Hiệp Khách Giang Hồ

Tác giả: Jeon Keuk Jin, Yang Jae Hyun

Thể loại: Action

Số chương: 530

Lần đọc: 1146024

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Hiệp Khách Giang Hồ: Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 8 kỳ vật của võ lâm.

Danh sách các chương

 1. Chương 530
 2. Chương 529
 3. Chương 528
 4. Chương 527
 5. Chương 526
 6. Chương 525
 7. Chương 524
 8. Chương 523
 9. Chương 522
 10. Chương 521
 11. Chương 520
 12. Chương 519
 13. Chương 518
 14. Chương 517
 15. Chương 516
 16. Chương 515
 17. Chương 514
 18. Chương 513
 19. Chương 512
 20. Chương 511
 21. Chương 510
 22. Chương 509
 23. Chương 508
 24. Chương 507
 25. Chương 506
 26. Chương 505
 27. Chương 504
 28. Chương 503
 29. Chương 502
 30. Chương 501
 31. Chương 500
 32. Chương 499
 33. Chương 498
 34. Chương 497
 35. Chương 496
 36. Chương 495
 37. Chương 494
 38. Chương 493
 39. Chương 492
 40. Chương 491
 41. Chương 490
 42. Chương 489
 43. Chương 488
 44. Chương 487
 45. Chương 486
 46. Chương 485
 47. Chương 484
 48. Chương 483
 49. Chương 482
 50. Chương 481
 51. Chương 480
 52. Chương 479
 53. Chương 478
 54. Chương 477
 55. Chương 476
 56. Chương 475
 57. Chương 474
 58. Chương 473
 59. Chương 472
 60. Chương 471
 61. Chương 470
 62. Chương 469
 63. Chương 468
 64. Chương 467
 65. Chương 466
 66. Chương 465
 67. Chương 464
 68. Chương 463
 69. Chương 462
 70. Chương 461
 71. Chương 460
 72. Chương 459
 73. Chương 458
 74. Chương 457
 75. Chương 456
 76. Chương 455
 77. Chương 454
 78. Chương 453
 79. Chương 452
 80. Chương 451
 81. Chương 450
 82. Chương 449
 83. Chương 448
 84. Chương 447
 85. Chương 446
 86. Chương 445
 87. Chương 444
 88. Chương 443
 89. Chương 442
 90. Chương 441
 91. Chương 440
 92. Chương 439
 93. Chương 438
 94. Chương 437
 95. Chương 436
 96. Chương 435
 97. Chương 434
 98. Chương 433
 99. Chương 432
 100. Chương 431
 101. Chương 430
 102. Chương 429
 103. Chương 428
 104. Chương 427
 105. Chương 426
 106. Chương 425
 107. Chương 424
 108. Chương 423
 109. Chương 422
 110. Chương 421
 111. Chương 420
 112. Chương 419
 113. Chương 418
 114. Chương 417
 115. Chương 416
 116. Chương 415
 117. Chương 414
 118. Chương 413
 119. Chương 412
 120. Chương 411
 121. Chương 410
 122. Chương 409
 123. Chương 408
 124. Chương 407
 125. Chương 406
 126. Chương 405
 127. Chương 404
 128. Chương 403
 129. Chương 402
 130. Chương 401
 131. Chương 400
 132. Chương 399
 133. Chương 398
 134. Chương 397
 135. Chương 396
 136. Chương 395
 137. Chương 394
 138. Chương 393
 139. Chương 392
 140. Chương 391
 141. Chương 390
 142. Chương 389
 143. Chương 388
 144. Chương 387
 145. Chương 386
 146. Chương 385
 147. Chương 384
 148. Chương 383
 149. Chương 382
 150. Chương 381
 151. Chương 380
 152. Chương 379
 153. Chương 378
 154. Chương 377
 155. Chương 376
 156. Chương 375
 157. Chương 374
 158. Chương 373
 159. Chương 372
 160. Chương 371
 161. Chương 370
 162. Chương 369
 163. Chương 368
 164. Chương 367
 165. Chương 366
 166. Chương 365
 167. Chương 364
 168. Chương 363
