Hayate No Gotoku

Tác giả: Hata Kenjirou

Thể loại: Action

Số chương: 507

Lần đọc: 1209988

Tóm tắt truyện

Nội Dung Hayate No Gotoku: Truyện tranh Hayate No Gotoku được cập nhật nhất và đầy đủ nhất tại Xemtruyentranh.info. Hãy ghé thăm Xemtruyentranh.info mỗi ngày để được đọc các chương mới nhất của Hayate No Gotoku. Ayasaki Hayate, bị bố mẹ bán cho bọn xã hội đen để gán nợ vào đúng ngày Noel. Bất đắc dĩ, anh nghĩ ra kế bắt cóc con tin để trả cho số tiền 150 triệu yen. Không ngờ con mồi của anh, Nagi Sanzenin, lại là cô cháu gái chủ tịch tập đoàn giàu nhất thế giới. Sau hàng loạt biến cố lẫn hiểu nhầm giữa 2 người, Hayate trở thành quản gia của cô chủ Nagi, và câu chuyện đầy thú vị của "chàng quản gia mắc nợ" bắt đầu...

Danh sách các chương

 1. Chương 508
 2. Chương 507
 3. Chương 506
 4. Chương 505
 5. Chương 504
 6. Chương 503
 7. Chương 502
 8. Chương 501
 9. Chương 500
 10. Chương 499
 11. Chương 498
 12. Chương 497
 13. Chương 496
 14. Chương 495
 15. Chương 494
 16. Chương 493
 17. Chương 492
 18. Chương 491
 19. Chương 490
 20. Chương 489
 21. Chương 488
 22. Chương 487
 23. Chương 486
 24. Chương 485
 25. Chương 484
 26. Chương 483
 27. Chương 482
 28. Chương 481
 29. Chương 480
 30. Chương 479
 31. Chương 478
 32. Chương 477
 33. Chương 476
 34. Chương 475
 35. Chương 474
 36. Chương 473
 37. Chương 472
 38. Chương 471
 39. Chương 470
 40. Chương 469
 41. Chương 468
 42. Chương 467
 43. Chương 466
 44. Chương 465
 45. Chương 464
 46. Chương 463
 47. Chương 462
 48. Chương 461
 49. Chương 460
 50. Chương 459
 51. Chương 458
 52. Chương 457
 53. Chương 456
 54. Chương 455
 55. Chương 454
 56. Chương 453
 57. Chương 452
 58. Chương 451
 59. Chương 450
 60. Chương 449
 61. Chương 448
 62. Chương 447
 63. Chương 446
 64. Chương 445
 65. Chương 444
 66. Chương 443
 67. Chương 442
 68. Chương 441
 69. Chương 440
 70. Chương 439
 71. Chương 438
 72. Chương 437
 73. Chương 436
 74. Chương 435
 75. Chương 434
 76. Chương 433
 77. Chương 432
 78. Chương 431
 79. Chương 430
 80. Chương 429
 81. Chương 428
 82. Chương 427
 83. Chương 426
 84. Chương 425
 85. Chương 424
 86. Chương 423
 87. Chương 422
 88. Chương 421
 89. Chương 420
 90. Chương 419
 91. Chương 418
 92. Chương 417
 93. Chương 416
 94. Chương 415
 95. Chương 414
 96. Chương 413
 97. Chương 412
 98. Chương 411
 99. Chương 410
 100. Chương 409
 101. Chương 408
 102. Chương 407
 103. Chương 406
 104. Chương 405
 105. Chương 404
 106. Chương 403
 107. Chương 402
 108. Chương 401
 109. Chương 400
 110. Chương 399
 111. Chương 398
 112. Chương 397
 113. Chương 396
 114. Chương 395
 115. Chương 394
 116. Chương 393
 117. Chương 392
 118. Chương 391
 119. Chương 390
 120. Chương 389
 121. Chương 388
 122. Chương 387
 123. Chương 386
 124. Chương 385
 125. Chương 384
 126. Chương 383
 127. Chương 382
 128. Chương 381
 129. Chương 380
 130. Chương 379
 131. Chương 378
 132. Chương 377
 133. Chương 376
 134. Chương 375
 135. Chương 374
 136. Chương 373
 137. Chương 372
 138. Chương 371
 139. Chương 370
 140. Chương 369
 141. Chương 368
 142. Chương 367
