Doraemon

Tác giả: Fujiko F. Fujio

Thể loại: Adventure

Số chương: 506

Lần đọc: 1535482

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Doraemon: Các câu chuyện trong Doraemon thường có một công thức chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nobita học lớp bốn, nhân vật chính thứ nhì của bộ truyện. Doraemon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nobita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Doraemon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nobita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nobita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Doraemon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nobita, thường là Suneo (Xêkô) hoặc Jaian (Chaien) lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học từ đó

Danh sách các chương

 1. Chương 506
 2. Chương 505
 3. Chương 504
 4. Chương 503
 5. Chương 502
 6. Chương 501
 7. Chương 500
 8. Chương 499
 9. Chương 498
 10. Chương 497
 11. Chương 496
 12. Chương 495
 13. Chương 494
 14. Chương 493
 15. Chương 492
 16. Chương 491
 17. Chương 490
 18. Chương 489
 19. Chương 488
 20. Chương 487
 21. Chương 486
 22. Chương 485
 23. Chương 484
 24. Chương 483
 25. Chương 482
 26. Chương 481
 27. Chương 480
 28. Chương 479
 29. Chương 478
 30. Chương 477
 31. Chương 476
 32. Chương 475
 33. Chương 474
 34. Chương 473
 35. Chương 472
 36. Chương 471
 37. Chương 470
 38. Chương 469
 39. Chương 468
 40. Chương 467
 41. Chương 466
 42. Chương 465
 43. Chương 464
 44. Chương 463
 45. Chương 462
 46. Chương 461
 47. Chương 460
 48. Chương 459
 49. Chương 458
 50. Chương 457
 51. Chương 456
 52. Chương 455
 53. Chương 454
 54. Chương 453
 55. Chương 452
 56. Chương 451
 57. Chương 450
 58. Chương 449
 59. Chương 448
 60. Chương 447
 61. Chương 446
 62. Chương 445
 63. Chương 444
 64. Chương 443
 65. Chương 442
 66. Chương 441
 67. Chương 440
 68. Chương 439
 69. Chương 438
 70. Chương 437
 71. Chương 436
 72. Chương 435
 73. Chương 434
 74. Chương 433
 75. Chương 432
 76. Chương 431
 77. Chương 430
 78. Chương 429
 79. Chương 428
 80. Chương 427
 81. Chương 426
 82. Chương 425
 83. Chương 424
 84. Chương 423
 85. Chương 422
 86. Chương 421
 87. Chương 420
 88. Chương 419
 89. Chương 418
 90. Chương 417
 91. Chương 416
 92. Chương 415
 93. Chương 414
 94. Chương 413
 95. Chương 412
 96. Chương 411
 97. Chương 410
 98. Chương 409
 99. Chương 408
 100. Chương 407
 101. Chương 406
 102. Chương 405
 103. Chương 404
 104. Chương 403
 105. Chương 402
 106. Chương 401
 107. Chương 400
 108. Chương 399
 109. Chương 398
 110. Chương 397
 111. Chương 396
 112. Chương 395
 113. Chương 394
 114. Chương 393
 115. Chương 392
 116. Chương 391
 117. Chương 390
 118. Chương 389
 119. Chương 388
 120. Chương 387
 121. Chương 386
 122. Chương 385
 123. Chương 384
 124. Chương 383
 125. Chương 382
 126. Chương 381
 127. Chương 380
 128. Chương 379
 129. Chương 378
 130. Chương 377
 131. Chương 376
 132. Chương 375
 133. Chương 374
 134. Chương 373
 135. Chương 372
 136. Chương 371
 137. Chương 370
 138. Chương 369
 139. Chương 368
