
 28. Chương 400
 29. Chương 399
 30. Chương 398
 31. Chương 397
 32. Chương 396
 33. Chương 395
 34. Chương 394
 35. Chương 393
 36. Chương 392
 37. Chương 391
 38. Chương 390
 39. Chương 389
 40. Chương 388
 41. Chương 387
 42. Chương 386
 43. Chương 385
 44. Chương 384
 45. Chương 383
 46. Chương 382
 47. Chương 381
 48. Chương 380
 49. Chương 379
 50. Chương 378
 51. Chương 377
 52. Chương 376
 53. Chương 375
 54. Chương 374
 55. Chương 373
 56. Chương 372
 57. Chương 371
 58. Chương 370
 59. Chương 369
 60. Chương 368
 61. Chương 367
 62. Chương 366
 63. Chương 365
 64. Chương 364
 65. Chương 363
 66. Chương 362
 67. Chương 361
 68. Chương 360
 69. Chương 359
 70. Chương 358
 71. Chương 357
 72. Chương 356
 73. Chương 355
 74. Chương 354
 75. Chương 353
 76. Chương 352
 77. Chương 351
 78. Chương 350
 79. Chương 349
 80. Chương 348
 81. Chương 347
 82. Chương 346
 83. Chương 345
 84. Chương 344
 85. Chương 343
 86. Chương 342
 87. Chương 341
 88. Chương 340
 89. Chương 339
 90. Chương 338
 91. Chương 337
 92. Chương 336
 93. Chương 335
 94. Chương 334
 95. Chương 333
 96. Chương 332
 97. Chương 331
 98. Chương 330
 99. Chương 329
 100. Chương 328
 101. Chương 327
 102. Chương 326
 103. Chương 325
 104. Chương 324
 105. Chương 323
 106. Chương 322
 107. Chương 321
 108. Chương 320
 109. Chương 319
 110. Chương 318
 111. Chương 317
 112. Chương 316
 113. Chương 315
 114. Chương 314
 115. Chương 313
 116. Chương 312
 117. Chương 311
 118. Chương 310
 119. Chương 309
 120. Chương 308
 121. Chương 307
 122. Chương 306
 123. Chương 305
 124. Chương 304
 125. Chương 303
 126. Chương 302
 127. Chương 301
 128. Chương 300
 129. Chương 299
 130. Chương 298
 131. Chương 297
 132. Chương 296
 133. Chương 295
 134. Chương 294
 135. Chương 293
 136. Chương 292
 137. Chương 291
 138. Chương 290
 139. Chương 289
 140. Chương 288
 141. Chương 287
 142. Chương 286
 143. Chương 285
 144. Chương 284
 145. Chương 283
 146. Chương 282
 147. Chương 281
 148. Chương 280
 149. Chương 279
 150. Chương 278
 151. Chương 277
 152. Chương 276
 153. Chương 275
 154. Chương 274
 155. Chương 273
 156. Chương 272
 157. Chương 271
 158. Chương 270
 159. Chương 269
 160. Chương 268
 161. Chương 267
 162. Chương 266
 163. Chương 265
 164. Chương 264
 165. Chương 263
 166. Chương 262
 167. Chương 261
 168. Chương 260
 169. Chương 259
 170. Chương 258
 171. Chương 257
 172. Chương 256
 173. Chương 255
 174. Chương 254
 175. Chương 253
 176. Chương 252
 177. Chương 251
 178. Chương 250
 179. Chương 249
 180. Chương 248
 181. Chương 247
 182. Chương 246
 183. Chương 245
 184. Chương 244
 185. Chương 243
 186. Chương 242
 187. Chương 241
 188. Chương 240
 189. Chương 239
 190. Chương 238
 191. Chương 237
 192. Chương 236
 193. Chương 235
 194. Chương 234
 195. Chương 233
 196. Chương 232
 197. Chương 231
 198. Chương 230
 199. Chương 229
 200. Chương 228
 201. Chương 227
 202. Chương 226
 203. Chương 225
 204. Chương 224
 205. Chương 223
 206. Chương 222
 207. Chương 221
 208. Chương 220
 209. Chương 219
 210. Chương 218
 211. Chương 217
 212. Chương 216
 213. Chương 215
 214. Chương 214
 215. Chương 213
 216. Chương 212
 217. Chương 211
 218. Chương 210
 219. Chương 209
 220. Chương 208
 221. Chương 207
 222. Chương 206
 223. Chương 205
 224. Chương 204
 225. Chương 203
 226. Chương 202
