Jojo’S Bizarre Adventure

Tác giả: Araki Hirohiko

Thể loại: Action

Số chương: 551

Lần đọc: 218683

Tóm tắt truyện

Nội Dung Jojo’S Bizarre Adventure: Truyện tranh Jojo’S Bizarre Adventure được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại xemtruyentranh.info. Hãy ghé thăm xemtruyentranh.info mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Jojo’S Bizarre Adventure. Jojo’ Bizarre Adventure là series truyện tranh ăn khách về các cuộc phiêu lưu kỳ thú của các thành viên thuộc dòng họ Joestar chống lại những thế lực thù địch: ma cà rồng,quái nhân… Tác phẩm được xếp vào dòng manga kinh điển trong thể loại action-adventure tại Nhật. Truyện được sáng tác liên tục thành nhiều phần khác nhau ứng với mỗi thế hệ của dòng họ Joestar. Jojo’ Bizarre Adventure cũng đã được dựng thành Anime.

Danh sách các chương

 1. Chương 1
 2. Chương 2
 3. Chương 3
 4. Chương 4
 5. Chương 5
 6. Chương 6
 7. Chương 7
 8. Chương 8
 9. Chương 9
 10. Chương 10
 11. Chương 11
 12. Chương 12
 13. Chương 13
 14. Chương 14
 15. Chương 15
 16. Chương 16
 17. Chương 17
 18. Chương 18
 19. Chương 19
 20. Chương 20
 21. Chương 21
 22. Chương 22
 23. Chương 23
 24. Chương 24
 25. Chương 25
 26. Chương 26
 27. Chương 27
 28. Chương 28
 29. Chương 29
 30. Chương 30
 31. Chương 31
 32. Chương 32
 33. Chương 33
 34. Chương 34
 35. Chương 35
 36. Chương 36
 37. Chương 37
 38. Chương 38
 39. Chương 39
 40. Chương 40
 41. Chương 41
 42. Chương 42
 43. Chương 43
 44. Chương 44
 45. Chương 45
 46. Chương 46
 47. Chương 47
 48. Chương 48
 49. Chương 49
 50. Chương 50
 51. Chương 51
 52. Chương 52
 53. Chương 53
 54. Chương 54
 55. Chương 55
 56. Chương 56
 57. Chương 57
 58. Chương 58
 59. Chương 59
 60. Chương 60
 61. Chương 61
 62. Chương 62
 63. Chương 63
 64. Chương 64
 65. Chương 65
 66. Chương 66
 67. Chương 67
 68. Chương 68
 69. Chương 69
 70. Chương 70
 71. Chương 71
 72. Chương 72
 73. Chương 73
 74. Chương 74
 75. Chương 75
 76. Chương 76
 77. Chương 77
 78. Chương 78
 79. Chương 79
 80. Chương 80
 81. Chương 81
 82. Chương 82
 83. Chương 83
 84. Chương 84
 85. Chương 85
 86. Chương 86
 87. Chương 87
 88. Chương 88
 89. Chương 89
 90. Chương 90
 91. Chương 91
 92. Chương 92
 93. Chương 93
 94. Chương 94
 95. Chương 95
 96. Chương 96
 97. Chương 97
 98. Chương 98
 99. Chương 99
 100. Chương 100
 101. Chương 101
 102. Chương 102
 103. Chương 103
 104. Chương 104
 105. Chương 105
 106. Chương 106
 107. Chương 107
 108. Chương 108
 109. Chương 109
 110. Chương 110
 111. Chương 111
 112. Chương 112
 113. Chương 113
 114. Chương 114
 115. Chương 115
 116. Chương 116
 117. Chương 117
 118. Chương 118
 119. Chương 119
 120. Chương 120
 121. Chương 121
 122. Chương 122
 123. Chương 123
 124. Chương 124
 125. Chương 125
 126. Chương 126
 127. Chương 127
 128. Chương 128
 129. Chương 129
 130. Chương 130
 131. Chương 131
 132. Chương 132
 133. Chương 133
 134. Chương 134
 135. Chương 135
 136. Chương 136
 137. Chương 137
 138. Chương 138
 139. Chương 139
 140. Chương 140
 141. Chương 141
 142. Chương 142
 143. Chương 143
 144. Chương 144
 145. Chương 145
 146. Chương 146
 147. Chương 147
 148. Chương 148
 149. Chương 149
 150. Chương 150
 151. Chương 151
 152. Chương 152
 153. Chương 153
 154. Chương 154
 155. Chương 155
 156. Chương 156
 157. Chương 157
 158. Chương 158
 159. Chương 159
 160. Chương 160