 140. Chương 367
 141. Chương 366
 142. Chương 365
 143. Chương 364
 144. Chương 363
 145. Chương 362
 146. Chương 361
 147. Chương 360
 148. Chương 359
 149. Chương 358
 150. Chương 357
 151. Chương 356
 152. Chương 355
 153. Chương 354
 154. Chương 353
 155. Chương 352
 156. Chương 351
 157. Chương 350
 158. Chương 349
 159. Chương 348
 160. Chương 347
 161. Chương 346
 162. Chương 345
 163. Chương 344
 164. Chương 343
 165. Chương 342
 166. Chương 341
 167. Chương 340
 168. Chương 339
 169. Chương 338
 170. Chương 337
 171. Chương 336
 172. Chương 335
 173. Chương 334
 174. Chương 333
 175. Chương 332
 176. Chương 331
 177. Chương 330
 178. Chương 329
 179. Chương 328
 180. Chương 327
 181. Chương 326
 182. Chương 325
 183. Chương 324
 184. Chương 323
 185. Chương 322
 186. Chương 321
 187. Chương 320
 188. Chương 319
 189. Chương 318
 190. Chương 317
 191. Chương 316
 192. Chương 315
 193. Chương 314
 194. Chương 313
 195. Chương 312
 196. Chương 311
 197. Chương 310
 198. Chương 309
 199. Chương 308
 200. Chương 307
 201. Chương 306
 202. Chương 305
 203. Chương 304
 204. Chương 303
 205. Chương 302
 206. Chương 301
 207. Chương 300
 208. Chương 299
 209. Chương 298
 210. Chương 297
 211. Chương 296
 212. Chương 295
 213. Chương 294
 214. Chương 293
 215. Chương 292
 216. Chương 291
 217. Chương 290
 218. Chương 289
 219. Chương 288
 220. Chương 287
 221. Chương 286
 222. Chương 285
 223. Chương 284
 224. Chương 283
 225. Chương 282
 226. Chương 281
 227. Chương 280
 228. Chương 279
 229. Chương 278
 230. Chương 277
 231. Chương 276
 232. Chương 275
 233. Chương 274
 234. Chương 273
 235. Chương 272
 236. Chương 271
 237. Chương 270
 238. Chương 269
 239. Chương 268
 240. Chương 267
 241. Chương 266
 242. Chương 265
 243. Chương 264
 244. Chương 263
 245. Chương 262
 246. Chương 261
 247. Chương 260
 248. Chương 259
 249. Chương 258
 250. Chương 257
 251. Chương 256
 252. Chương 255
 253. Chương 254
 254. Chương 253
 255. Chương 252
 256. Chương 251
 257. Chương 250
 258. Chương 249
 259. Chương 248
 260. Chương 247
 261. Chương 246
 262. Chương 245
 263. Chương 244
 264. Chương 243
 265. Chương 242
 266. Chương 241
 267. Chương 240
 268. Chương 239
 269. Chương 238
 270. Chương 237
 271. Chương 236
 272. Chương 235
 273. Chương 234
 274. Chương 233
 275. Chương 232
 276. Chương 231
 277. Chương 230
 278. Chương 229
 279. Chương 228
 280. Chương 227
 281. Chương 226
 282. Chương 225
 283. Chương 224
 284. Chương 223
 285. Chương 222
 286. Chương 221
 287. Chương 220
 288. Chương 219
 289. Chương 218
 290. Chương 217
 291. Chương 216
 292. Chương 215
 293. Chương 214
 294. Chương 213
 295. Chương 212
 296. Chương 211
 297. Chương 210
 298. Chương 209
 299. Chương 208
 300. Chương 207
 301. Chương 206
 302. Chương 205
 303. Chương 204
 304. Chương 203
 305. Chương 202
 306. Chương 201
 307. Chương 200
 308. Chương 199
 309. Chương 198
 310. Chương 197
 311. Chương 196
 312. Chương 195
 313. Chương 194
 314. Chương 193
 315. Chương 192
 316. Chương 191
 317. Chương 190
 318. Chương 189
 319. Chương 188
 320. Chương 187
