Jigoku Sensei Nube - Người Thầy Dũng Cảm

Thể loại: Adventure

Số chương: 142

Lần đọc: 167038

Tóm tắt truyện

Nueno Mesuke, hay còn gọi là "Nube", là một giáo viên không có gì nhiều hơn chỉ dạy. Bàn tay trái của Nube rất lớn, như móng vuốt của con quỷ. Anh sử dụng nó để diệt trừ ma quỷ, linh hồn gây hại cho học sinh của mình. Bàn tay trái của Nube là bình thường, cho đến ngày định mệnh khi anh đánh một con quỷ vô cùng mạnh từ một đứa trẻ. Anh đã bị nó qua mặt và bị mất bàn tay trái. Cách duy nhất để chống lại nó là để cho nó xâm nhập vào cơ thể của mình. Kết quả là, Nube có một bàn tay quỷ được sử dụng để giáo dục và bảo vệ các học sinh. Mỗi chap là mỗi câu chuyện nên việc phân chia chap ko theo thứ tự của bản gốc, các bạn lưu ý.

Danh sách các chương

 1. Chương 142
 2. Chương 141
 3. Chương 140
 4. Chương 139
 5. Chương 138
 6. Chương 137
 7. Chương 136
 8. Chương 135
 9. Chương 134
 10. Chương 133
 11. Chương 132
 12. Chương 131
 13. Chương 130
 14. Chương 129
 15. Chương 128
 16. Chương 127
 17. Chương 126
 18. Chương 125
 19. Chương 124
 20. Chương 123
 21. Chương 122
 22. Chương 121
 23. Chương 120
 24. Chương 119
 25. Chương 118
 26. Chương 117
 27. Chương 116
 28. Chương 115
 29. Chương 114
 30. Chương 113
 31. Chương 112
 32. Chương 111
 33. Chương 110
 34. Chương 109
 35. Chương 108
 36. Chương 107
 37. Chương 106
 38. Chương 105
 39. Chương 104
 40. Chương 103
 41. Chương 102
 42. Chương 101
 43. Chương 100
 44. Chương 99
 45. Chương 98
 46. Chương 97
 47. Chương 96
 48. Chương 95
 49. Chương 94
 50. Chương 93
 51. Chương 92
 52. Chương 91
 53. Chương 90
 54. Chương 89
 55. Chương 88
 56. Chương 87
 57. Chương 86
 58. Chương 85
 59. Chương 84
 60. Chương 83
 61. Chương 82
 62. Chương 81
 63. Chương 80
 64. Chương 79
 65. Chương 78
 66. Chương 77
 67. Chương 76
 68. Chương 75
 69. Chương 74
 70. Chương 73
 71. Chương 72
 72. Chương 71
 73. Chương 70
 74. Chương 69
 75. Chương 68
 76. Chương 67
 77. Chương 66
 78. Chương 65
 79. Chương 64
 80. Chương 63
 81. Chương 62
 82. Chương 61
 83. Chương 60
 84. Chương 59
 85. Chương 58
 86. Chương 57
 87. Chương 56
 88. Chương 55
 89. Chương 54
 90. Chương 53
 91. Chương 52
 92. Chương 51
 93. Chương 50
 94. Chương 49
 95. Chương 48
 96. Chương 47
 97. Chương 46
 98. Chương 45
 99. Chương 44
 100. Chương 43
 101. Chương 42
 102. Chương 41
 103. Chương 40
 104. Chương 39
 105. Chương 38
 106. Chương 37
 107. Chương 36
 108. Chương 35
 109. Chương 34
 110. Chương 33
 111. Chương 32
 112. Chương 31
 113. Chương 30
 114. Chương 29
 115. Chương 28
 116. Chương 27
 117. Chương 26
 118. Chương 25
 119. Chương 24
 120. Chương 23
 121. Chương 22
 122. Chương 21
 123. Chương 20
 124. Chương 19
 125. Chương 18
 126. Chương 17
 127. Chương 16
 128. Chương 15
 129. Chương 14
 130. Chương 13
 131. Chương 12
 132. Chương 11
 133. Chương 10
 134. Chương 9
 135. Chương 8
 136. Chương 7
 137. Chương 6
 138. Chương 5
 139. Chương 4
 140. Chương 3
 141. Chương 2
 142. Chương 1

Bình luận