 143. Chương 366
 144. Chương 365
 145. Chương 364
 146. Chương 363
 147. Chương 362
 148. Chương 361
 149. Chương 360
 150. Chương 359
 151. Chương 358
 152. Chương 357
 153. Chương 356
 154. Chương 355
 155. Chương 354
 156. Chương 353
 157. Chương 352
 158. Chương 351
 159. Chương 350
 160. Chương 349
 161. Chương 348
 162. Chương 347
 163. Chương 346
 164. Chương 345
 165. Chương 344
 166. Chương 343
 167. Chương 342
 168. Chương 341
 169. Chương 340
 170. Chương 339
 171. Chương 338
 172. Chương 337
 173. Chương 336
 174. Chương 335
 175. Chương 334
 176. Chương 333
 177. Chương 332
 178. Chương 331
 179. Chương 330
 180. Chương 329
 181. Chương 328
 182. Chương 327
 183. Chương 326
 184. Chương 325
 185. Chương 324
 186. Chương 323
 187. Chương 322
 188. Chương 321
 189. Chương 320
 190. Chương 319
 191. Chương 318
 192. Chương 317
 193. Chương 316
 194. Chương 315
 195. Chương 314
 196. Chương 313
 197. Chương 312
 198. Chương 311
 199. Chương 310
 200. Chương 309
 201. Chương 308
 202. Chương 307
 203. Chương 306
 204. Chương 305
 205. Chương 304
 206. Chương 303
 207. Chương 302
 208. Chương 301
 209. Chương 300
 210. Chương 299
 211. Chương 298
 212. Chương 297
 213. Chương 296
 214. Chương 295
 215. Chương 294
 216. Chương 293
 217. Chương 292
 218. Chương 291
 219. Chương 290
 220. Chương 289
 221. Chương 288
 222. Chương 287
 223. Chương 286
 224. Chương 285
 225. Chương 284
 226. Chương 283
 227. Chương 282
 228. Chương 281
 229. Chương 280
 230. Chương 279
 231. Chương 278
 232. Chương 277
 233. Chương 276
 234. Chương 275
 235. Chương 274
 236. Chương 273
 237. Chương 272
 238. Chương 271
 239. Chương 270
 240. Chương 269
 241. Chương 268
 242. Chương 267
 243. Chương 266
 244. Chương 265
 245. Chương 264
 246. Chương 263
 247. Chương 262
 248. Chương 261
 249. Chương 260
 250. Chương 259
 251. Chương 258
 252. Chương 257
 253. Chương 256
 254. Chương 255
 255. Chương 254
 256. Chương 253
 257. Chương 252
 258. Chương 251
 259. Chương 250
 260. Chương 249
 261. Chương 248
 262. Chương 247
 263. Chương 246
 264. Chương 245
 265. Chương 244
 266. Chương 243
 267. Chương 242
 268. Chương 241
 269. Chương 240
 270. Chương 239
 271. Chương 238
 272. Chương 237
 273. Chương 236
 274. Chương 235
 275. Chương 234
 276. Chương 233
 277. Chương 232
 278. Chương 231
 279. Chương 230
 280. Chương 229
 281. Chương 228
 282. Chương 227
 283. Chương 226
 284. Chương 225
 285. Chương 224
 286. Chương 223
 287. Chương 222
 288. Chương 221
 289. Chương 220
 290. Chương 219
 291. Chương 218
 292. Chương 217
 293. Chương 216
 294. Chương 215
 295. Chương 214
 296. Chương 213
 297. Chương 212
 298. Chương 211
 299. Chương 210
 300. Chương 209
 301. Chương 208
 302. Chương 207
 303. Chương 206
 304. Chương 205
 305. Chương 204
 306. Chương 203
 307. Chương 202
 308. Chương 201
 309. Chương 200
 310. Chương 199
 311. Chương 198
 312. Chương 197
 313. Chương 196
 314. Chương 195
 315. Chương 194
 316. Chương 193
 317. Chương 192
 318. Chương 191
 319. Chương 190
 320. Chương 189
 321. Chương 188
