Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương

Thể loại: Adventure

Số chương: 9

Lần đọc: 15740

Tóm tắt truyện

Hôm nay, ta bắt đầu thoái ẩn. Nhưng ta nên làm cái gì bây giờ... Ta không tinh thông nghề gì, lại không có đầu óc làm buôn bán, cái giỏi nhất chỉ có mỗi việc đánh khắp thiên hạ vô địch thủ mà thôi. Thật buồn rầu à...

Bình luận