 161. Chương 161
 162. Chương 162
 163. Chương 163
 164. Chương 164
 165. Chương 165
 166. Chương 166
 167. Chương 167
 168. Chương 168
 169. Chương 169
 170. Chương 170
 171. Chương 171
 172. Chương 172
 173. Chương 173
 174. Chương 174
 175. Chương 175
 176. Chương 176
 177. Chương 177
 178. Chương 178
 179. Chương 179
 180. Chương 180
 181. Chương 181
 182. Chương 182
 183. Chương 183
 184. Chương 184
 185. Chương 185
 186. Chương 186
 187. Chương 187
 188. Chương 188
 189. Chương 189
 190. Chương 190
 191. Chương 191
 192. Chương 192
 193. Chương 193
 194. Chương 194
 195. Chương 195
 196. Chương 196
 197. Chương 197
 198. Chương 198
 199. Chương 199
 200. Chương 200
 201. Chương 201
 202. Chương 202
 203. Chương 203
 204. Chương 204
 205. Chương 205
 206. Chương 206
 207. Chương 207
 208. Chương 208
 209. Chương 209
 210. Chương 210
 211. Chương 211
 212. Chương 212
 213. Chương 213
 214. Chương 214
 215. Chương 215
 216. Chương 216
 217. Chương 217
 218. Chương 218
 219. Chương 219
 220. Chương 220
 221. Chương 221
 222. Chương 222
 223. Chương 223
 224. Chương 224
 225. Chương 225
 226. Chương 226
 227. Chương 227
 228. Chương 228
 229. Chương 229
 230. Chương 230
 231. Chương 231
 232. Chương 232
 233. Chương 233
 234. Chương 234
 235. Chương 235
 236. Chương 236
 237. Chương 237
 238. Chương 238
 239. Chương 239
 240. Chương 240
 241. Chương 241
 242. Chương 242
 243. Chương 243
 244. Chương 244
 245. Chương 245
 246. Chương 246
 247. Chương 247
 248. Chương 248
 249. Chương 249
 250. Chương 250
 251. Chương 251
 252. Chương 252
 253. Chương 253
 254. Chương 254
 255. Chương 255
 256. Chương 256
 257. Chương 257
 258. Chương 258
 259. Chương 259
 260. Chương 260
 261. Chương 261
 262. Chương 262
 263. Chương 263
 264. Chương 264
 265. Chương 265
 266. Chương 266
 267. Chương 267
 268. Chương 268
 269. Chương 269
 270. Chương 270
 271. Chương 271
 272. Chương 272
 273. Chương 273
 274. Chương 274
 275. Chương 275
 276. Chương 276
 277. Chương 277
 278. Chương 278
 279. Chương 279
 280. Chương 280
 281. Chương 281
 282. Chương 282
 283. Chương 283
 284. Chương 284
 285. Chương 285
 286. Chương 286
 287. Chương 287
 288. Chương 288
 289. Chương 289
 290. Chương 290
 291. Chương 291
 292. Chương 292
 293. Chương 293
 294. Chương 294
 295. Chương 295
 296. Chương 296
 297. Chương 297
 298. Chương 298
 299. Chương 299
 300. Chương 300
 301. Chương 301
 302. Chương 302
 303. Chương 303
 304. Chương 304
 305. Chương 305
 306. Chương 306
 307. Chương 307
 308. Chương 308
 309. Chương 309
 310. Chương 310
 311. Chương 311
 312. Chương 312
 313. Chương 313
 314. Chương 314
 315. Chương 315
 316. Chương 316
 317. Chương 317
 318. Chương 318
 319. Chương 319
 320. Chương 320
 321. Chương 321
 322. Chương 322
 323. Chương 323
 324. Chương 324
 325. Chương 325
 326. Chương 326
 327. Chương 327
 328. Chương 328
 329. Chương 329
 330. Chương 330
 331. Chương 331
 332. Chương 332
 333. Chương 333
 334. Chương 334
 335. Chương 335
 336. Chương 336
 337. Chương 337
 338. Chương 338
 339. Chương 339
 340. Chương 340
 341. Chương 341
 342. Chương 342
 343. Chương 343
 344. Chương 344
 345. Chương 345
 346. Chương 346
 347. Chương 347
 348. Chương 348
 349. Chương 349
 350. Chương 350
 351. Chương 351
 352. Chương 352
 353. Chương 353
 354. Chương 354
 355. Chương 355
 356. Chương 356
