Đại Giá Thừa Tướng

Thể loại: Manhua

Số chương: 29

Lần đọc: 198240

Tóm tắt truyện

Nội dung truyện Đại Giá Thừa Tướng: Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không? Lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười?

Bình luận