 322. Chương 187
 323. Chương 186
 324. Chương 185
 325. Chương 184
 326. Chương 183
 327. Chương 182
 328. Chương 181
 329. Chương 180
 330. Chương 179
 331. Chương 178
 332. Chương 177
 333. Chương 176
 334. Chương 175
 335. Chương 174
 336. Chương 173
 337. Chương 172
 338. Chương 171
 339. Chương 170
 340. Chương 169
 341. Chương 168
 342. Chương 167
 343. Chương 166
 344. Chương 165
 345. Chương 164
 346. Chương 163
 347. Chương 162
 348. Chương 161
 349. Chương 160
 350. Chương 159
 351. Chương 158
 352. Chương 157
 353. Chương 156
 354. Chương 155
 355. Chương 154
 356. Chương 153
 357. Chương 152
 358. Chương 151
 359. Chương 150
 360. Chương 149
 361. Chương 148
 362. Chương 147
 363. Chương 146
 364. Chương 145
 365. Chương 144
 366. Chương 143
 367. Chương 142
 368. Chương 141
 369. Chương 140
 370. Chương 139
 371. Chương 138
 372. Chương 137
 373. Chương 136
 374. Chương 135
 375. Chương 134
 376. Chương 133
 377. Chương 132
 378. Chương 131
 379. Chương 130
 380. Chương 129
 381. Chương 128
 382. Chương 127
 383. Chương 126
 384. Chương 125
 385. Chương 124
 386. Chương 123
 387. Chương 122
 388. Chương 121
 389. Chương 120
 390. Chương 119
 391. Chương 118
 392. Chương 117
 393. Chương 116
 394. Chương 115
 395. Chương 114
 396. Chương 113
 397. Chương 112
 398. Chương 111
 399. Chương 110
 400. Chương 109
 401. Chương 108
 402. Chương 107
 403. Chương 106
 404. Chương 105
 405. Chương 104
 406. Chương 103
 407. Chương 102
 408. Chương 101
 409. Chương 100
 410. Chương 99
 411. Chương 98
 412. Chương 97
 413. Chương 96
 414. Chương 95
 415. Chương 94
 416. Chương 93
 417. Chương 92
 418. Chương 91
 419. Chương 90
 420. Chương 89
 421. Chương 88
 422. Chương 86
 423. Chương 85
 424. Chương 84
 425. Chương 83
 426. Chương 82
 427. Chương 81
 428. Chương 80
 429. Chương 79
 430. Chương 78
 431. Chương 77
 432. Chương 76
 433. Chương 75
 434. Chương 74
 435. Chương 73
 436. Chương 72
 437. Chương 71
 438. Chương 70
 439. Chương 69
 440. Chương 68
 441. Chương 67
 442. Chương 66
 443. Chương 65
 444. Chương 64
 445. Chương 63
 446. Chương 62
 447. Chương 61
 448. Chương 60
 449. Chương 59
 450. Chương 58
 451. Chương 57
 452. Chương 56
 453. Chương 55
 454. Chương 54
 455. Chương 53
 456. Chương 52
 457. Chương 51
 458. Chương 50
 459. Chương 49
 460. Chương 48
 461. Chương 47
 462. Chương 46
 463. Chương 45
 464. Chương 44
 465. Chương 43
 466. Chương 42
 467. Chương 41
 468. Chương 40
 469. Chương 39
 470. Chương 38
 471. Chương 37
 472. Chương 36
 473. Chương 35
 474. Chương 34
 475. Chương 33
 476. Chương 32
 477. Chương 31
 478. Chương 30
 479. Chương 29
 480. Chương 28
 481. Chương 27
 482. Chương 26
 483. Chương 25
 484. Chương 24
 485. Chương 23
 486. Chương 22
 487. Chương 21
 488. Chương 20
 489. Chương 19
 490. Chương 18
 491. Chương 17
 492. Chương 16
 493. Chương 15
 494. Chương 14
 495. Chương 13
 496. Chương 12
 497. Chương 11
 498. Chương 10
 499. Chương 9
 500. Chương 8
 501. Chương 7
 502. Chương 6
 503. Chương 5
 504. Chương 4
 505. Chương 3
 506. Chương 2
 507. Chương 1

Bình luận