 169. Chương 362
 170. Chương 361
 171. Chương 360
 172. Chương 359
 173. Chương 358
 174. Chương 357
 175. Chương 356
 176. Chương 355
 177. Chương 354
 178. Chương 353
 179. Chương 352
 180. Chương 351
 181. Chương 350
 182. Chương 349
 183. Chương 348
 184. Chương 347
 185. Chương 346
 186. Chương 345
 187. Chương 344
 188. Chương 343
 189. Chương 342
 190. Chương 341
 191. Chương 340
 192. Chương 339
 193. Chương 338
 194. Chương 337
 195. Chương 336
 196. Chương 335
 197. Chương 334
 198. Chương 333
 199. Chương 332
 200. Chương 331
 201. Chương 330
 202. Chương 329
 203. Chương 328
 204. Chương 327
 205. Chương 326
 206. Chương 325
 207. Chương 324
 208. Chương 323
 209. Chương 322
 210. Chương 321
 211. Chương 320
 212. Chương 319
 213. Chương 318
 214. Chương 317
 215. Chương 316
 216. Chương 315
 217. Chương 314
 218. Chương 313
 219. Chương 312
 220. Chương 311
 221. Chương 310
 222. Chương 309
 223. Chương 308
 224. Chương 307
 225. Chương 306
 226. Chương 305
 227. Chương 304
 228. Chương 303
 229. Chương 302
 230. Chương 301
 231. Chương 300
 232. Chương 299
 233. Chương 298
 234. Chương 297
 235. Chương 296
 236. Chương 295
 237. Chương 294
 238. Chương 293
 239. Chương 292
 240. Chương 291
 241. Chương 290
 242. Chương 289
 243. Chương 288
 244. Chương 287
 245. Chương 286
 246. Chương 285
 247. Chương 284
 248. Chương 283
 249. Chương 282
 250. Chương 281
 251. Chương 280
 252. Chương 279
 253. Chương 278
 254. Chương 277
 255. Chương 276
 256. Chương 275
 257. Chương 274
 258. Chương 273
 259. Chương 272
 260. Chương 271
 261. Chương 270
 262. Chương 269
 263. Chương 268
 264. Chương 267
 265. Chương 266
 266. Chương 265
 267. Chương 264
 268. Chương 263
 269. Chương 262
 270. Chương 261
 271. Chương 260
 272. Chương 259
 273. Chương 258
 274. Chương 257
 275. Chương 256
 276. Chương 255
 277. Chương 254
 278. Chương 253
 279. Chương 252
 280. Chương 251
 281. Chương 250
 282. Chương 249
 283. Chương 248
 284. Chương 247
 285. Chương 246
 286. Chương 245
 287. Chương 244
 288. Chương 243
 289. Chương 242
 290. Chương 241
 291. Chương 240
 292. Chương 239
 293. Chương 238
 294. Chương 237
 295. Chương 236
 296. Chương 235
 297. Chương 234
 298. Chương 233
 299. Chương 232
 300. Chương 231
 301. Chương 230
 302. Chương 229
 303. Chương 228
 304. Chương 227
 305. Chương 226
 306. Chương 225
 307. Chương 224
 308. Chương 223
 309. Chương 222
 310. Chương 221
 311. Chương 220
 312. Chương 219
 313. Chương 218
 314. Chương 217
 315. Chương 216
 316. Chương 215
 317. Chương 214
 318. Chương 213
 319. Chương 212
 320. Chương 211
 321. Chương 210
 322. Chương 209
 323. Chương 208
 324. Chương 207
 325. Chương 206
 326. Chương 205
 327. Chương 204
 328. Chương 203
 329. Chương 202
 330. Chương 201
 331. Chương 200
 332. Chương 199
 333. Chương 198
 334. Chương 197
 335. Chương 196
 336. Chương 195
 337. Chương 194
 338. Chương 193
 339. Chương 192
 340. Chương 191
 341. Chương 190
 342. Chương 189
 343. Chương 188
 344. Chương 187
 345. Chương 186
 346. Chương 185
