Cate Land

Thể loại: Fantasy

Số chương: 2

Lần đọc: 27382

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Cate Land: Làm sao để trở thành đầu bếp mà không có khiếu nấu nướng nào? Không có gì phải xoắn! Có con dao thần thánh trong tay thì cả thế giới là của bạn. Từ đấy, Phúc Nghiêm Trạch bắt đầu con đường trở thành Vua đầu bếp (Chúa Harem)!

Danh sách các chương

Bình luận