Change Guy

Tác giả: Eun Ho Son, Myung Soo Choi

Thể loại: Action

Số chương: 178

Lần đọc: 992948

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Change Guy: Tóm tắtLinh hồn Woo Soo Choi đang ở trong thân thể Kang Too Jee với vô số kẻ thù săn đuổi. Đối mặt hoặc là chết. Còn Kang Too Jee chỉ giỏi gây gổ và đánh lộn sẽ làm gì trong cái xác yếu ớt của Woo Soo Choi? Bộ truyện tranh kịch tính và cực kỳ vui nhộn với đầy những bí kíp, tuyệt chiêu võ thuật đường phố.

Danh sách các chương

 1. Chương 178
 2. Chương 177
 3. Chương 176
 4. Chương 175
 5. Chương 174
 6. Chương 173
 7. Chương 172
 8. Chương 171
 9. Chương 170
 10. Chương 169
 11. Chương 168
 12. Chương 167
 13. Chương 166
 14. Chương 165
 15. Chương 164
 16. Chương 163
 17. Chương 162
 18. Chương 161
 19. Chương 160
 20. Chương 159
 21. Chương 158
 22. Chương 157
 23. Chương 156
 24. Chương 155
 25. Chương 154
 26. Chương 153
 27. Chương 152
 28. Chương 151
 29. Chương 150
 30. Chương 149
 31. Chương 148
 32. Chương 147
 33. Chương 146
 34. Chương 145
 35. Chương 144
 36. Chương 143
 37. Chương 142
 38. Chương 141
 39. Chương 140
 40. Chương 139
 41. Chương 138
 42. Chương 137
 43. Chương 136
 44. Chương 135
 45. Chương 134
 46. Chương 133
 47. Chương 132
 48. Chương 131
 49. Chương 130
 50. Chương 129
 51. Chương 128
 52. Chương 127
 53. Chương 126
 54. Chương 125
 55. Chương 124
 56. Chương 123
 57. Chương 122
 58. Chương 121
 59. Chương 120
 60. Chương 119
 61. Chương 118
 62. Chương 117
 63. Chương 116
 64. Chương 115
 65. Chương 114
 66. Chương 113
 67. Chương 112
 68. Chương 111
 69. Chương 110
 70. Chương 109
 71. Chương 108
 72. Chương 107
 73. Chương 106
 74. Chương 105
 75. Chương 104
 76. Chương 103
 77. Chương 102
 78. Chương 101
 79. Chương 100
 80. Chương 99
 81. Chương 98
 82. Chương 97
 83. Chương 96
 84. Chương 95
 85. Chương 94
 86. Chương 93
 87. Chương 92
 88. Chương 91
 89. Chương 90
 90. Chương 89
 91. Chương 88
 92. Chương 87
 93. Chương 86
 94. Chương 85
 95. Chương 84
 96. Chương 83
 97. Chương 82
 98. Chương 81
 99. Chương 80
 100. Chương 79
 101. Chương 78
 102. Chương 77
 103. Chương 76
 104. Chương 75
 105. Chương 74
 106. Chương 73
 107. Chương 72
 108. Chương 71
 109. Chương 70
 110. Chương 69
 111. Chương 68
 112. Chương 67
 113. Chương 66
 114. Chương 65
 115. Chương 64
 116. Chương 63
 117. Chương 62
 118. Chương 61
 119. Chương 60
 120. Chương 59
 121. Chương 58
 122. Chương 57
 123. Chương 56
 124. Chương 55
 125. Chương 54
 126. Chương 53
 127. Chương 52
 128. Chương 51
 129. Chương 50
 130. Chương 49
 131. Chương 48
 132. Chương 47
 133. Chương 46
 134. Chương 45
 135. Chương 44
 136. Chương 43
 137. Chương 42
 138. Chương 41
 139. Chương 40
 140. Chương 39
 141. Chương 38
 142. Chương 37
 143. Chương 36
 144. Chương 35
 145. Chương 34
 146. Chương 33
 147. Chương 32
 148. Chương 31
 149. Chương 30
 150. Chương 29
 151. Chương 28
 152. Chương 27
 153. Chương 26
 154. Chương 25
 155. Chương 24
 156. Chương 23
 157. Chương 22
 158. Chương 21
 159. Chương 20
 160. Chương 19
 161. Chương 18
 162. Chương 17
 163. Chương 16
 164. Chương 15
 165. Chương 14
 166. Chương 13
 167. Chương 12
 168. Chương 11
 169. Chương 10
 170. Chương 9
 171. Chương 8
 172. Chương 7
 173. Chương 6
 174. Chương 5
 175. Chương 4
 176. Chương 3
 177. Chương 2
 178. Chương 1

Bình luận