 321. Chương 186
 322. Chương 185
 323. Chương 184
 324. Chương 183
 325. Chương 182
 326. Chương 181
 327. Chương 180
 328. Chương 179
 329. Chương 178
 330. Chương 177
 331. Chương 176
 332. Chương 175
 333. Chương 174
 334. Chương 173
 335. Chương 172
 336. Chương 171
 337. Chương 170
 338. Chương 169
 339. Chương 168
 340. Chương 167
 341. Chương 166
 342. Chương 165
 343. Chương 164
 344. Chương 163
 345. Chương 162
 346. Chương 161
 347. Chương 160
 348. Chương 159
 349. Chương 158
 350. Chương 157
 351. Chương 156
 352. Chương 155
 353. Chương 154
 354. Chương 153
 355. Chương 152
 356. Chương 151
 357. Chương 150
 358. Chương 149
 359. Chương 148
 360. Chương 147
 361. Chương 146
 362. Chương 145
 363. Chương 144
 364. Chương 143
 365. Chương 142
 366. Chương 141
 367. Chương 140
 368. Chương 139
 369. Chương 138
 370. Chương 137
 371. Chương 136
 372. Chương 135
 373. Chương 134
 374. Chương 133
 375. Chương 132
 376. Chương 131
 377. Chương 130
 378. Chương 129
 379. Chương 128
 380. Chương 127
 381. Chương 126
 382. Chương 125
 383. Chương 124
 384. Chương 123
 385. Chương 122
 386. Chương 121
 387. Chương 120
 388. Chương 119
 389. Chương 118
 390. Chương 117
 391. Chương 116
 392. Chương 115
 393. Chương 114
 394. Chương 113
 395. Chương 112
 396. Chương 111
 397. Chương 110
 398. Chương 109
 399. Chương 108
 400. Chương 107
 401. Chương 106
 402. Chương 105
 403. Chương 104
 404. Chương 103
 405. Chương 102
 406. Chương 101
 407. Chương 100
 408. Chương 99
 409. Chương 98
 410. Chương 97
 411. Chương 96
 412. Chương 95
 413. Chương 94
 414. Chương 93
 415. Chương 92
 416. Chương 91
 417. Chương 90
 418. Chương 89
 419. Chương 88
 420. Chương 87
 421. Chương 86
 422. Chương 85
 423. Chương 84
 424. Chương 83
 425. Chương 82
 426. Chương 81
 427. Chương 80
 428. Chương 79
 429. Chương 78
 430. Chương 77
 431. Chương 76
 432. Chương 75
 433. Chương 74
 434. Chương 73
 435. Chương 72
 436. Chương 71
 437. Chương 70
 438. Chương 69
 439. Chương 68
 440. Chương 67
 441. Chương 66
 442. Chương 65
 443. Chương 64
 444. Chương 63
 445. Chương 62
 446. Chương 61
 447. Chương 60
 448. Chương 59
 449. Chương 58
 450. Chương 57
 451. Chương 56
 452. Chương 55
 453. Chương 54
 454. Chương 53
 455. Chương 52
 456. Chương 51
 457. Chương 50
 458. Chương 49
 459. Chương 48
 460. Chương 47
 461. Chương 46
 462. Chương 45
 463. Chương 44
 464. Chương 43
 465. Chương 42
 466. Chương 41
 467. Chương 40
 468. Chương 39
 469. Chương 38
 470. Chương 37
 471. Chương 36
 472. Chương 35
 473. Chương 34
 474. Chương 33
 475. Chương 32
 476. Chương 31
 477. Chương 30
 478. Chương 29
 479. Chương 28
 480. Chương 27
 481. Chương 26
 482. Chương 25
 483. Chương 24
 484. Chương 23
 485. Chương 22
 486. Chương 21
 487. Chương 20
 488. Chương 19
 489. Chương 18
 490. Chương 17
 491. Chương 16
 492. Chương 15
 493. Chương 14
 494. Chương 13
 495. Chương 12
 496. Chương 11
 497. Chương 10
 498. Chương 9
 499. Chương 8
 500. Chương 7
 501. Chương 6
 502. Chương 5
 503. Chương 4
 504. Chương 3
 505. Chương 2
 506. Chương 1

Bình luận