Jojo’S Bizarre Adventure

Tác giả: Araki Hirohiko

Thể loại: Action

Số chương: 550

Lần đọc: 1551856

Tóm tắt truyện

Nội Dung Jojo’S Bizarre Adventure: Truyện tranh Jojo’S Bizarre Adventure được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại Xemtruyentranh.info. Hãy ghé thăm Xemtruyentranh.info mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Jojo’S Bizarre Adventure. Jojo’ Bizarre Adventure là series truyện tranh ăn khách về các cuộc phiêu lưu kỳ thú của các thành viên thuộc dòng họ Joestar chống lại những thế lực thù địch: ma cà rồng,quái nhân… Tác phẩm được xếp vào dòng manga kinh điển trong thể loại action-adventure tại Nhật. Truyện được sáng tác liên tục thành nhiều phần khác nhau ứng với mỗi thế hệ của dòng họ Joestar. Jojo’ Bizarre Adventure cũng đã được dựng thành Anime.

Danh sách các chương

 1. Chương 551
 2. Chương 550
 3. Chương 549
 4. Chương 548
 5. Chương 547
 6. Chương 546
 7. Chương 545
 8. Chương 544
 9. Chương 543
 10. Chương 542
 11. Chương 541
 12. Chương 540
 13. Chương 539
 14. Chương 538
 15. Chương 537
 16. Chương 536
 17. Chương 535
 18. Chương 534
 19. Chương 533
 20. Chương 532
 21. Chương 531
 22. Chương 530
 23. Chương 529
 24. Chương 528
 25. Chương 527
 26. Chương 526
 27. Chương 525
 28. Chương 524
 29. Chương 523
 30. Chương 522
 31. Chương 521
 32. Chương 520
 33. Chương 519
 34. Chương 518
 35. Chương 517
 36. Chương 516
 37. Chương 515
 38. Chương 514
 39. Chương 513
 40. Chương 512
 41. Chương 511
 42. Chương 510
 43. Chương 509
 44. Chương 508
 45. Chương 507
 46. Chương 506
 47. Chương 505
 48. Chương 504
 49. Chương 503
 50. Chương 502
 51. Chương 501
 52. Chương 500
 53. Chương 499
 54. Chương 498
 55. Chương 497
 56. Chương 496
 57. Chương 495
 58. Chương 494
 59. Chương 493
 60. Chương 492
 61. Chương 491
 62. Chương 490
 63. Chương 489
 64. Chương 488
 65. Chương 487
 66. Chương 486
 67. Chương 485
 68. Chương 484
 69. Chương 483
 70. Chương 482
 71. Chương 481
 72. Chương 480
 73. Chương 479
 74. Chương 478
 75. Chương 477
 76. Chương 476
 77. Chương 475
 78. Chương 474
 79. Chương 473
 80. Chương 472
 81. Chương 471
 82. Chương 470
 83. Chương 469
 84. Chương 468
 85. Chương 467
 86. Chương 466
 87. Chương 465
 88. Chương 464
 89. Chương 463
 90. Chương 462
 91. Chương 461
 92. Chương 460
 93. Chương 459
 94. Chương 458
 95. Chương 457
 96. Chương 456
 97. Chương 455
 98. Chương 454
 99. Chương 453
 100. Chương 452
 101. Chương 451
 102. Chương 450
 103. Chương 449
 104. Chương 448
 105. Chương 447
 106. Chương 446
 107. Chương 445
 108. Chương 444
 109. Chương 443
 110. Chương 442
 111. Chương 441
 112. Chương 440
 113. Chương 439
 114. Chương 438
 115. Chương 437
 116. Chương 436
 117. Chương 435
 118. Chương 434
 119. Chương 433
 120. Chương 432
 121. Chương 431
 122. Chương 430
 123. Chương 429
 124. Chương 428
 125. Chương 427
 126. Chương 426
 127. Chương 425
 128. Chương 424
 129. Chương 423
 130. Chương 422
 131. Chương 421
 132. Chương 420
 133. Chương 419
 134. Chương 418
 135. Chương 417
 136. Chương 416
 137. Chương 415
 138. Chương 414
 139. Chương 413
 140. Chương 412
 141. Chương 411
 142. Chương 410
 143. Chương 409
 144. Chương 408
 145. Chương 407
 146. Chương 406
 147. Chương 405
 148. Chương 404
 149. Chương 403
 150. Chương 402
 151. Chương 401
 152. Chương 400
 153. Chương 399
