Hội pháp sư

Tác giả: Han Hyun-dong

Thể loại: Action

Số chương: 162

Lần đọc: 514371

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Hội pháp sư: Bộ truyện Hàn Quốc này kể về 1 con cáo 9 đuôi Kumihô mong muốn được trở thành một con người để giữ lời hứa với người cô yêu. Khi sắp đạt được mong ước đó, thì kiếm sĩ Mu Rông đã phong ấn cô vào thanh gươm ánh sáng và chính Mu Rông cũng bị Kumihô biến thành đá. Và 1000 năm sau, cậu bé Maru đã vô tình được chọn làm chủ nhân của thanh gươm ấy, và giải thoát cho Kumihô. Mọi thế lực hắc ám bắt đầu hồi sinh và trở lại, Kumihô và Maru sẽ làm gì? Hãy tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của họ nhé...

Danh sách các chương

 1. Chương 162
 2. Chương 161
 3. Chương 160
 4. Chương 159
 5. Chương 158
 6. Chương 157
 7. Chương 156
 8. Chương 155
 9. Chương 154
 10. Chương 153
 11. Chương 152
 12. Chương 151
 13. Chương 150
 14. Chương 149
 15. Chương 148
 16. Chương 147
 17. Chương 146
 18. Chương 145
 19. Chương 144
 20. Chương 143
 21. Chương 142
 22. Chương 141
 23. Chương 140
 24. Chương 139
 25. Chương 138
 26. Chương 137
 27. Chương 136
 28. Chương 135
 29. Chương 134
 30. Chương 133
 31. Chương 132
 32. Chương 131
 33. Chương 130
 34. Chương 129
 35. Chương 128
 36. Chương 127
 37. Chương 126
 38. Chương 125
 39. Chương 124
 40. Chương 123
 41. Chương 122
 42. Chương 121
 43. Chương 120
 44. Chương 119
 45. Chương 118
 46. Chương 117
 47. Chương 116
 48. Chương 115
 49. Chương 114
 50. Chương 113
 51. Chương 112
 52. Chương 111
 53. Chương 110
 54. Chương 109
 55. Chương 108
 56. Chương 107
 57. Chương 106
 58. Chương 105
 59. Chương 104
 60. Chương 103
 61. Chương 102
 62. Chương 101
 63. Chương 100
 64. Chương 99
 65. Chương 98
 66. Chương 97
 67. Chương 96
 68. Chương 95
 69. Chương 94
 70. Chương 93
 71. Chương 92
 72. Chương 91
 73. Chương 90
 74. Chương 89
 75. Chương 88
 76. Chương 87
 77. Chương 86
 78. Chương 85
 79. Chương 84
 80. Chương 83
 81. Chương 82
 82. Chương 81
 83. Chương 80
 84. Chương 79
 85. Chương 78
 86. Chương 77
 87. Chương 76
 88. Chương 75
 89. Chương 74
 90. Chương 73
 91. Chương 72
 92. Chương 71
 93. Chương 70
 94. Chương 69
 95. Chương 68
 96. Chương 67
 97. Chương 66
 98. Chương 65
 99. Chương 64
 100. Chương 63
 101. Chương 62
 102. Chương 61
 103. Chương 60
 104. Chương 59
 105. Chương 58
 106. Chương 57
 107. Chương 56
 108. Chương 55
 109. Chương 54
 110. Chương 53
 111. Chương 52
 112. Chương 51
 113. Chương 50
 114. Chương 49
 115. Chương 48
 116. Chương 47
 117. Chương 46
 118. Chương 45
 119. Chương 44
 120. Chương 43
 121. Chương 42
 122. Chương 41
 123. Chương 40
 124. Chương 39
 125. Chương 38
 126. Chương 37
 127. Chương 36
 128. Chương 35
 129. Chương 34
 130. Chương 33
 131. Chương 32
 132. Chương 31
 133. Chương 30
 134. Chương 29
 135. Chương 28
 136. Chương 27
 137. Chương 26
 138. Chương 25
 139. Chương 24
 140. Chương 23
 141. Chương 22
 142. Chương 21
 143. Chương 20
 144. Chương 19
 145. Chương 18
 146. Chương 17
 147. Chương 16
 148. Chương 15
 149. Chương 14
 150. Chương 13
 151. Chương 12
 152. Chương 11
 153. Chương 10
 154. Chương 9
 155. Chương 8
 156. Chương 7
 157. Chương 6
 158. Chương 5
 159. Chương 4
 160. Chương 3
 161. Chương 2
 162. Chương 1

Bình luận