Corpse Party: Book of Shadows

Tác giả: Kedouin Makoto, Orie Mika

Thể loại: Adult

Số chương: 20

Lần đọc: 118898

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Corpse Party: Book of Shadows: Đây là phần giải thích cho phần Blood Covered

Bình luận