Anh Tuấn Lại Dễ Thương

Tác giả: Hầu Thuần Lương, Lộ Khả Ái

Thể loại: Comedy

Số chương: 49

Lần đọc: 7138

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Anh Tuấn Lại Dễ Thương: Nếu sinh mệnh có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác chứ? Đường Tiểu Hàn đã mất đi 99,9% thân thể, dùng 0,01% còn lại lần nữa đổi lấy một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng mà, chờ đã, hình như có gì đó không đúng…

Bình luận