 154. Chương 398
 155. Chương 397
 156. Chương 396
 157. Chương 395
 158. Chương 394
 159. Chương 393
 160. Chương 392
 161. Chương 391
 162. Chương 390
 163. Chương 389
 164. Chương 388
 165. Chương 387
 166. Chương 386
 167. Chương 385
 168. Chương 384
 169. Chương 383
 170. Chương 382
 171. Chương 381
 172. Chương 380
 173. Chương 379
 174. Chương 378
 175. Chương 377
 176. Chương 376
 177. Chương 375
 178. Chương 374
 179. Chương 373
 180. Chương 372
 181. Chương 371
 182. Chương 370
 183. Chương 369
 184. Chương 368
 185. Chương 367
 186. Chương 366
 187. Chương 365
 188. Chương 364
 189. Chương 363
 190. Chương 362
 191. Chương 361
 192. Chương 360
 193. Chương 359
 194. Chương 358
 195. Chương 357
 196. Chương 356
 197. Chương 355
 198. Chương 354
 199. Chương 353
 200. Chương 352
 201. Chương 351
 202. Chương 350
 203. Chương 349
 204. Chương 348
 205. Chương 347
 206. Chương 346
 207. Chương 345
 208. Chương 344
 209. Chương 343
 210. Chương 342
 211. Chương 341
 212. Chương 340
 213. Chương 339
 214. Chương 338
 215. Chương 337
 216. Chương 336
 217. Chương 335
 218. Chương 334
 219. Chương 332
 220. Chương 331
 221. Chương 330
 222. Chương 329
 223. Chương 328
 224. Chương 327
 225. Chương 326
 226. Chương 325
 227. Chương 324
 228. Chương 323
 229. Chương 322
 230. Chương 321
 231. Chương 320
 232. Chương 319
 233. Chương 318
 234. Chương 317
 235. Chương 316
 236. Chương 315
 237. Chương 314
 238. Chương 313
 239. Chương 312
 240. Chương 311
 241. Chương 310
 242. Chương 309
 243. Chương 308
 244. Chương 307
 245. Chương 306
 246. Chương 305
 247. Chương 304
 248. Chương 303
 249. Chương 302
 250. Chương 301
 251. Chương 300
 252. Chương 299
 253. Chương 298
 254. Chương 297
 255. Chương 296
 256. Chương 295
 257. Chương 294
 258. Chương 293
 259. Chương 292
 260. Chương 291
 261. Chương 290
 262. Chương 289
 263. Chương 288
 264. Chương 287
 265. Chương 286
 266. Chương 285
 267. Chương 284
 268. Chương 283
 269. Chương 282
 270. Chương 281
 271. Chương 280
 272. Chương 279
 273. Chương 278
 274. Chương 277
 275. Chương 276
 276. Chương 275
 277. Chương 274
 278. Chương 273
 279. Chương 272
 280. Chương 271
 281. Chương 270
 282. Chương 269
 283. Chương 268
 284. Chương 267
 285. Chương 266
 286. Chương 265
 287. Chương 264
 288. Chương 263
 289. Chương 262
 290. Chương 261
 291. Chương 260
 292. Chương 259
 293. Chương 258
 294. Chương 257
 295. Chương 256
 296. Chương 255
 297. Chương 254
 298. Chương 253
 299. Chương 252
 300. Chương 251
 301. Chương 250
 302. Chương 249
 303. Chương 248
 304. Chương 247
 305. Chương 246
 306. Chương 245
 307. Chương 244
 308. Chương 243
 309. Chương 242
 310. Chương 241
 311. Chương 240
 312. Chương 239
 313. Chương 238
 314. Chương 237
 315. Chương 236
 316. Chương 235
 317. Chương 234
 318. Chương 233
 319. Chương 232
 320. Chương 231
 321. Chương 230
 322. Chương 229
 323. Chương 228
 324. Chương 227
 325. Chương 226
 326. Chương 225
 327. Chương 224
 328. Chương 223
 329. Chương 222
 330. Chương 221
 331. Chương 220
 332. Chương 219
 333. Chương 218
 334. Chương 217
 335. Chương 216
 336. Chương 215
 337. Chương 214
 338. Chương 213
 339. Chương 212
 340. Chương 211
 341. Chương 210
 342. Chương 209
 343. Chương 208
 344. Chương 207
 345. Chương 206
 346. Chương 205
 347. Chương 204
 348. Chương 203
 349. Chương 202
