Hanazakari no Kimitachi e (Hanakimi)

Tác giả: Hisaya Nakajo

Thể loại: Comedy

Số chương: 144

Lần đọc: 1254308

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Hanazakari no Kimitachi e (Hanakimi): Bởi vì xem TV thích vận động viên thể thao Izumi Sano, nên cô bé Mizuki Ashiya từ Mỹ chuyển về Nhật để cùng đi học với anh chàng (các bạn trẻ đừng bắt chướt ^_^ ). Nhưng mà ngôi trường Ohsaka mà Izumi đi học lại là trường nội trú nam, nên Mizuki phải cắt tóc giả làm con trai. Tình cờ mà Izumi và Mizuki cùng ở chung phòng nội trú.

Danh sách các chương

 1. Chương 144
 2. Chương 143
 3. Chương 142
 4. Chương 141
 5. Chương 140
 6. Chương 139
 7. Chương 138
 8. Chương 137
 9. Chương 136
 10. Chương 135
 11. Chương 134
 12. Chương 133
 13. Chương 132
 14. Chương 131
 15. Chương 130
 16. Chương 129
 17. Chương 128
 18. Chương 127
 19. Chương 126
 20. Chương 125
 21. Chương 124
 22. Chương 123
 23. Chương 122
 24. Chương 121
 25. Chương 120
 26. Chương 119
 27. Chương 118
 28. Chương 117
 29. Chương 116
 30. Chương 115
 31. Chương 114
 32. Chương 113
 33. Chương 112
 34. Chương 111
 35. Chương 110
 36. Chương 109
 37. Chương 108
 38. Chương 107
 39. Chương 106
 40. Chương 105
 41. Chương 104
 42. Chương 103
 43. Chương 102
 44. Chương 101
 45. Chương 100
 46. Chương 99
 47. Chương 98
 48. Chương 97
 49. Chương 96
 50. Chương 95
 51. Chương 94
 52. Chương 93
 53. Chương 92
 54. Chương 91
 55. Chương 90
 56. Chương 89
 57. Chương 88
 58. Chương 87
 59. Chương 86
 60. Chương 85
 61. Chương 84
 62. Chương 83
 63. Chương 82
 64. Chương 81
 65. Chương 80
 66. Chương 79
 67. Chương 78
 68. Chương 77
 69. Chương 76
 70. Chương 75
 71. Chương 74
 72. Chương 73
 73. Chương 72
 74. Chương 71
 75. Chương 70
 76. Chương 69
 77. Chương 68
 78. Chương 67
 79. Chương 66
 80. Chương 65
 81. Chương 64
 82. Chương 63
 83. Chương 62
 84. Chương 61
 85. Chương 60
 86. Chương 59
 87. Chương 58
 88. Chương 57
 89. Chương 56
 90. Chương 55
 91. Chương 54
 92. Chương 53
 93. Chương 52
 94. Chương 51
 95. Chương 50
 96. Chương 49
 97. Chương 48
 98. Chương 47
 99. Chương 46
 100. Chương 45
 101. Chương 44
 102. Chương 43
 103. Chương 42
 104. Chương 41
 105. Chương 40
 106. Chương 39
 107. Chương 38
 108. Chương 37
 109. Chương 36
 110. Chương 35
 111. Chương 34
 112. Chương 33
 113. Chương 32
 114. Chương 31
 115. Chương 30
 116. Chương 29
 117. Chương 28
 118. Chương 27
 119. Chương 26
 120. Chương 25
 121. Chương 24
 122. Chương 23
 123. Chương 22
 124. Chương 21
 125. Chương 20
 126. Chương 19
 127. Chương 18
 128. Chương 17
 129. Chương 16
 130. Chương 15
 131. Chương 14
 132. Chương 13
 133. Chương 12
 134. Chương 11
 135. Chương 10
 136. Chương 9
 137. Chương 8
 138. Chương 7
 139. Chương 6
 140. Chương 5
 141. Chương 4
 142. Chương 3
 143. Chương 2
 144. Chương 1

Bình luận