 357. Chương 357
 358. Chương 358
 359. Chương 359
 360. Chương 360
 361. Chương 361
 362. Chương 362
 363. Chương 363
 364. Chương 364
 365. Chương 365
 366. Chương 366
 367. Chương 367
 368. Chương 368
 369. Chương 369
 370. Chương 370
 371. Chương 371
 372. Chương 372
 373. Chương 373
 374. Chương 374
 375. Chương 375
 376. Chương 376
 377. Chương 377
 378. Chương 378
 379. Chương 379
 380. Chương 380
 381. Chương 381
 382. Chương 382
 383. Chương 383
 384. Chương 384
 385. Chương 385
 386. Chương 386
 387. Chương 387
 388. Chương 388
 389. Chương 389
 390. Chương 390
 391. Chương 391
 392. Chương 392
 393. Chương 393
 394. Chương 394
 395. Chương 395
 396. Chương 396
 397. Chương 397
 398. Chương 398
 399. Chương 399
 400. Chương 400
 401. Chương 401
 402. Chương 402
 403. Chương 403
 404. Chương 404
 405. Chương 405
 406. Chương 406
 407. Chương 407
 408. Chương 408
 409. Chương 409
 410. Chương 410
 411. Chương 411
 412. Chương 412
 413. Chương 413
 414. Chương 414
 415. Chương 415
 416. Chương 416
 417. Chương 417
 418. Chương 418
 419. Chương 419
 420. Chương 420
 421. Chương 421
 422. Chương 422
 423. Chương 423
 424. Chương 424
 425. Chương 425
 426. Chương 426
 427. Chương 427
 428. Chương 428
 429. Chương 429
 430. Chương 430
 431. Chương 431
 432. Chương 432
 433. Chương 433
 434. Chương 434
 435. Chương 435
 436. Chương 436
 437. Chương 437
 438. Chương 438
 439. Chương 439
 440. Chương 440
 441. Chương 441
 442. Chương 442
 443. Chương 443
 444. Chương 444
 445. Chương 445
 446. Chương 446
 447. Chương 447
 448. Chương 448
 449. Chương 449
 450. Chương 450
 451. Chương 451
 452. Chương 452
 453. Chương 453
 454. Chương 454
 455. Chương 455
 456. Chương 456
 457. Chương 457
 458. Chương 458
 459. Chương 459
 460. Chương 460
 461. Chương 461
 462. Chương 462
 463. Chương 463
 464. Chương 464
 465. Chương 465
 466. Chương 466
 467. Chương 467
 468. Chương 468
 469. Chương 469
 470. Chương 470
 471. Chương 471
 472. Chương 472
 473. Chương 473
 474. Chương 474
 475. Chương 475
 476. Chương 476
 477. Chương 477
 478. Chương 478
 479. Chương 479
 480. Chương 480
 481. Chương 481
 482. Chương 482
 483. Chương 483
 484. Chương 484
 485. Chương 485
 486. Chương 486
 487. Chương 487
 488. Chương 488
 489. Chương 489
 490. Chương 490
 491. Chương 491
 492. Chương 492
 493. Chương 493
 494. Chương 494
 495. Chương 495
 496. Chương 496
 497. Chương 497
 498. Chương 498
 499. Chương 499
 500. Chương 500
 501. Chương 501
 502. Chương 502
 503. Chương 503
 504. Chương 504
 505. Chương 505
 506. Chương 506
 507. Chương 507
 508. Chương 508
 509. Chương 509
 510. Chương 510
 511. Chương 511
 512. Chương 512
 513. Chương 513
 514. Chương 514
 515. Chương 515
 516. Chương 516
 517. Chương 517
 518. Chương 518
 519. Chương 519
 520. Chương 520
 521. Chương 521
 522. Chương 522
 523. Chương 523
 524. Chương 524
 525. Chương 525
 526. Chương 526
 527. Chương 527
 528. Chương 528
 529. Chương 529
 530. Chương 530
 531. Chương 531
 532. Chương 532
 533. Chương 533
 534. Chương 534
 535. Chương 535
 536. Chương 536
 537. Chương 537
 538. Chương 538
 539. Chương 539
 540. Chương 540
 541. Chương 541
 542. Chương 542
 543. Chương 543
 544. Chương 544
 545. Chương 545
 546. Chương 546
 547. Chương 547
 548. Chương 548
 549. Chương 549
 550. Chương 550
 551. Chương 551

Bình luận