Black Clover

Tác giả: Tabata Yuuki

Thể loại: Action

Số chương: 123

Lần đọc: 647493

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Black Clover: Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.

Danh sách các chương

 1. Chương 164
 2. Chương 163
 3. Chương 162
 4. Chương 161
 5. Chương 160
 6. Chương 159
 7. Chương 158
 8. Chương 157
 9. Chương 156
 10. Chương 155
 11. Chương 154
 12. Chương 153
 13. Chương 152
 14. Chương 151
 15. Chương 150
 16. Chương 149
 17. Chương 148
 18. Chương 147
 19. Chương 146
 20. Chương 145
 21. Chương 144
 22. Chương 143
 23. Chương 142
 24. Chương 141
 25. Chương 140
 26. Chương 139
 27. Chương 138
 28. Chương 137
 29. Chương 136
 30. Chương 135
 31. Chương 134
 32. Chương 133
 33. Chương 132
 34. Chương 131
 35. Chương 130
 36. Chương 129
 37. Chương 128
 38. Chương 127
 39. Chương 126
 40. Chương 125
 41. Chương 124
 42. Chương 123
 43. Chương 122
 44. Chương 121
 45. Chương 120
 46. Chương 119
 47. Chương 118
 48. Chương 117
 49. Chương 116
 50. Chương 115
 51. Chương 114
 52. Chương 113
 53. Chương 112
 54. Chương 111
 55. Chương 110
 56. Chương 109
 57. Chương 108
 58. Chương 107
 59. Chương 106
 60. Chương 105
 61. Chương 104
 62. Chương 103
 63. Chương 102
 64. Chương 101
 65. Chương 100
 66. Chương 99
 67. Chương 98
 68. Chương 97
 69. Chương 96
 70. Chương 95
 71. Chương 94
 72. Chương 93
 73. Chương 92
 74. Chương 91
 75. Chương 90
 76. Chương 89
 77. Chương 88
 78. Chương 87
 79. Chương 86
 80. Chương 85
 81. Chương 84
 82. Chương 83
 83. Chương 82
 84. Chương 81
 85. Chương 80
 86. Chương 79
 87. Chương 78
 88. Chương 77
 89. Chương 76
 90. Chương 75
 91. Chương 74
 92. Chương 73
 93. Chương 72
 94. Chương 71
 95. Chương 70
 96. Chương 69
 97. Chương 68
 98. Chương 67
 99. Chương 66
 100. Chương 65
 101. Chương 64
 102. Chương 63
 103. Chương 62
 104. Chương 61
 105. Chương 60
 106. Chương 59
 107. Chương 58
 108. Chương 57
 109. Chương 56
 110. Chương 55
 111. Chương 54
 112. Chương 53
 113. Chương 52
 114. Chương 51
 115. Chương 50
 116. Chương 49
 117. Chương 48
 118. Chương 47
 119. Chương 46
 120. Chương 45
 121. Chương 44
 122. Chương 43
 123. Chương 42
 124. Chương 41
 125. Chương 40
 126. Chương 39
 127. Chương 38
 128. Chương 37
 129. Chương 36
 130. Chương 35
 131. Chương 34
 132. Chương 33
 133. Chương 32
 134. Chương 31
 135. Chương 30
 136. Chương 29
 137. Chương 28
 138. Chương 27
 139. Chương 26
 140. Chương 25
 141. Chương 24
 142. Chương 23
 143. Chương 22
 144. Chương 21
 145. Chương 20
 146. Chương 19
 147. Chương 18
 148. Chương 17
 149. Chương 16
 150. Chương 15
 151. Chương 14
 152. Chương 13
 153. Chương 12
 154. Chương 11
 155. Chương 10
 156. Chương 9
 157. Chương 8
 158. Chương 7
 159. Chương 6
 160. Chương 5
 161. Chương 4
 162. Chương 3
 163. Chương 2
 164. Chương 1
 165. Chương 1

Bình luận