 227. Chương 201
 228. Chương 200
 229. Chương 199
 230. Chương 198
 231. Chương 197
 232. Chương 196
 233. Chương 195
 234. Chương 194
 235. Chương 193
 236. Chương 192
 237. Chương 191
 238. Chương 190
 239. Chương 189
 240. Chương 188
 241. Chương 187
 242. Chương 186
 243. Chương 185
 244. Chương 184
 245. Chương 183
 246. Chương 182
 247. Chương 181
 248. Chương 180
 249. Chương 179
 250. Chương 178
 251. Chương 177
 252. Chương 176
 253. Chương 175
 254. Chương 174
 255. Chương 173
 256. Chương 172
 257. Chương 171
 258. Chương 170
 259. Chương 169
 260. Chương 168
 261. Chương 167
 262. Chương 166
 263. Chương 165
 264. Chương 164
 265. Chương 163
 266. Chương 162
 267. Chương 161
 268. Chương 160
 269. Chương 159
 270. Chương 158
 271. Chương 157
 272. Chương 156
 273. Chương 155
 274. Chương 154
 275. Chương 153
 276. Chương 152
 277. Chương 151
 278. Chương 150
 279. Chương 149
 280. Chương 148
 281. Chương 147
 282. Chương 146
 283. Chương 145
 284. Chương 144
 285. Chương 143
 286. Chương 142
 287. Chương 141
 288. Chương 140
 289. Chương 139
 290. Chương 138
 291. Chương 137
 292. Chương 136
 293. Chương 135
 294. Chương 134
 295. Chương 133
 296. Chương 132
 297. Chương 131
 298. Chương 130
 299. Chương 129
 300. Chương 128
 301. Chương 127
 302. Chương 126
 303. Chương 125
 304. Chương 124
 305. Chương 123
 306. Chương 122
 307. Chương 121
 308. Chương 120
 309. Chương 119
 310. Chương 118
 311. Chương 117
 312. Chương 116
 313. Chương 115
 314. Chương 114
 315. Chương 113
 316. Chương 112
 317. Chương 111
 318. Chương 110
 319. Chương 109
 320. Chương 108
 321. Chương 107
 322. Chương 106
 323. Chương 105
 324. Chương 104
 325. Chương 103
 326. Chương 102
 327. Chương 101
 328. Chương 100
 329. Chương 99
 330. Chương 98
 331. Chương 97
 332. Chương 96
 333. Chương 95
 334. Chương 94
 335. Chương 93
 336. Chương 92
 337. Chương 91
 338. Chương 90
 339. Chương 89
 340. Chương 88
 341. Chương 87
 342. Chương 86
 343. Chương 85
 344. Chương 84
 345. Chương 83
 346. Chương 82
 347. Chương 81
 348. Chương 80
 349. Chương 79
 350. Chương 78
 351. Chương 77
 352. Chương 76
 353. Chương 75
 354. Chương 74
 355. Chương 73
 356. Chương 72
 357. Chương 71
 358. Chương 70
 359. Chương 69
 360. Chương 68
 361. Chương 67
 362. Chương 66
 363. Chương 65
 364. Chương 64
 365. Chương 63
 366. Chương 62
 367. Chương 61
 368. Chương 60
 369. Chương 59
 370. Chương 58
 371. Chương 57
 372. Chương 56
 373. Chương 55
 374. Chương 54
 375. Chương 53
 376. Chương 52
 377. Chương 51
 378. Chương 50
 379. Chương 49
 380. Chương 48
 381. Chương 47
 382. Chương 46
 383. Chương 45
 384. Chương 44
 385. Chương 43
 386. Chương 42
 387. Chương 41
 388. Chương 40
 389. Chương 39
 390. Chương 38
 391. Chương 37
 392. Chương 36
 393. Chương 35
 394. Chương 34
 395. Chương 33
 396. Chương 32
 397. Chương 31
 398. Chương 30
 399. Chương 29
 400. Chương 28
 401. Chương 27
 402. Chương 26
 403. Chương 25
 404. Chương 24
 405. Chương 23
 406. Chương 22
 407. Chương 21
 408. Chương 20
 409. Chương 19
 410. Chương 18
 411. Chương 17
 412. Chương 16
 413. Chương 15
 414. Chương 14
 415. Chương 13
 416. Chương 12
 417. Chương 11
 418. Chương 10
 419. Chương 9
 420. Chương 8
 421. Chương 7
 422. Chương 6
 423. Chương 5
 424. Chương 4
 425. Chương 3
 426. Chương 2
 427. Chương 1

Bình luận