 347. Chương 184
 348. Chương 183
 349. Chương 182
 350. Chương 181
 351. Chương 180
 352. Chương 179
 353. Chương 178
 354. Chương 177
 355. Chương 176
 356. Chương 175
 357. Chương 174
 358. Chương 173
 359. Chương 172
 360. Chương 171
 361. Chương 170
 362. Chương 169
 363. Chương 168
 364. Chương 167
 365. Chương 166
 366. Chương 165
 367. Chương 164
 368. Chương 163
 369. Chương 162
 370. Chương 161
 371. Chương 160
 372. Chương 159
 373. Chương 158
 374. Chương 157
 375. Chương 156
 376. Chương 155
 377. Chương 154
 378. Chương 153
 379. Chương 152
 380. Chương 151
 381. Chương 150
 382. Chương 149
 383. Chương 148
 384. Chương 147
 385. Chương 146
 386. Chương 145
 387. Chương 144
 388. Chương 143
 389. Chương 142
 390. Chương 141
 391. Chương 140
 392. Chương 139
 393. Chương 138
 394. Chương 137
 395. Chương 136
 396. Chương 135
 397. Chương 134
 398. Chương 133
 399. Chương 132
 400. Chương 131
 401. Chương 130
 402. Chương 129
 403. Chương 128
 404. Chương 127
 405. Chương 126
 406. Chương 125
 407. Chương 124
 408. Chương 123
 409. Chương 122
 410. Chương 121
 411. Chương 120
 412. Chương 119
 413. Chương 118
 414. Chương 117
 415. Chương 116
 416. Chương 115
 417. Chương 114
 418. Chương 113
 419. Chương 112
 420. Chương 111
 421. Chương 110
 422. Chương 109
 423. Chương 108
 424. Chương 107
 425. Chương 106
 426. Chương 105
 427. Chương 104
 428. Chương 103
 429. Chương 102
 430. Chương 101
 431. Chương 100
 432. Chương 99
 433. Chương 98
 434. Chương 97
 435. Chương 96
 436. Chương 95
 437. Chương 94
 438. Chương 93
 439. Chương 92
 440. Chương 91
 441. Chương 90
 442. Chương 89
 443. Chương 88
 444. Chương 87
 445. Chương 86
 446. Chương 85
 447. Chương 84
 448. Chương 83
 449. Chương 82
 450. Chương 81
 451. Chương 80
 452. Chương 79
 453. Chương 78
 454. Chương 77
 455. Chương 76
 456. Chương 75
 457. Chương 74
 458. Chương 73
 459. Chương 72
 460. Chương 71
 461. Chương 70
 462. Chương 69
 463. Chương 68
 464. Chương 67
 465. Chương 66
 466. Chương 65
 467. Chương 64
 468. Chương 63
 469. Chương 62
 470. Chương 61
 471. Chương 60
 472. Chương 59
 473. Chương 58
 474. Chương 57
 475. Chương 56
 476. Chương 55
 477. Chương 54
 478. Chương 53
 479. Chương 52
 480. Chương 51
 481. Chương 50
 482. Chương 49
 483. Chương 48
 484. Chương 47
 485. Chương 46
 486. Chương 45
 487. Chương 44
 488. Chương 43
 489. Chương 42
 490. Chương 41
 491. Chương 40
 492. Chương 39
 493. Chương 38
 494. Chương 37
 495. Chương 36
 496. Chương 35
 497. Chương 34
 498. Chương 33
 499. Chương 32
 500. Chương 31
 501. Chương 30
 502. Chương 29
 503. Chương 28
 504. Chương 27
 505. Chương 26
 506. Chương 25
 507. Chương 24
 508. Chương 23
 509. Chương 22
 510. Chương 21
 511. Chương 20
 512. Chương 19
 513. Chương 18
 514. Chương 17
 515. Chương 16
 516. Chương 15
 517. Chương 14
 518. Chương 13
 519. Chương 12
 520. Chương 11
 521. Chương 10
 522. Chương 9
 523. Chương 8
 524. Chương 7
 525. Chương 6
 526. Chương 5
 527. Chương 4
 528. Chương 3
 529. Chương 2
 530. Chương 1

Bình luận