 350. Chương 201
 351. Chương 200
 352. Chương 199
 353. Chương 198
 354. Chương 197
 355. Chương 196
 356. Chương 195
 357. Chương 194
 358. Chương 193
 359. Chương 192
 360. Chương 191
 361. Chương 190
 362. Chương 189
 363. Chương 188
 364. Chương 187
 365. Chương 186
 366. Chương 185
 367. Chương 184
 368. Chương 183
 369. Chương 182
 370. Chương 181
 371. Chương 180
 372. Chương 179
 373. Chương 178
 374. Chương 177
 375. Chương 176
 376. Chương 175
 377. Chương 174
 378. Chương 173
 379. Chương 172
 380. Chương 171
 381. Chương 170
 382. Chương 169
 383. Chương 168
 384. Chương 167
 385. Chương 166
 386. Chương 165
 387. Chương 164
 388. Chương 163
 389. Chương 162
 390. Chương 161
 391. Chương 160
 392. Chương 159
 393. Chương 158
 394. Chương 157
 395. Chương 156
 396. Chương 155
 397. Chương 154
 398. Chương 153
 399. Chương 152
 400. Chương 151
 401. Chương 150
 402. Chương 149
 403. Chương 148
 404. Chương 147
 405. Chương 146
 406. Chương 145
 407. Chương 144
 408. Chương 143
 409. Chương 142
 410. Chương 141
 411. Chương 140
 412. Chương 139
 413. Chương 138
 414. Chương 137
 415. Chương 136
 416. Chương 135
 417. Chương 134
 418. Chương 133
 419. Chương 132
 420. Chương 131
 421. Chương 130
 422. Chương 129
 423. Chương 128
 424. Chương 127
 425. Chương 126
 426. Chương 125
 427. Chương 124
 428. Chương 123
 429. Chương 122
 430. Chương 121
 431. Chương 120
 432. Chương 119
 433. Chương 118
 434. Chương 117
 435. Chương 116
 436. Chương 115
 437. Chương 114
 438. Chương 113
 439. Chương 112
 440. Chương 111
 441. Chương 110
 442. Chương 109
 443. Chương 108
 444. Chương 107
 445. Chương 106
 446. Chương 105
 447. Chương 104
 448. Chương 103
 449. Chương 102
 450. Chương 101
 451. Chương 100
 452. Chương 99
 453. Chương 98
 454. Chương 97
 455. Chương 96
 456. Chương 95
 457. Chương 94
 458. Chương 93
 459. Chương 92
 460. Chương 91
 461. Chương 90
 462. Chương 89
 463. Chương 88
 464. Chương 87
 465. Chương 86
 466. Chương 85
 467. Chương 84
 468. Chương 83
 469. Chương 82
 470. Chương 81
 471. Chương 80
 472. Chương 79
 473. Chương 78
 474. Chương 77
 475. Chương 76
 476. Chương 75
 477. Chương 74
 478. Chương 73
 479. Chương 72
 480. Chương 71
 481. Chương 70
 482. Chương 69
 483. Chương 68
 484. Chương 67
 485. Chương 66
 486. Chương 65
 487. Chương 64
 488. Chương 63
 489. Chương 62
 490. Chương 61
 491. Chương 60
 492. Chương 59
 493. Chương 58
 494. Chương 57
 495. Chương 56
 496. Chương 55
 497. Chương 54
 498. Chương 53
 499. Chương 52
 500. Chương 51
 501. Chương 50
 502. Chương 49
 503. Chương 48
 504. Chương 47
 505. Chương 46
 506. Chương 45
 507. Chương 44
 508. Chương 43
 509. Chương 42
 510. Chương 41
 511. Chương 40
 512. Chương 39
 513. Chương 38
 514. Chương 37
 515. Chương 36
 516. Chương 35
 517. Chương 34
 518. Chương 33
 519. Chương 32
 520. Chương 31
 521. Chương 30
 522. Chương 29
 523. Chương 28
 524. Chương 27
 525. Chương 26
 526. Chương 25
 527. Chương 24
 528. Chương 23
 529. Chương 22
 530. Chương 21
 531. Chương 20
 532. Chương 19
 533. Chương 18
 534. Chương 17
 535. Chương 16
 536. Chương 15
 537. Chương 14
 538. Chương 13
 539. Chương 12
 540. Chương 11
 541. Chương 10
 542. Chương 9
 543. Chương 8
 544. Chương 7
 545. Chương 6
 546. Chương 5
 547. Chương 4
 548. Chương 3
 549. Chương 2
 550. Chương 1

Bình luận